Menu Sluiten

N.B. Aanvullingen op onderstaande lijst zijn van harte welkom (liefst per e-mail) in de postbox van de webmaster.

Lijst-items in blauw zijn geschikt voor jeugdigen

A

 • J.A. van der Aar, Oud-IJmuiden, Ontstaan, Ontwikkeling en Monumentwaardigheid, Velsen, 1986. Rapport Monumentencommissie Velsen.
 • J.A. van der Aar, IJmuiden Havens en Sluizen, Velsen 1987. Rapport Monumentencommissie Velsen.
 • Joke van der Aar en Michaël Lucassen, Driehuis, Velserbroek en de Zuid- en Noord-Spaarndammerpolder. Bebouwingsgeschiedenis en monumentale waarden, Haarlem 1993.
 • Joke van der Aar en Siebe Rolle, Santpoort. Twee dorpen in de schaduw van Brederode, Haarlem 1991.
 • Joke van der Aar en Siebe Rolle, Zegepralend Kennemerland, buitenverblijven langs de binnenduinrand, uitgegeven door Museum Beeckestijn, z.p. 1993.
 • Joke van der Aar en Siebe Rolle, De Tuinen van Beeckestijn, Velsen 2000.
 • A. Aarts, M. Kok, P. Kraak, G. Wisse, Piet Kraak. de IJmuidende voetballegende, Haarlem 2003.
 • N.V. Amsterdamsche Ballast Maatschappij, Tunnelbouw te Velsen in uitvoering bij de Amsterdamsche Ballast Maatschappij, z.p. [Amsterdam] 1956.
 • Archeologische Werkgroep Velsen, Archeologische Opgravingen in 1989 in Velsen, z.p. [IJmuiden] 1990.
 • G.J. Arends, Sluizen en gemalen in het Noordzeekanaal. Anderhalve eeuw, ontwerpen, bouwen en vernieuwen, Utrecht 2001. ISBN 90 5345 184 6.
 • Leo Arisz, Soli 1909-2009. Een eeuw muziek in Velsen, februari 2009
 • Map Arpad, Leen van der Lugt, Jaap de Vries, Jack Zwart (red.), 1912-2012 IJVV Stormvogels 100 jaar geschiedenis in vogelvlucht, IJmuiden, 1 juni 2012.
 • M. Arpad, H. de Boer et al. (samenst.), 75 Jaar Stormvogels, [IJmuiden, 1987]

B

 • Erik H. Baalbergen, Van Geitenschuur tot Ichthuskerk, IJmuiden, 1999. Uitgegeven door de Gereformeerde Kerk van IJmuiden t.g.v. het 60-jarig bestaan van de Ichthuskerk.
 • J. van Baarsel, Van Gat tot Stad, Haarlem 1976.
 • Jan J.E. van Baarsel, IJmuiden in de branding, IJmuiden 1980.
 • Jan J.E. van Baarsel, IJmuiden wat vertel je me nou?, IJmuiden 1979.
 • Jan J.E. van Baarsel, Spiegel van Santpoort, Santpoort 1976.
 • Jan J.E. van Baarsel, Groeten uit Santpoort: beeldverhaal van het dorp van ‘toen’ , Santpoort, 1981.
 • Jan J.E. van Baarsel, Boeren, Burgers, Buitenlui, z.pl. [Santpoort], z.jr. [1977].
 • Baarsel, Jan J. E., Santpoort met Vlag en Wimpel, Jubileumboek ter Gelegenheid van de 25ste Santpoortse Feestweek, uitg. Harddraverij Vereniging “Santpoort & Omstreken”, Santpoort 1984.
 • Edith van Beek et al., DRHS – Driehuis in woord en beeld, uitg. Stichting Dorpsraad Driehuis, februari 2012
 • Gerrit van den Beldt, Guus Hartendorf, Boeren, Burgers, Bedrijven, Sanpoort 2002.
 • Bas von Benda-Beckmann, De Velser Affaire, een omstreden oorlogsgeschiedenis, Uitgeverij Boom, 2013
 • L.M. van den Bergh van Eysinga, Bijdrage tot de Sociaal-Geografische Kennis der Gemeente Velsen, dissertatie Rijksuniversiteit te Utrecht 16 januari 1933.
 • Hans Blank, De opgang en crisis met stakingen van het stoomtrawlerbedrijf te IJmuiden, Haarlem, [s.n], 2005. 71 p., ill. Doctoraalscriptie Universiteit Leiden.
 • H.A. Boekwijt, Smakken en Kuiven. Vier eeuwen loodsdienst op Amsterdam, IJmuiden 1988. Uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Vereniging Loodsensociëteit “Recht door Zee” te IJmuiden, 1888-1988.
 • Bart Boele, Een hofnar in Velsen, z.p. 2010. Bart Boele e.a., Halve eeuw Velser Gemeenschap, Haarlem 2004. ISBN 90 6076 517 6.
 • Bart Boele, Gertjan Huijbens, Jelle Vennik, 25 jaar Velserbroek van lege polder naar volwassen woonplaats, november 2010.
 • W.B. Bosch, Stenen in de stad. Fietstocht langs (natuur)steen in de gemeente Velsen, uitg. door Pieter Vermeulenmuseum, IJmuiden 1995.
 • Arjen V.A.J. Bosman et al., Een gemeente in oorlogstijd: Velsen 1940-1945, uitgegeven door de Historische Kring Velsen, Santpoort 1995.
 • A.V.A.J. Bosman, Het culturele vondstmateriaal van de vroeg-Romeinse versterking Velsen 1, dissertatie, Amsterdam 1997.
 • Jona Lendering en Arjen Bosman, De rand van het Rijk, Amsterdam 2010. O.a. over de Romeinen te Velsen.
 • Bouwfonds en Woningbedrijf Velsen, Nieuw hart voor Zeewijk, Haarlem, September 2008.
 • Conny Braam, Ronald Timmermans (samenst.), Augusta. De (ongekroonde) keizerin van IJmuiden, september 2007.
 • Conny Braam, De Woede van Abraham, Meulenhoff, Amsterdam 2000.
 • Conny Braam, De onweerstaanbare bastaard, Augustus, Amsterdam 2002.
 • Conny Braam, Het Schandaal, Augustus, Amsterdam 2004. ISBN 90 457 0132 4.
 • Conny Braam, De Russische timmerman, Amsterdam 2007. ISBN 978 90 457 0017 5.
 • J. Brederveld, Ter gedachtenis; eenige aantekeningen uit mijn kerkelijk leven te Velsen, Harskamp en Velseroord, Velseroord 1919.
 • G.J. Bremerkamp, Oude foto’s en prentbriefkaarten. IJmuiden, Velsen, Driehuis, Santpoort, IJmuiden 1968.
 • M. Brouërius van Nidek, Het zegenpralent Kennemerlant, Amsterdam ca. 1729.
 • M. Brouërius van Nidek, Het zegenpralent Kennemerlant, facsimile-uitgave, Krips Repro B.V., Meppel 1973.
 • Ger van der Burg, Rond de pieren van IJmuiden. Reddings- en bergingsactiviteiten, Schoorl 1992.
 • Ger van der Burg, Oorlogsstorm over zee en havens. IJmuiden 1939-1946, Schoorl 1995.
 • Bert Bus, Malorix. De strijd tussen Friezen en Romeinen rond het Castellum Flevum bij Velsen in beeld gebracht, Westzaan 2008 (2e druk). ISBN 90-72033-450.
 • Lidwien van Buuren, Henk Groen, Levende Stenen, september 2007. Uitgegeven door de Historische Kring Oud-Katholieke IJmondparochies, t.g.v. het eeuwfeest van de oud-katholieke Engelmunduskerk te IJmuiden 1907-2007.
 • Buurtcentrum de Brulboei, 40 jaar Brulboei, [IJmuiden] 1997.

C

 • H.J. Calkoen, Velsen. Grepen uit de geschiedenis van een oude woonplaats in Kennemerland, IJmuiden z.j. [1967].
 • H.J. Calkoen, De Engelmunduskerk te Velsen, uitg. door de Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente “Velsen-Zuid”, z.p. [Velsen-Zuid] 1972.
 • Cor Castricum, De Geschiedenis van het IJzer- en Staalmaken in IJmuiden 1918-2008, IJmuiden 2008. ISBN 978-90-79900-01-5.
 • Anneke Coops, Bart Hoes, Gerard Jol (samenst.), Buitenplaatsen van Velsen, z.p. 1989.
 • E.H.P. Cordfunke, Kennemerland in Prehistorie en Middeleeuwen, Utrecht 2006.
 • Cornelis Vreeswijk Genootschap, Cornelis Vreeswijk te IJmuiden. Fietsroute. Cykeltur, z.pl [IJmuiden], z.jr [augustus 2011]
 • S. Cornelissen, K. van der Duin, T.P. Hoek, Over velden, duinen, wegen. 100 jaar “Nieuwe Kerk” 1911-2011, IJmuiden, 2011.
 • Corus, Over Ons 1918-2008 Negentig jaar staalbedrijf in IJmuiden, IJmuiden 2008.
 • Inge Crul, Ko van Leeuwen en Pieter van Yperen (eds.), Een Stout Jongetje …:, Ko Meijer, een Weerbarstig Politicus, Gemeente Velsen, Bureau Bestuursondersteuning, IJmuiden 1994.

D

 • Zebi Damen, Mijn vader is een Detective. Het geheimzinnige Forteiland, Pimento, Amsterdam 2009. ISBN 978-90-499-2358-7.
 • Joop Dekker, 100 jaar V.S.V. Velseroorder Sport Vereniging, z.pl. februari 2012.
 • Max Dendermonde en Adriaan Morriën, Een Weg naar de Wereld, uitg. Gemeente Velsen, Velsen 1965.
 • Sijtze Douwstra en Eef Limmen-Stegemeijer, Een vereniging met historische allure in de gemeente Velsen, z.pl. [IJmuiden] 2010, uitgegeven ter gelegenheid van 75 jaar “Postzegelvereniging IJmuiden” en 40 jaar jeugdafdeling “De Seinpost”
 • W.M. Dudok, W. van Tijen, H.A. Maaskant, Velsen herrijst. IJmuiden de stad aan zee. Toelichting op het Basisplan voor de Wederopbouw en Uitbreiding van de Gemeente Velsen, IJmuiden 1947.
 • Kor van der Duin, Jan Suurmond, F.W.L. Weber, IJmuiden en het Noordzeekanaal vanuit de lucht : 1923-1966, uitg. Slingenberg, Hoogeveen 1997.

E

 • A. Eggink e.a., De Havenmond van IJmuiden, overdruk uit het tijdschrift Land en Water, overkoepelend orgaan op het gebied van de waterstaat en de daarbij betrokken landbouw en industrie, nr. 2 (1964) en nr. 1 (1966).
 • Jan van Egmond, Alle dagen oorlog, Haarlem, 1995
 • C. van Es, Bles voor de kop. Geschiedenis en volksleven van IJmuiden, IJmuiden [1970].

F

 • J. Feitsma, De strijd om de IJmuider sluis, De Steenuil, Amsterdam z.j.
 • Hans Fuchs, Monumentenrapport Nieuw IJmuiden. Wonen tussen duinen en Noordzeekanaal, Haarlem z.j. [1996].

G

 • Jan van Geest, R. Sierksma, Verloren uitzicht. Bloei en teloorgang van het Wijkermeer, Amsterdam 2002, ISBN 90 6801 825 6.
 • Frans van Geldorp, Santpoort ‘t playsante buyten. Een aantal bijdragen tot de geschiedenis van het dorp Santpoort, [Haarlem] 1971.
 • W.G.C. Gelinck, De Visschershaven te IJmuiden, overdruk uit “De Ingenieur”,1931, No. 21. Algemeen gedeelte.
 • Gemeente Velsen, Bestemming bereikt. Nieuw gebruik – Oud gebouw, z.pl [Velsen], 2011. Brochure uitgegeven ter gelegenheid van Open Monumentendag 11 september 2011.
 • Gemeente Velsen, Groen van Toen. Rondgang langs historisch groen, z.pl., augustus 2012. Brochure uitgegeven t.g.v. de Open Monumentendag 9 september 2012.
 • Gemeentebestuur Velsen, Het Stadhuis van Velsen, uitgegeven t.g.v opening stadhuis van Velsen door H.K.H. Margriet op 24 september 1965, z.p. 1965.
 • Haije Gemser en Siem Schaafsma, Een kerk en een hand vol huizen. Grepen uit de geschiedenis van het dorp Velsen, uitgegeven door Stichting Het Dorp Velsen, z.p. [Velsen] z.j. [1975].
 • Masja Gemser en Joke Groot, De boer op. Fietsen langs boerderijen in Velsen, Gemeente Velsen, 2003.
 • Ton Graafsma, Anton Nijssen, Rob Snijders, Jubileumboek R.K.V.V. Velsen, 1922-1997, Driehuis 1997.
 • Piet de Greef, Nostalgisch Gezicht. Velsen-Zuid/IJmuiden, Groningen z.j. P.M. Verhoofstad, De Sint Engelmundus Moederkerk van Zuid-Kennemerland (Driehuis-Velsen 1958).
 • Piet de Greef, Nostalgisch Gezicht Velsen-Noord/Beverwijk, Groningen 1984.
 • Piet de Greef, Velsen/IJmuiden. Het heden en verleden, Groningen 1986.
 • Marja de Groot, (ed.), Tentoonstellingsboekje “Vrouwenstraatnamen in Velserbroek: Van Koeriersterspad tot Klompéstraat”, Bibliotheek Velserbroek, Velserbroek, 1992.

H

 • P. Harff en D. Harff, IJmuiden – Den Haag, Atlantikwall 1940 – 1945. Marine Artillerie Abteilung 201, zp 2005. ISBN 90-806449-4-3
 • Harddraverijvereniging Santpoort en Omstreken, 250 Korte banen lang. Jubileumboek ter gelegenheid van de 250ste kortebaan te Santpoort, 2009.
 • Guus Hartendorf, Uit de School geklapt, uitgegeven t.g.v. het zestigjarig bestaan van de Juliana van Stolbergschool in Santpoort, uitg. Cornegge, 1988.
 • Guus Hartendorf, Driewerf Hoera!, uitgegeven t.g.v. het 75-jarig bestaan van de Oranjevereniging Santpoort-Noord, uitg. Cornegge, 1996.
 • Guus Hartendorf, Gemeente Velsen in Ansichtkaarten, 4 delen, Velserbroek 1998, 1999, 2000.
 • Guus Hartendorf, Gemeente Velsen in Ansichtkaarten. Deel 5, Santpoort 2004. ISBN 90-804894-6-8
 • Guus Hartendorf en Leo A. van Leeuwen, De IJmuider Spoorlijn. Zo was het, Hoogeveen z.j. [1998].
 • Guus Hartendorf, Jan Morren, Cees Rings, Anne Marie Schüttenhelm-Okma, Jan Suurmond, Duin en Kruidberg, Honderd jaar buitenplaats en Het Duingebied van de familie Cremer, Haarlem 1998.
 • Guus Hartendorf, Velsen bezet en bevrijd, Velserbroek 2000.
 • Guus Hartendorf, De Velser Affaire. Bezettingstijd 1940-1945 in Kennemerland, Haarlem 2001.
 • Guus Hartendorf, Verbonden door Water. 25 jaar stedenband Velsen-Galle, Velserbroek 2001.
 • Guus Hartendorf, Één koers, één strijd, de vrijheid. Velsense verzetslieden geëerd met straatnamen, IJmuiden 2005.
 • Guus Hartendorf, In het duin wakker worden. Belevenissen van jachtopzichters Driekus en Joop Doornbosch, Haarlemse Miniaturen deel 71. (November 2006)
 • Guus Hartendorf, 50 jaar Velsertunnels, Santpoort, augustus 2007.
 • Guus Hartendorf, Santpoort – Dorp en -Station in de 20e eeuw, Haarlem, mei 2008. ISBN 978 90 8683 018 3.
 • Guus Hartendorf, IJmuider Reddingsbrigade. 75 jaar IJRB, Haarlem oktober 2008.
 • Guus Hartendorf, Santpoort Deel II: Dorp en Station in de eerste helft van de 20e eeuw, Haarlem, november 2009
 • A. Heerding, Cement in Nederland, uitgegeven t.g.v. veertig jaar Nederlands hoogovenscement door de Cementfabriek IJmuiden (CEMIJ) n.v., z.p. 1971.
 • M. Hendriks-Over, Ver weg dichtbij. De herkomst van straatnamen in het centrum van Velserbroek, z.pl. [Velserbroek], 1993. Uitgegeven door de Stichting Ontwikkelings Samenwerking (S.O.S.) Velsen i.s.m. Bibliotheek Velserbroek.
 • Historische Genootschap Midden-Kennemerland, Ledenbulletin, jaarlijkse uitgave.
 • Historische Kring Oud-Katholieke parochie van de H. Engelmundus, O Zoons en Dochters! Zingt de Heer. Heilige Engelmundusparochie IJmuiden 1888-1988, z.pl. [IJmuiden], z.j. [1988].
 • Historische Kring Velsen, Velisena. Velsen in beeld 1930 en 2012, jubileumuitgave 2012 ter gelegenheid van 20 jaar Historische Kring Velsen, 19 mei 2012 (zie hier)
 • Historische Kring Velsen, Velisena. Velsen in historisch perspectief, jaarboek uitgegeven sinds 1992.
 • Historische Kring Velsen, Velisena. Velsen in Historisch Perspectief. 1 May 2000 Special Edition, herziene druk, Velserbroek, Santpoort, september 2011.
 • Hans Hoevens en Ruud Pols, Landfront IJmuiden. Duitse bunkers in het Landfront van de Festung IJmuiden, W.N. 2000 S.K. 1, z.p. (Velserbroek), z.j. 2002.
 • C.W.L. Hollemans, …, daarom zijn wij verblijd! 50 jaar Bethlehemkerk, z.pl. 2008.
 • Rob Huizinga, Jaap Schols, Willem Kolkman, Driehuis, middenstand in beweging, Driehuis, November 2006.
 • Rob Huizinga, Jaap Schols, Willem Kolkman, Driehuis, middenstand in beweging, tweede herziene en uitgebreide druk, z.pl., 2009.
 • Rob Huizinga, Jaap Schols, Willem Kolkman, Beeldig Driehuis, Driehuis, 30 juni 2012.
 • Huisdrukkerij Stadhuis Velsen, Haven van IJmuiden 1860-1880. Aanleg van het Noordzeekanaal en het ontstaan van IJmuiden, [Velsen], 1989.

I

 • I.V.N. afdeling Midden Kennemerland, Wandelen door de vier seizoenen. Natuurpad door park “Schoonenberg”, [Velsen], z.j.

J

 • Leendert J. de Jong, De werkers aan het Noordzeekanaal, uitgegeven door de Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Kennemerland, mei 2006.

