Menu Sluiten

Algemene informatie.

Oprichting

De Historische Kring Velsen (HKV) werd op 28 juli 1992 opgericht te Velsen.

Doelstelling

en heeft als doelstelling: het stimuleren en coördineren van het onderzoeken, vastleggen en bekendmaken van de geschiedenis van Velsen en zijn bewoners, alsmede het bevorderen van en/of meewerken aan de instandhouding van de historische objecten en waarden in Velsen.

Werkgebied

Het “werkgebied” van de HKV omvat IJmuiden, Velsen-Noord, Velsen-Zuid, Driehuis, Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid en Velserbroek.

Publicaties

Jaarlijks geeft de Historische Kring Velsen het verenigingsmagazine Velisena uit, waarin vooral artikelen met een historisch tintje worden opgenomen.

Daarnaast verschijnt een aantal malen per jaar de HKV Loopmare, een nieuwsbrief met het laatste nieuws voor de leden over allerlei lopende zaken, zoals excursies, tentoonstellingen, verschenen boeken en mededelingen van het Bestuur.


Activiteitenoverzicht

Lezingen 2020

13.01.2020 “Het Huis ter Kleef” door Wim van Hooff.
10.02.2020 “Duitse Pantserwerken op Nederlandse kustforten, door Henk Tol.
09.03.2020 “Engelmundus en Agatha ‘hand in hand’ door Midden-Kennemerland, door Fred Schweitzer.
11.09.2020   Drie korte lezingen: Arjen Bosman schetst de situatie van de gemeente Velsen in en rond WOII, Johan Kuijlman vertelt over de correspondentie in de oorlog via de kanalen van het Rode Kruis, en Marianne Kwant vertelt over de Canadese bevrijders, hoe ze hun vrije tijd doorbrachten in afwachting van vervoer naar huis in Canada.
02.10.2020  De tuinen van Kasteel Assumburg en Kasteel Oud Haerlem in Heemskerk. Door Nico Brantjes.

Excursies 2020

25.07.2020 én 26.07.2020        Excursie naar Kasteel Assumburg Heemskerk met rondleiding in tuin en kasteel.
22.08.2020 én 23.08.2020        Excursies naar Beeckestijn Velsen-Zuid met rondleiding in tuin en kasteel.

Overige activiteiten

27.11.2020    Op initiatief van HKV werd een Historisch Informatie Paneel (HIP) geplaats aan de gevel Café Middeloo te Driehuis  met informatie over de twee gemeentelijke monumenten ter plaatse. Het paneel werd onthuld door mevr. Pia Gerrits, moeder van de uitbaters van het café. Het paneel werd grotendeels gesponsord door ondernemersvereniging Ondernemend3huis.
28.11.2020      Wij zijn in bezit gekomen van foto’s van de recepties van het 25 jarig ambtsjubileum in 1989 en het afscheid in 1993 van Santpoortse huisarts Alard van Wely. In overleg met zijn nabestaanden heeft HKV in de ontmoetingsruimte van de Dorpskerk aan de Burg. Enschedélaan een bijeenkomst georganiseerd waarbij personen die op de foto’s stonden  de  gelegenheid kregen die foto’s “om niet” te verwerven. Tevens boden we daar onze omvangrijke collectie tweede hands boeken te koop aan.

Boek uitgaven

06.04.2020    VELISENA 29/2020 (Oorlog en bevrijding Velsen, 75 jaar Vrijheid) verschijnt. Vanwege de Corona epidemie is dit boek “in stilte” uitgegeven. Er is te weinig mogelijkheid geweest  om deze mooie uitgave “aan de man” te brengen.

FACEBOOK

15.01.2020   De FACEBOOK pagina Historische Kring Velsen is nieuw leven ingeblazen en eind 2020 zijn er meer dan 650 “leden” die er regelmatig kennis van nemen.


Lezingenprogramma 2019.

14.01.2019 “De ondergang van Schooten” door Lieuwe Zoodsma.
11.02.2019 “Per Postkoets en trekschuit. Reizen in Kennemerland. Periode 1500 – 1900”, door Wim van Hooff.
11.03.2019 “Tulpenteelt en de Hortus Bulborum in Limmen” door Anton Nijssen.
08.04.2019 “Stichting Korenmolen De Zandhaas te Santpoort”: over vele aspecten van het beheer van een molen met maalbedrijf, door Dick v.d. Lubbe & Hans van Tiggelen.
09.09.2019 “De maatschappelijke invloed van het ijzer- en staalbedrijf (Hoogovens) op onze regio in historisch perspectief” door Jan de Wildt.
14.10.2019 “De Diamantenroof op 16 april 1942 in het Rijksbureau voor Diamant, Weesperplein te Amsterdam” door Paul Post, n.a.v. het door hem en Bies van Eede geschreven gelijknamige boek.
11.11.2019 “Vuurtorens, lichtschepen en kapen. Nautisch erfgoed van Nederland”, door Peter Kouwenhoven, schrijver van het door HKV uitgegeven boekje “De Vuurtorens van IJmuiden”.

Excursies 2019.

25.04.2019 Hortus Bulborum te Limmen. Vooraf ontvangst in het gebouw van Stichting Historisch Limmen, en na afloop een lunch in het PKN gebouw “Ons Huis” en een korte rondleiding door de naastgelegen PKN Kerk en het bijbehorende kerkhof.
11.05.2019 Fietsexcursie door Oud Schooten o.l.v. Jan Morren, in vervolg op de lezing van 14.01.2019.

Expositie 2019.

“Wederopbouw van Velsen 1945 – 1965”. Een tentoonstelling samengesteld door het ABC-Architectuurmuseum Haarlem, mede naar aanleiding van het boek ”Monumenten van IJmuiden” van HKV lid Marcel Mulder. Historische Kring Velsen mocht haar naam aan deze tentoonstelling verbinden. De tentoonstelling was achtereenvolgens te bewonderen in het ABC Architectuurmuseum Haarlem, de Centrale Openbare Bibliotheek in IJmuiden en in het IJmuider Zee- en Havenmuseum “De Visserijschool”.


Lezingen programma 2018.

12.02.2018 Filmvertoning van de Films “Even Omzien” deel I en II. Deze films zijn door het toenmalige Gemeente archief van Velsen samengesteld uit historische beelden uit het Polygoon Journaal.
12.03.2018 ”De sluis van IJmuiden, poort naar Amsterdam”, door Cor Oudendijk.
03.09.2019 ”Verborgen verleden” (TV programma over genealogische onderzoeken naar bekende Nederlanders) door Jan van Holsteijn.
08.10.2018 “Blekerijen” in Santpoort-Haarlem door Wim van Hooff.

Excursies 2018.

15.09.2018 Excursie naar het NZH Vervoer Museum te Haarlem (Waarderpolder).
18.10.2018 Excursie naar het Provinciaal Archeologisch Depot (Huis van Hilde) te Castricum.

Theateravonden:

16.11.2018 Verhalen avond (De terugkeer van de Kanaalgraver, en in Vuur en Vlam) in het kader van 100 jaar Hoogovens IJmuiden en verzorgd door Piet Paree c.s. in het SOLI-Muziekcentrum te Santpoort-Noord.
13.12.2018 Reprise van deze verhalenavond in De Brulboei in IJmuiden.


Lezingen programma 2017.

09.01.2017 “Het Oer-ij en zijn betekenis voor de bewoners” door Wim Bosman.
13.02.2017 “De geschiedenis van de post in Velsen; Postkantoren en poststempels”. Door Eef Limmen.
13.03.2017 “Rome aan de Noordzee, burgers en barbaren te Velsen” door Arjen Bosman, n.a.v. het verschijnen van het boek van zijn hand met gelijknamige titel.
10.04.2017 “Pieter Vermeulen en zijn zoon Frits Vermeulen, door Frits Vermeulen jr., respectievelijk kleinzoon en zoon van Pieter en Frits.
11.09.2017 “Kennemerland 1940-1945”door Arjen Bosman n.a.v. het gelijknamige boek van zijn hand.
09.10.2017 “Hannie Schaft” door Peter Hamman, n.a.v. het boek “HANNIE” door Peter Hamman, Eric Coolen, Bies van Ede en Henk Tijbosch.
13.11.2017 “Waterland” door Jan Morren n.a.v. archeologische opgravingen op Landgoed Waterland te Velsen.

Excursies 2017.

13.05.2017 Excursie naar gerestaureerde Bavo kathedraal & kathedraal museum te Haarlem.
20.06.2017 Excursie naar SHIP (Sluis-Haven-Informatie-Punt) nabij de nieuwe sluis in IJmuiden.


Oudere geschiedkundige HKV-gebeurtenissen

De HKV nam het initiatief om in samenwerking met de gemeente Beverwijk en een basisschool de vijftigste herdenking van de grote razzia, die op 16 april 1944 in Velsen-Noord en Beverwijk werd gehouden, te herdenken.
Intussen begon een andere werkgroep met de voorbereiding van een publicatie over de vijf bezettingsjaren in Velsen en al snel bleek dat er zoveel materiaal voorhanden was, dat de uitgave van een boek meer en meer in zicht kwam.
Zo kon in mei 1995 het eerste exemplaar van het door de HKV uitgegeven boek
Een gemeente in oorlogstijd, Velsen 1940-1945 aan de burgemeester van Velsen worden aangeboden.
De Canadese oud-strijders die in dezelfde maand in Velsen te gast waren, kregen een Engelse vertaling van enkele hoofdstukken uit het boek cadeau.
Een afgevaardigde van de Kring is daarom ook lid van het ‘Comité 4 en 5 mei Velsen

Ondertussen groeide de Kring en kon de werkgroep ‘lokale geschiedbeoefening’ in het leven worden geroepen. De leden daarvan houden zich met allerlei onderwerpen bezig en publiceren van tijd tot tijd hun artikelen in Velisena.

