Menu Sluiten

Het bestuur van de Historische Kring Velsen

Dit zijn de bestuursleden na de Algemene Ledenvergaderingen van 14 november en 19 december 2022:

Marianne Kwant

Voorzitter a.i.

Marianne is tijdelijk voorzitter totdat er een nieuwe voorzitter is gevonden. Als voorzitter a.i. bewaakt zij de doelstelling van de vereniging, zet de lijnen uit, en schetst de koers voor de toekomst. Zij plant alle bestuursvergaderingen en zit deze voor. Zij is tevens hoofdredacteur van de Velisena. Ze schrijft artikelen voor de Velisena, Website & Facebook. Marianne was secretaris en is in het bestuur verkozen op 8 november 2021.

Anna Wendt

Secretaris a.i.

Anna is tijdelijk secretaris totdat er een nieuwe voorzitter is gevonden. Zij verzorgt als secretaris a.i. alle correspondentie van de HKV per e-mail, per post en andere communicatiekanalen. Zij beantwoordt al uw reacties, opmerkingen en/of vragen over de vereniging. Ze houdt zich daarnaast bezig met het organiseren van alle activiteiten (o.a. lezingen en excursies). Ook is zij lid van het redactieteam dat de Velisena maakt. Anna zit in het bestuur vanaf 1 juni 2021.

Peter Bohnenn

Penningmeester

Peter bewaakt de financiën van de vereniging. Hij stuurt alle jaarlijkse facturen uit en stuurt betalingsherinneringen. Hij maakt jaarlijks een balans en een jaarrekening, ziet toe op de uitgaven en beheert de bankrekening. Peter is accountant geweest en is thans belastingconsulent. Hij is als penningmeester van de HKV verkozen op 14 november 2022 en is actief vanaf 1 januari 2023.

Yvonne Bax-Bakker

Algemeen Bestuurslid

Yvonne is algemeen bestuurslid. Zij beheert de database van de ledenadministratie met daarin alle contactgegevens van de leden. Zij registreert alle nieuwe aanmeldingen en uitschrijvingen. Daarnaast beheert zij het boekenwinkeltje van de HKV en is zij ZCBS-beeldbankbeheerder. Ook is zij lid van de redactie die de Velisena maakt. Yvonne is in het bestuur verkozen op 8 november 2021 en is actief vanaf 1 januari 2022.

Gerard van Broekhuijsen

Algemeen Bestuurslid

Gerard is algemeen bestuurslid. Hij houdt zich o.a. bezig met het beheer van onze 3 ZCBS-beeldbanken en het samenstellen en verzenden van de nieuwsbrieven en nieuwsflitsen van de HKV. Daarnaast heeft hij in de afgelopen jaren de HKV-website vernieuwd en heeft hij Microsoft 365 geïntroduceerd bij de HKV. Gerard is teruggetreden als voorzitter op 3 januari 2023. Hij was voorzitter sinds 11 november 2016.


Piet Boutellier

ICT-ondersteuning, Systeembeheerder

Piet ondersteunt de bestuursleden op het gebied van ICT. Hij doet voorstellen voor verbetering van het gebruik van ICT-hulpmiddelen, zoals het werken via de Cloud en de inzet van Social Media. Piet doet nu het systeembeheer (Microsoft 365), beheert de HKV-website en het HKV-Twitteraccount. Piet vervult deze functie vanaf 14 november 2022.

U kunt een bestuurslid een e-mail sturen door te klikken op zijn of haar afbeelding, of stuur onze vereniging een bericht via de contactpagina.

 

..... Deel deze pagina via: