Menu Sluiten

Algemene informatie over de HKV

Oprichting

De Historische Kring Velsen werd op 28 juli 1992 opgericht te Velsen.

Doelstelling

De Historische Kring Velsen heeft als doelstelling: het stimuleren en coördineren van het onderzoeken, vastleggen en bekendmaken van de geschiedenis van Velsen en zijn bewoners, alsmede het bevorderen van en/of meewerken aan de instandhouding van de historische objecten en waarden in Velsen.

Werkgebied

Het werkgebied van de Historische Kring Velsen omvat IJmuiden, Velsen-Noord, Velsen-Zuid, Driehuis, Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid en Velserbroek.

Publicaties

Jaarlijks geeft de Historische Kring Velsen het verenigingsmagazine Velisena uit, waarin vooral artikelen met een historisch tintje worden opgenomen.

Daarnaast verschijnt een aantal malen per jaar de HKV Nieuwsbrief, met het laatste nieuws voor de leden over allerlei lopende zaken, zoals excursies, tentoonstellingen, verschenen boeken en mededelingen van het Bestuur.


Activiteitenoverzicht

2020

Overzicht leden per 31.12.2020

  • Gewone leden: 333 (314)
  • Huisgenootleden: 26 (26)
  • Instellingen/bedrijven: 3 (6)
  • Ruilabonnementen: 24 (22)
  • Totalen: 386 (368)

(tussen haakjes de aantallen van het jaar daarvoor)


Lezingen 2020

13.01.2020 “Het Huis ter Kleef” door Wim van Hooff. Aanwezig 41 leden en 25 bezoekers.
10.02.2020 “Duitse Pantserwerken op Nederlandse kustforten, door Henk Tol. Aanwezig 39 leden en 17 bezoekers.
09.03.2020 “Engelmundus en Agatha ‘hand in hand’ door Midden-Kennemerland, door Fred Schweitzer. Aanwezig 55 leden en 12 bezoekers.

06.04.2020 VELISENA 29/2020 (Oorlog en bevrijding Velsen) verschijnt.

Voor de presentatie had de redactie van het jaarboek een uitgebreid programma in onze “vaste” lokaal in De Hofstede voorbereid. Korte lezingen door auteurs van een deel van de inhoud van het boek, te weten Arjen Bosman, Trudi Bos en John Rutte. Het eerste exemplaar zou worden overhandigd aan de wethouden van cultuur van Velsen, Jeroen Verwoort. Daarna zouden de aanwezige leden hun exemplaar in ontvangst nemen. Helaas kon deze bijeenkomst vanwege de beperkende maatregels inzake het Corona-virus niet doorgaan.

Een tiental HKV leden heeft vervolgens meegewerkt aan het verspreiden van het lijvige boek (ca. 500 gram per exemplaar) naar leden en wederverkopers. Helaas zijn wij te weinig in de gelegenheid geweest om VELISENA 29/2020 aan derden te verkopen vooral vanwege het niet doorgaan van de Duin & Kruidberg Pinkstermarkt, de Bevrijdingsmarkt IJmuiden en de jaarmarkten Santpoort en Oud-Velsen.

11.09.2020  
Drie korte lezingen: Arjen Bosman schetst de situatie van de gemeente Velsen in en rond WOII, Johan Kuijlman vertelt over de correspondentie in de oorlog via de kanalen van het Rode Kruis, en Marianne Kwant vertelt over de Canadese bevrijders, hoe ze hun vrije tijd doorbrachten in afwachting van vervoer naar huis in Canada. Aanwezig 42 leden en 8 gasten.

02.10.2020 
De tuinen van Kasteel Assumburg en Kasteel Oud Haerlem in Heemskerk. Door Nico Brantjes. Aanwezig 26 personen.

06.11.2020
Vanwege de gedeeltelijke Corona Lock-down werd de voor deze avond geplande lezing over de Eendenkooi Uitgeest, en de tweede poging voor een ALV (zie: 06.04.2020) gecanceld. Besloten is de ALV digitaal (=per e-mail) te laten plaats vinden. Via HKV-Loopmare 2020-06 ontvingen de leden op 1 november de vergaderagenda waarin o.a. de kandidaten voor de bestuursverkiezingen, de (financiële) jaarstukken 2019 en de begroting 2021. De leden werd gevraagd uiterlijk 10 november vragen of opmerkingen in te leveren. Daarop hebben 16 leden gereageerd en het bestuur heeft in een mailbericht op12 november nadere uitleg gegeven. Op 20 november kon het bestuur a.d.h.v. in totaal 26 reacties concluderen dat de stukken goedgekeurd waren en dat Mike Uijl en Monique Buijsman hun taken van voorzitter en penningmeester nu met instemming van de leden mochten vervullen. De bestuurstermijn van Eelco Graafsma werd eveneens met instemming met 3 jaar verlengd. De leden werd hiervan op 22 november kond gedaan.