Op initiatief van de Kring werd een diaserie over archeologie voor het voortgezet onderwijs gemaakt, waardoor een band ontstond met enkele scholen binnen de gemeente.

Omdat ook een aantal verenigingen lid is van de Kring, voerde de voorzitter daarvan namens die verenigingen het woord tijdens een inspraakavond ten stadhuize naar aanleiding van de bezuinigingsnota van de gemeente ‘Roeien met de riemen die je hebt’. Veel verenigingen waren daardoor in rep en roer.

In het kader van het ‘Jaar van het Industrieel Erfgoed’ en het jaar van de heropening van de spoorlijn Santpoort-IJmuiden, in 1996,  zette weer een andere werkgroep van de HKV de tentoonstelling ‘Halte Driehuis-Westerveld’ op, die met foto’s, teksten en spoorwegattributen rond de duizend belangstellenden uit het hele land trok. De foto’s werden later benut voor de uitgave van het fotoboekje “De IJmuiden spoorlijn, zo was het”.

In hetzelfde jaar werden excursies gehouden naar de Watertoren en over de Velserdijk, waarvoor één van onze leden een fietsroute heeft beschreven, die hij op verzoek van Lovers Rail naar Amsterdam CS verlengde.

De werkgroep Duin en Kruidberg zag zijn werk bekroond met de uitgave van het boek “Duin en Kruidberg,

Honderd jaar buitenplaats of Het duingebied van de familie Cremer”.

Uitgeverij De Vrieseborch te Haarlem kon in januari 1998 de eerste druk uitbrengen en in maart 1999 de tweede druk.

Dat boek vormt de band die in de loop der tijd is ontstaan tussen onze Kring en de Volksuniversiteit Velsen. Op verzoek van de laatste hebben twee van de auteurs inmiddels ruim vierhonderd ‘cursisten’ door het voormalige woonhuis van de familie Cremer rondgeleid. Ook in de onmiddellijke omgeving het huis verzorgde de Kring rondleidingen, want over de ‘buitenboel’ weet een andere auteur weer boeiend te vertellen.

Er zijn voor de leden van de Kring inmiddels diverse excursies gehouden, zoals naar het Forteiland, de buitenplaatsen Velserbeek, Scheybeek en Spaarnberg, het Frans Halsmuseum, de Haarlemse Hofjes en de Ruïne van Brederode en naar de latere woonplaats van de Brederodes: Vianen.

De werkgroep Millenniumwisseling heeft dit jaar een speciale aflevering van Velisena met de titel Velsen rond 1900 samengesteld, waarin aandacht wordt besteed aan een aantal onderwerpen rond de vorige eeuwwisseling.

Sinds 1999 heeft de HKV de werkgroep in het leven geroepen wegens opheffing van de plaatselijke genealogie-afdeling. De meeste leden daarvan zijn overgestapt naar de HKV. Daardoor is de HKV een bibliotheek rijker geworden, die over niet al te lange tijd voor de leden toegankelijk wordt.

Zo is een aantal leden van de Kring op alle mogelijke manieren betrokken bij het reilen en zeilen van onze vereniging, die nu bijna 400 individuele leden en twintig lid-verenigingen/instanties telt.

U wordt uitgenodigd zich bij de Kring aan te sluiten, óók als u niet actief aan een werkgroep of andere activiteit wilt deelnemen. U steunt ons in ieder geval door uw lidmaatschap. Het lidmaatschap kost per jaar € 15,00; voor een huisgenoot-lid € 7,00; een organisatie of vereniging (“rechtspersoon”) € 27,50. 

Voor uw lidmaatschapsgeld ontvangt u jaarlijks Velisena en de hkv-Loopmare nieuwsbrieven en kunt u deelnemen aan de veelal gratis excursies en lezingen (tijdens ledenvergaderingen). Tweemaal per jaar houden wij onze ledenvergadering, met een huishoudelijk deel en een lezing.

Bij dit alles streeft de Kring naar samenwerking met de zusterverenigingen en het Noord-Hollands Archief. 

Voor meer informatie over de HKV kunt u contact opnemen met ’n bestuurslid

3 Comments

  1. Cees de Baare

    Goede morgen Gerard, ik kreeg van een oud- collega de vraag waarom er op de kleine vuurtoren in IJmuiden een eenhoorn als windvaan is geplaatst. Ik heb het ooit ergens gelezen, misschien heb jij een idee, groet Cees de Baare

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.