K

 • H. van Kaam, Hoe het begon op de hei…, uitgegeven door Parochie H. Laurentius van Brindisië te IJmuiden-Oost t.g.v. het 50-jarig bestaan van kerk en klooster als zelfstandige parochie, [IJmuiden], [1959]
 • Ton Kalkman & Henk Haver, Luister, het Fort vertelt. Kustfort IJmuiden, IJmuiden 2003. Uitgegeven door Werkgroep Historisch Onderzoek Forteiland IJmuiden.
 • Leo Keppy en Susan Sukkel (red.), Dwalen door Velsen. Een reisgids, november 2010.
 • Aloysius Klepper, Groeten uit IJmuiden. Herinneringen aan mijn geboorteplaats van voor en na mijn geboorte in 1949, De Rijp, 2010. Eigen uitgave.
 • Bert Koene, Jan Morren, F, Schweitzer, Midden-Kennemerland in de Vroege en Hoge Middeleeuwen, Hilversum 2003. ISBN 90-6550-774-4.
 • Wim Kok, Een zwemparadijs op heilige grond. Zwemmen in Velsen, van De Put tot De Heerenduinen, Velsen 2003. Uitgegeven door de gemeente Velsen ter gelegenheid van de opening van het nieuwe zwembad De Heerenduinen in augustus 2003.
 • J.G. Kolkman en M. de Kool (eds), Alstublieft, Een Boeketje Herinneringen, uitg. Verenigingen voor Protestants-Christelijk Onderwijs te Velsen, Velsen 1976.
 • M. de Kool, Van de Heide naar de Heerenduinweg. Uit het leven van een honderdjarige, IJmuiden 1967.
 • J. Kostelijk (bew.), Geïllustreerde Gids voor de Gemeente Velsen, Amsterdam 1924.
 • Marjolein Koster, Schildersbuurt 80 jaar. 1926 – 2006 Velseroord / IJmuiden-Oost, IJmuiden 2006.
 • Otto Kraan, Was ‘t nou wel zo lollig? Een schets van de industriële sfeer bij van Leer’s walsbedrijven nv/walserij oost-KNHS NV van 1938-1952 op sociaal gebied, Haarlem 1979.
 • Ronald de Kreij, Kroniek van de Noordelijke IJmond. De roerige na-oorlogse geschiedenis van de streek die IJmondstad moest worden, z.p. (Beverwijk) maart 2011. ISBN 978-90-816656-1-2.
 • Hans Kruger e.a.s, Brederoderoute: Een Cultuurhistorische Wandeling door Santpoort, uitg. Stichting Santpoort, Velsen 2001.
 • C.A. Krijger et al., 1907-1982 Engelmunduskerk � IJmuiden, z.p. 1982.
 • H.E. Kuipers, Het water bolde tot de horizon. 80 jaar zeevaartonderwijs IJmuiden, uitgave door School voor Zeevaart en Techniek, IJmuiden, z.j. [1985].
 • Kunst en Cultuur Noord-Holland, Routeboek kunstroute Van IJ tot Zee, z.p. 2001.
 • Sjoerd Kuyper en Arie Rampen, Kennemerland in tekst en beeld, Vianen 1983.
 • G.J. Kwakkel, Jaaroverzicht 1976, uitgave van de Centrale Commissie Honderd jaar Noordzeekanaal en IJmuiden, z.pl., december 1976.
 • B.A. Kwast, F. Pelder, De Haven van IJmuiden, z.p. ca. 1930, uitg. als deel 8 in de reeks “Nederland in woord en beeld. Schoolplaten voor het aardrijkskundig onderwijs” door J.B. Wolters, Groningen (etc.)
 • B.A. Kwast, Visschershaven te IJmuiden, Groningen z.j., uitg. als deel 17 in de reeks “Nederland in woord en beeld. Schoolplaten voor het aardrijkskundig onderwijs” door J.B. Wolters, Groningen (etc.)

L

 • Ko van Leeuwen, De Aard van het Beestje. Theo Witte 40 Jaar Raadslid, uitg. Gemeente Velsen, Velsen 1998
 • Ko van Leeuwen, Het Geheim van IJmuiden, uitgegeven door de IJmuider Courant, IJmuiden, 2001. ISBN 90-70167-03-4.
 • A. van der Linde, De Nederlandsche Hoogovens te IJmuiden, IJmuiden, 1938.
 • J. v.d. Linden en M. v.. Linden-v.d. Meij, De IJmond in oude ansichten. Beverwijk, Heemskerk, Velsen, Wijk aan Zee en IJmuiden, Zaltbommel, 1980.
 • P.J. Lutgers, Gezigten in de omstreken van Haarlem, Loenen aan de Vecht, 1844, heruitg. Alphen aan den Rijn 1970. Afbeeldingen en korte beschrijving buitenplaatsen van o.a. Velsen.

M

 • Arthur Maandag en Rob Stam, Velsen. Een wandeling door het dorp, uitgegeven door Stichting Het Dorp Velsen, z.p. [Velsen-Zuid] 1991.
 • A.J. van Maanen, De Vierde Hoogoven, AO-Reeks no. 693, 1953.
 • G.J.C. Maas (samenst.), Historische Atlas Midden-Kennemerland. Situatie 1724 & 1902, uitg. Kennemer Lichtdruk BV, 2012.
 • Piet Magré, Zilvermeeuwenroute. Ontdekken en uitwaaien in IJmuiden, uitgegeven door het Pieter Vermeulenmuseum, z.p. [IJmuiden] 2000.
 • Maritieme Academie IJmuiden, 100 jaar Maritiem Onderwijs IJmuiden. Van Visserijschool tot Maritieme Academie, 2005.
 • Truus Menger, Toen niet, Nu niet, Nooit, Venhuizen, 1982
 • Cees van der Meulen, Harry van Kaam, Velsen. Santpoort-IJmuiden-Driehuis, z.p. z.j [ca. 1961].
 • Carly Misset, Canon van Kennemerland. De geschiedenis van Kennemerland in 27 verhalen, november 2010, uitg. HDC Media.
 • Joris Moes, Noordzeekanaal 1876-2001, uitg. Amsterdam Ports Association, Amsterdam 2000.
 • Willem H. Moojen, Voor de sluizen. Maritiem IJmuiden in beeld, Emmen, maart 2011.
 • Jaap-Jan Morbron (tekst), Ton de Graaf (eindred.), Duin en Kruidberg: van prinselijk jachtverblijf tot modern conferentieoord, ABN AMRO, Amsterdam 1997.
 • Monumentenzorg Velsen, De Lelijke Tijd’. Fietsen langs 19de-eeuwse bouwkunst in Velsen, Velsen, juni 2010.
 • Monumentenzorg gemeente Velsen, Op de kaart gezet. Fietsen langs ‘beeldbepalend’ van Velsen, Velsen, juni 2009.
 • Monumentenzorg gemeente Velsen, Speuren naar sporen. Fietsen langs het rijke verleden van Velsen, Velsen, juni 2008.
 • Monumentenzorg gemeente Velsen en Stichting Santpoort, Gebouwd in Stijl. Fietsen langs bouwstijlen uit de vorige eeuw, Velsen, juni 2007.
 • Monumentenzorg gemeente Velsen, Een rondje Velsen. Op de fiets langs plaatsen van vermaak en vertier, uitgegeven door Gemeente Velsen, mei 2006.
 • Monumentenzorg gemeente Velsen en Stichting Santpoort, Vertrouwen in Gebouwen. Een fietstocht langs religieuze monumenten in Velsen, Velsen, aug 2005.
 • Monumentenzorg en archeologie gemeente Velsen, De Velsense Zevensprong. Een cultuurhistorische fietsroute langs de zeven woonkernen van Velsen, Velsen, juli 2005.
 • J. Morren en D. Verhulst, Een eeuw gas in Velsen, uitgegeven door het Gasbedrijf Velsen, z.p. [IJmuiden] z.j. [1990].
 • J. Morren en D. Verhulst, Het laatste hoofdstuk. Vervolg op “Een eeuw gas in Velsen, uitgegeven door het Gasbedrijf Velsen, z.p. [Velserbroek] 1995.
 • J. Morren, Kastelen en buitenplaatsen in Velsen. Deel 1 Santpoort, Huizen 2002.
 • J. Morren, Kastelen en buitenplaatsen in Velsen. Deel 2 Driehuis & Velserbroek, Velsen 2004. ISBN 90-808333-1-2.
 • J. Morren, Kastelen en buitenplaatsen in Velsen. Deel 3 IJmuiden, Velsen-Zuid en -Noord, Velsen 2005. ISBN 90-808333-2-0.
 • A. Mossink, De Sluizen van IJmuiden, Gorinchem 1982. Reeks Informatie Junior, deel 266.
 • Mijttenaere, A. de (samenst.), Historische Canon van Velsen. De geschiedenis van Velsen in 25 verhalen, z.p. november 2009. Uitg. HDC Media. ISBN 978-90-77842-37-9. Zie hier en hier.
 • Onderwijscanon van Velsen

N

 • Kees Nieuwenhuijzen, Haarlem en Zuid-Kennemerland in 19de-eeuwse foto’s, Amsterdam 1975.
 • Willem Nieuwenhuys, Concern in beweging. Vijfenzeventig jaar Hoogovens, Wormer 1993.
 • Stichting Noordholland voor Maatschappelijk Werk, De IJmond van streek tot stad. Een sociologisch onderzoek in een gebied in structuurverandering, Haarlem, 1960.

O

 • Fenand van den Oever, Moeder, leer me nog eens lopen!, Callenbach, Nijkerk z.j. [1952]
 • A. van Oosterom, Wat Mijnheer zegt moet gebeuren. De bewoningsgeschiedenis van de buitenplaats Waterland te Velsen in de twintigste eeuw. Een historische schets., z.p. 2004. Uitgegeven door het Historisch Genootschap Midden Kennemerland. ISBN 90 807522-4-X.

P

 • Henk Palm (samenst.), Ziekenzorg te Velsen?, z.pl. [IJmuiden], december 2011.
 • Henk Palm (samenst.), De Lange Armen van IJmuiden, z.pl., december 2010
 • Pieter Vermeulen Museum, Velserdijkroute. Een fietsroute langs de randen van de Velserbroek, november 2010.
 • Joop Pol, Holland op z’n Smalst. Vorm en visie in de stedelijke ontwikkeling van IJmuiden, doctoraalscriptie Vrije Universiteit Amsterdam, juni 2000.
 • Fotokring Polderlicht, Focus op Velsen, uitg. Cornegge Media, november 2007.
 • Ruud Pols en Leo de Vries, Seefront IJmuiden. Duitse Bunkers in de kustverdediging van de Festung IJmuiden, uitgegeven door Ruud Pols en Leo de Vries als W.N.2000 S.K. 2. (November 2006)
 • Jan Postma, Rescue IJmuiden, Bruna, Utrecht 2000.