Excursies 2020

25.07.2020 én 26.07.2020       
Excursie naar Kasteel Assumburg Heemskerk met rondleiding in tuin en kasteel. Er waren 2 x 20 deelnemers (leden en introducées).

22.08.2020 én 23.08.2020       
Excursies naar Beeckestijn Velsen-Zuid met rondleiding in tuin en kasteel. Er waren 16 en 12 deelnemers (leden en introducées).

Overige activiteiten in 2020

27.11.2020
Op initiatief van HKV werd een Historisch Informatie Paneel geplaats aan de gevel van Café Middeloo te Driehuis met informatie over de twee gemeentelijke monumenten ter plaatse. Het paneel werd onthuld door mevr. Pia Gerrits, moeder van de uitbaters van het café. Het paneel werd grotendeels gesponsord door ondernemersvereniging Ondernemend3huis. (NB. Deze activiteit trok veel aandacht met name in weekblad Jutter / Hofgeest. Op 7 januari 2021 wordt er in het foto-overzicht “2020 in beeld” nogmaals aandacht aan besteed).

28.11.2020
Wij zijn in bezit gekomen van foto’s van de recepties van het 25 jarig ambtsjubileum in 1989 en het afscheid in 1993 van Santpoortse huisarts Alard van Wely. In overleg met zijn nabestaanden heeft HKV in de ontmoetingsruimte van de Dorpskerk aan de Burg. Enschedélaan een bijeenkomst georganiseerd waarbij personen die op de foto’s stonden de gelegenheid kregen die foto’s “om niet” te verwerven. Tevens boden we daar onze omvangrijke collectie tweede hands boeken te koop aan. Ondanks publiciteit in dag- en weekblad was er weinig belangstelling. Diverse bezoekers hebben we blij gemaakt en dankzij de boekverkoop sprongen we uit de kosten.

12.12.2020
Wij feliciteerden Harddraverijvereniging Santpoort e.o. met de bijschrijving van de Kortebaandraverij van Santpoort in de “Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland”.

Boek-uitgaven

06.04.2020   
VELISENA 29/2020 (Oorlog en bevrijding Velsen, 75 jaar Vrijheid) verschijnt. Vanwege de Corona epidemie is dit boek “in stilte” uitgegeven. Er is te weinig mogelijkheid geweest  om deze mooie uitgave “aan de man” te brengen.

FACEBOOK

De FACEBOOK pagina Historische Kring Velsen is op initiatief van Marianne Kwant nieuw leven ingeblazen en eind 2020 zijn er meer dan 725 bezoekers die er regelmatig kennis van nemen.

Fundraising Boek over Joods Velsen.

Het door Trudi Bos te schrijven boek “De geschiedenis van Joodse inwoners van Velsen” verschijnt in het vierde kwartaal bij Stichting Uitgeverij Noord-Holland. HKV-lid Paul Kuiper houdt zich, samen met Maria Buren van de uitgeverij, bezig met de benodigde fundraising. Inmiddels is van een aantal particulieren een bedrag ontvangen, alsmede van RABO-bank Haarlem-IJmond. Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft tevens een bedrag toegezegd. Met een aantal potentiële sponsoren wordt nog gesproken.


2019

Lezingenprogramma 2019

14.01.2019 “De ondergang van Schooten” door Lieuwe Zoodsma.
11.02.2019 “Per Postkoets en trekschuit. Reizen in Kennemerland. Periode 1500 – 1900”, door Wim van Hooff.
11.03.2019 “Tulpenteelt en de Hortus Bulborum in Limmen” door Anton Nijssen.
08.04.2019 “Stichting Korenmolen De Zandhaas te Santpoort”: over vele aspecten van het beheer van een molen met maalbedrijf, door Dick v.d. Lubbe & Hans van Tiggelen.
09.09.2019 “De maatschappelijke invloed van het ijzer- en staalbedrijf (Hoogovens) op onze regio in historisch perspectief” door Jan de Wildt.
14.10.2019 “De Diamantenroof op 16 april 1942 in het Rijksbureau voor Diamant, Weesperplein te Amsterdam” door Paul Post, n.a.v. het door hem en Bies van Eede geschreven gelijknamige boek.
11.11.2019 “Vuurtorens, lichtschepen en kapen. Nautisch erfgoed van Nederland”, door Peter Kouwenhoven, schrijver van het door HKV uitgegeven boekje “De Vuurtorens van IJmuiden”.

Excursies 2019

25.04.2019
Hortus Bulborum te Limmen. Vooraf ontvangst in het gebouw van Stichting Historisch Limmen, en na afloop een lunch in het PKN gebouw “Ons Huis” en een korte rondleiding door de naastgelegen PKN Kerk en het bijbehorende kerkhof.
11.05.2019
Fietsexcursie door Oud Schooten o.l.v. Jan Morren, in vervolg op de lezing van 14.01.2019.

Expositie 2019

“Wederopbouw van Velsen 1945 – 1965”. Een tentoonstelling samengesteld door het ABC-Architectuurmuseum Haarlem, mede naar aanleiding van het boek ”Monumenten van IJmuiden” van HKV lid Marcel Mulder. Historische Kring Velsen mocht haar naam aan deze tentoonstelling verbinden. De tentoonstelling was achtereenvolgens te bewonderen in het ABC Architectuurmuseum Haarlem, de Centrale Openbare Bibliotheek in IJmuiden en in het IJmuider Zee- en Havenmuseum “De Visserijschool”.


2018

Lezingen 2018

12.02.2018 Filmvertoning van de Films “Even Omzien” deel I en II. Deze films zijn door het toenmalige Gemeente archief van Velsen samengesteld uit historische beelden uit het Polygoon Journaal.
12.03.2018 ”De sluis van IJmuiden, poort naar Amsterdam”, door Cor Oudendijk.
03.09.2019 ”Verborgen verleden” (TV programma over genealogische onderzoeken naar bekende Nederlanders) door Jan van Holsteijn.
08.10.2018 “Blekerijen” in Santpoort-Haarlem door Wim van Hooff.

Excursies 2018

15.09.2018 Excursie naar het NZH Vervoer Museum te Haarlem (Waarderpolder).
18.10.2018 Excursie naar het Provinciaal Archeologisch Depot (Huis van Hilde) te Castricum.

Theateravonden 2018

16.11.2018 Verhalen avond (De terugkeer van de Kanaalgraver, en in Vuur en Vlam) in het kader van 100 jaar Hoogovens IJmuiden en verzorgd door Piet Paree c.s. in het SOLI-Muziekcentrum te Santpoort-Noord.
13.12.2018 Reprise van deze verhalenavond in De Brulboei in IJmuiden.


2017

Lezingen 2017

09.01.2017 “Het Oer-ij en zijn betekenis voor de bewoners” door Wim Bosman.
13.02.2017 “De geschiedenis van de post in Velsen; Postkantoren en poststempels”. Door Eef Limmen.
13.03.2017 “Rome aan de Noordzee, burgers en barbaren te Velsen” door Arjen Bosman, n.a.v. het verschijnen van het boek van zijn hand met gelijknamige titel.
10.04.2017 “Pieter Vermeulen en zijn zoon Frits Vermeulen, door Frits Vermeulen jr., respectievelijk kleinzoon en zoon van Pieter en Frits.
11.09.2017 “Kennemerland 1940-1945”door Arjen Bosman n.a.v. het gelijknamige boek van zijn hand.
09.10.2017 “Hannie Schaft” door Peter Hamman, n.a.v. het boek “HANNIE” door Peter Hamman, Eric Coolen, Bies van Ede en Henk Tijbosch.
13.11.2017 “Waterland” door Jan Morren n.a.v. archeologische opgravingen op Landgoed Waterland te Velsen.

Excursies 2017

13.05.2017 Excursie naar gerestaureerde Bavo kathedraal & kathedraal museum te Haarlem.
20.06.2017 Excursie naar SHIP (Sluis-Haven-Informatie-Punt) nabij de nieuwe sluis in IJmuiden.


Oudere geschiedkundige HKV-gebeurtenissen

De HKV nam het initiatief om in samenwerking met de gemeente Beverwijk en een basisschool de vijftigste herdenking van de grote razzia, die op 16 april 1944 in Velsen-Noord en Beverwijk werd gehouden, te herdenken.
Intussen begon een andere werkgroep met de voorbereiding van een publicatie over de vijf bezettingsjaren in Velsen en al snel bleek dat er zoveel materiaal voorhanden was, dat de uitgave van een boek meer en meer in zicht kwam.
Zo kon in mei 1995 het eerste exemplaar van het door de HKV uitgegeven boek “Een gemeente in oorlogstijd, Velsen 1940-1945” aan de burgemeester van Velsen worden aangeboden. De Canadese oud-strijders die in dezelfde maand in Velsen te gast waren, kregen een Engelse vertaling van enkele hoofdstukken uit het boek cadeau. Een afgevaardigde van de Kring is daarom ook lid van het ‘Comité 4 en 5 mei Velsen

Ondertussen groeide de Kring en kon de werkgroep ‘lokale geschiedbeoefening’ in het leven worden geroepen. De leden daarvan houden zich met allerlei onderwerpen bezig en publiceren van tijd tot tijd hun artikelen in Velisena.