R

 • E. Raap en E. van der Kleij (samenst.), Monumenten Inventarisatie Project Noord-Holland. Velsen, uitg. Provinciaal Bestuur van Noord-Holland, Haarlem, augustus 1993.
 • Henk Reefhuis, De Dorpskerk in Santpoort 150 jaar in vogelvlucht, Santpoort 1994
 • H. Reinders, A. de Bruin, Op weg naar het Kennemer Gasthuis, Haarlem 1997.
 • Paul E. van Reyen, De Ruïne van Brederode, IJmuiden 1965.
 • Cees Rings en Cees Heere, L.T.C. De Heerenduinen in de 20ste eeuw. Een terugblik op de activiteiten van de tennisvereniging, IJmuiden, juni 2002.
 • Pieter Rings, Dudok in Velsen. Het geheim van de Lange Nieuwstraat, Haarlem 2005.
 • S. Rolle, J.H.A.M. Anten, Ant. Freriks msc., Driehuis, z.p. z.j. Uitgegeven ter gelegenheid van de restauratie van de tachtig jaar oude Sint Engelmunduskerk in 1974/1975.
 • Siebe Rolle, Beatrix op Beeckestijn. Velsen en het Oranjehuis 70 vorstelijke bezoeken, Velsen-Zuid 1997.
 • Siebe Rolle, Gisteren haast onherkenbaar. Velsen toen en thans, IJmuiden 1982.
 • Siebe Rolle, Kroniek van Driehuis, z.pl., z.j. [1994]. Uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het kerkgebouw van de St. Engelmundusparochie te Driehuis.
 • Siebe Rolle, Memoriaal van Velsen. Een sociaal economische beschrijving tot 1900, IJmuiden 1985.
 • S. Rolle, P.N.J. Steenbakker, P.A. Veldheer, De bevrijding van Velsen van uur tot uur!, IJmuiden 1985.
 • Siebe Rolle, Aantekeningen bij Velsens vroege verleden, uitgegeven door Museum Beeckestijn, z.p. [Velsen-Zuid] 1998.
 • Siebe Rolle, De Velsense buitenplaatsen in oorlogstijd. Gebeurtenissen in de periode 1939-1945, z.p. [Velsen-Zuid] z.j. [1995].
 • Siebe Rolle, Pieter van Hove, Velsen-IJmuiden de doorsnee van Holland, z.p. [Haarlem] 2001.
 • Siebe Rolle, Velsen-IJmuiden 1935 – 1985. Onvergetelijke beelden, Zaltbommel 2005. ISBN 90 5994 085 7
 • Siebe Rolle e.a., De Velserbroek, 1985. Uitgegeven door J.G. Nelis Projekt Maatschappij t.g.v. het slaan van de eerste paal in De Velserbroek.
 • Rolf Roos (red.), Duinen en mensen: Kennemerland, uitg. Stichting NatuurMedia in samenwerking met PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, september 2009. ISBN 978-90-808158-3-4
 • Rijkswaterstaat (samenst.), De Velsertunnels, Technische Uitgeverij Stam, Haarlem 1957,

S

 • Hans Sakkers, Marc Machielse, Een vestingbouwkundige wandeling langs bunkers van de Atlantikwall in het zuidwestelijke deel van de Festung IJmuiden, Fortress Books, z.p. 1999.
 • Dick Schaap en Margreet de Jonge, Stapelmarkt voor Vis. Nederlandse Zeevisgroothandel Vereniging 1908 – 2008, IJmuiden 2008. Uitgegegeven t.g.v. 100 jaar NZV.
 • Angelique Schippers, De vloek van de Ruïne van Brederode, 2021
 • Katja Schoondergang, Bewezen diensten, Q, Amsterdam 2011. ISBN 978-90-214-3959-4. Literaire thriller.
 • Chr.E. Sepp, Gids voor Beverwijk en omstreken, Beverwijk 1902. Herdruk: Schoorl 1977. Bevat o.a. beschrijvingen van tochtjes door het grondgebied van de gemeente Velsen.
 • Jaap Schols, Rob Huizinga, Friso Huizinga (samenst.), Strawberries Forever, 80 jaar clubgeschiedenis in woord en beeld, Driehuis 2009.
 • H.J.J. Scholtens, Uit het Verleden van Midden-Kennemerland, Arnhem 1947.
 • Jurriaan Schrofer (red.), Vuur aan zee, IJmuiden 1958.
 • A. Schweitzer en J. van der Linden, Scholtens en Midden-Kennemerland, Beverwijk, 2005.
 • W.A. Sinninghe Damsté, Het Noordzeekanaal 1863-1883. De geschiedenis van een concessie, proefschrift, Utrecht, 2001. ISBN 90 6916 415 9.
 • B.C. Sliggers, Westerveld van Buitenplaats tot Begraafplaats 1888-1988, Haarlem 1988.
 • [A.J. Sommer] , Van toen naar nu. 80 jaar St. Jozef Parochie Velsen-Noord, Velsen-Noord, 1985.
 • Rob Spierenburg, Havenhoofden. Bekende gezichten van het havengebied IJmuiden, Alkmaar, augustus 2007.
 • Stuurgroep Recreatiegebied Spaarnwoude, Recreatiegebied Spaarnwoude : voorontwerp, z.p., 1968.
 • R. Stegerhoek (eindred.), Juist! IJmond, Heerhugowaard 2010
 • Stichting Santpoort, De Zandpoort, jaarlijkse uitgave.
 • Jan Stoker, Een rijk en boeiend leven, Rotterdam, 2005.
 • H. van Suchtelen, De bouwwijze van de gietijzeren vuurtorens te IJmuiden 1879-1979, z.p. februari 1979.