Op initiatief van de Kring werd een diaserie over archeologie voor het voortgezet onderwijs gemaakt, waardoor een band ontstond met enkele scholen binnen de gemeente.

Omdat ook een aantal verenigingen lid is van de Kring, voerde de voorzitter daarvan namens die verenigingen het woord tijdens een inspraakavond ten stadhuize naar aanleiding van de bezuinigingsnota van de gemeente ‘Roeien met de riemen die je hebt’. Veel verenigingen waren daardoor in rep en roer.

In het kader van het ‘Jaar van het Industrieel Erfgoed’ en het jaar van de heropening van de spoorlijn Santpoort-IJmuiden, in 1996,  zette weer een andere werkgroep van de HKV de tentoonstelling ‘Halte Driehuis-Westerveld’ op, die met foto’s, teksten en spoorwegattributen rond de duizend belangstellenden uit het hele land trok. De foto’s werden later benut voor de uitgave van het fotoboekje “De IJmuiden spoorlijn, zo was het”.

In hetzelfde jaar werden excursies gehouden naar de Watertoren en over de Velserdijk, waarvoor één van onze leden een fietsroute heeft beschreven, die hij op verzoek van Lovers Rail naar Amsterdam CS verlengde.

De werkgroep Duin en Kruidberg zag zijn werk bekroond met de uitgave van het boek “Duin en Kruidberg, Honderd jaar buitenplaats of Het duingebied van de familie Cremer”.

Uitgeverij De Vrieseborch te Haarlem kon in januari 1998 de eerste druk uitbrengen en in maart 1999 de tweede druk.

Dat boek vormt de band die in de loop der tijd is ontstaan tussen onze Kring en de Volksuniversiteit Velsen. Op verzoek van de laatste hebben twee van de auteurs inmiddels ruim vierhonderd ‘cursisten’ door het voormalige woonhuis van de familie Cremer rondgeleid. Ook in de onmiddellijke omgeving het huis verzorgde de Kring rondleidingen, want over de ‘buitenboel’ weet een andere auteur weer boeiend te vertellen.

Er zijn voor de leden van de Kring inmiddels diverse excursies gehouden, zoals naar het Forteiland, de buitenplaatsen Velserbeek, Scheybeek en Spaarnberg, het Frans Halsmuseum, de Haarlemse Hofjes en de Ruïne van Brederode en naar de latere woonplaats van de Brederodes: Vianen.

De werkgroep Millenniumwisseling heeft dit jaar een speciale aflevering van Velisena met de titel Velsen rond 1900 samengesteld, waarin aandacht wordt besteed aan een aantal onderwerpen rond de vorige eeuwwisseling.

Sinds 1999 heeft de HKV de werkgroep in het leven geroepen wegens opheffing van de plaatselijke genealogie-afdeling. De meeste leden daarvan zijn overgestapt naar de HKV. Daardoor is de HKV een bibliotheek rijker geworden, die over niet al te lange tijd voor de leden toegankelijk wordt.

Zo is een aantal leden van de Kring op alle mogelijke manieren betrokken bij het reilen en zeilen van onze vereniging, die nu bijna 400 individuele leden en twintig lid-verenigingen/instanties telt.

U wordt uitgenodigd zich bij de Kring aan te sluiten, óók als u niet actief aan een werkgroep of andere activiteit wilt deelnemen. U steunt ons in ieder geval door uw lidmaatschap. Het lidmaatschap kost per jaar € 15,00; voor een huisgenoot-lid € 7,00; een organisatie of vereniging (“rechtspersoon”) € 27,50. 

Voor uw lidmaatschapsgeld ontvangt u jaarlijks Velisena en de HKV-ieuwsbrieven en kunt u deelnemen aan de veelal gratis excursies en lezingen (tijdens ledenvergaderingen). Tweemaal per jaar houden wij onze ledenvergadering, met een huishoudelijk deel en een lezing.

Bij dit alles streeft de Historische Kring Velsen naar samenwerking met de zusterverenigingen en het Noord-Hollands Archief. 

Voor meer informatie over de HKV kunt u contact opnemen met ‘n bestuurslid.

..... Deel deze pagina via:

3 reacties

  1. Cees de Baare

    Goede morgen Gerard, ik kreeg van een oud- collega de vraag waarom er op de kleine vuurtoren in IJmuiden een eenhoorn als windvaan is geplaatst. Ik heb het ooit ergens gelezen, misschien heb jij een idee, groet Cees de Baare

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.