T

 • Amateur teken- en schildervereniging Terpen Tijn, Rabobank Santpoort-Spaarndam, Historische Kring Velsen, Historische plekjes in de regio in woord en beeld gebracht door lokale amateur-kunstenaars, Santpoort 2004. ISBN 90-807271-2-1.
 • Henk Tol, Ger van der Burg, De Wachter tussen de Pieren. Kustfort IJmuiden, IJmuiden, augustus 2002. ISBN 90 6455 402 1.
 • Henk Tol, Henk Haver, Van Bolwerk tot Boegbeeld. Kustfort IJmuiden, IJmuiden, mei 2009. ISBN 978 90 6455 612 8.

V

 • Annemarie van Velzen, 18de eeuwse kruidenhof Beeckestijn Velsen, z.p. 1987.
 • J. van Venetiën, Een haven in de Noordzee – een waterweg naar Amsterdam, deel 2 in de Historische Reeks Midden-Kennemerland uitgegeven door het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland en het Museum Kennemerland, Beverwijk, 2001.
 • J. van Venetiën, Hart van Kennemerland. Album van leven en werken in Midden-Kennemerland door de eeuwen heen, uitgegeven t.g.v. 50-jarig bestaan van Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken NV te IJmuiden 1918-1968, z.p. [Amsterdam] z.j. [1968].
 • J. van Venetiën, L.H. Kloek, Corinne Sieger, Beeckestijn, serie Nederlandse Kastelen, Nieuwe Reeks deel 24, z.p. 1992.
 • P.M. Verhoofstad, De Sint Engelmundus Moederkerk van Zuid-Kennemerland, Driehuis-Velsen 1958.
 • F.P. Vermeulen, De Heide, de school en meester, z.p. 1949. F.P. Vermeulen, Losse herinneringen aan IJmuiden’s verleden, [Velsen], [1956].
 • Jan Visser, Ravenhart, De opstand van de Friezen tegen de Romeinen, een historische avonturenroman, Uitgeverij Noordhoek 2015.
 • J.S. Visser, De Ruïne van Brederode, Santpoort, 1933.
 • Eli Vlessing, Kustvolk, Schoorl, 1987.
 • Nico Volkerts, Kuieren in Kennemerland : wandelen in de regio’s Haarlem, Haarlemmermeer en IJmond, 1996.
 • George de Vries en Bart Boele, Zoektocht naar Cheryl Morriën, Zoetermeer, augustus 2011.
 • Joh. de Vries, Hoogovens IJmuiden 1918-1968. Ontstaan en groei van een basisindustrie, z.p. [IJmuiden] z.j. [1968].
 • Theun de Vries, Dick Schaap, Siebe Rolle, Eene plaats van grooten omvang. 1876-1976 honderd jaar IJmuiden en het Noordzeekanaal, IJmuiden 1976.
 • Aad Vrijhof, Weckpot en eierkolen. IJmuiden tijdens de vijftiger jaren, z.p. [Nieuw-Amsterdam], 2008. ISBN 978-1-4452-8567-2.
 • Aad Vrijhof, Helmgras en Stuifduin. IJmuiden tijdens de zestiger jaren, december 2010
 • Carolien Vrolijk, Rederij Vrolijk 1880-2002, IJmuiden, 2002. Uitg. Cornelis Vrolijk Holding BV.
 • Albert Vrugt, Inventaris van het archief van het ambachtsbestuur van Velsen 1415-1813 (1819), uitgegeven door de Archiefdienst voor Kennemerland, Haarlem 1999.
 • Joost Vijselaar (red.), Gesticht in de duinen. De geschiedenis van de provinciale psychiatrische ziekenhuizen van Noord-Holland van 1849 tot 1994, Hilversum, 1997.

W

 • Mats van der Wal, IJmuiden een hart voor vis, IJmuiden 2001. (Uitgegeven ter gelegenheid van de Visserijdag 18 augustus 2001.)
 • J. Welman, De Oude IJmond van IJmuiden, AO boekje 1168, z.p. 1967.
 • Jan de Wildt, Mannen van IJzer en Staal. De eerste generatie Hoogovenwerkers, Beverwijk, juni 2008.
 • Jan de Wildt, Een mol in Arcadië. 50 jaar Velser Tunnels, september 2007.
 • A. Wisselink (eindred.), De Keetbergflat een onuitwisbaar stuk IJmuiden, 2009, uitg. Woningbedrijf Velsen
 • Anton Wijker, Oud-IJmuiden Monumentaal, uitgegeven door Stichting Wijkcomité Oud-IJmuiden, IJmuiden 1990
 • Vereniging IJmuiden’s Bloei, IJmuiden’s Bloei, z.pl., z.jr. [1926]

Z

 • Caroline Zegerman, Duinpieper, Van Holkema & Warendorf, Houten 1996.
 • Marie C. van Zeggelen, Een liefde in Kennemerland, Meulenhoff, Amsterdam 1959.
 • Jan Zumbrink en Jan Dooijes, Beelden van Velsen, Velsen 1987.

nn


Deel deze pagina via:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.