Menu Sluiten

Er zijn leden met interesse voor specifieke aandachtsgebieden en vrijwilligers, die taken binnen de kring willen uitvoeren. Vaak bundelen zij hun krachten en vormen zo een samenwerkingsteam zoals bijvoorbeeld het redactieteam.

Het bestuur, ook een team, tracht deze vorm van samenwerking zo veel mogelijk te stimuleren en faciliteren. De volgende teams zijn ontstaan:

Activiteiten Bestuur Redactie Collecties Genealogie Archeologie Begraafplaatsen Joods Velsen Straatnamen Lokale Geschiedenis Monumenten Team Straatnamen Jeugd Oorlogen en twisten

Activiteiten

Alle evenementen, die binnen de HKV worden georganiseerd worden door dit zeer actieve team verzorgd.

Collecties

Het team Collecties ontvangt, onderzoekt, catalogiseert en beschrijft historisch erfgoed, dat aan de HKV wordt aangeboden.

Genealogie

Het team Genealogie zoekt naar familiegeschiedenissen, voorouders, stambomen en kwartierstaten.

Archeologie

Begraafplaatsen

Het team begraafplaatsen onderzoekt graven op de begraafplaatsen in Velsen, die het bestuderen waard zijn.

Joods Velsen

Het team Joods Velsen onderzoekt wat er met de Joodse inwoners is gebeurd in de geschiedenis van onze omgeving.

Lokale Geschiedenis

Het team dat de allesomvattende geschiedkundige achtergrond van Velsen onderzoekt.

Monumenten

In samenwerking met de gemeente, onderzoekt dit team de 'Monumentwaardigheid' van onroerend erfgoed binnen de gemeentegrenzen.

CodeTeamnaamTeamlogoOmschrijvingAantal ledenOpmerking
TEATeam Evenementen en Activiteiten Organiseert lezingen, exposities, excursies, enz…1
BSTBestuurVoorzitter, secretaris, penningmeester en taakbestuursleden4
TICTeam Inleverpunt Collecties1
TAOTeam Archeologisch Onderzoek1
TBBTeam Beeldbanken1
TBPTeam Begraafplaatsen
TPBTeam Post Bezorgers1
TCSTeam Cultuur & Sport
TOETeam Ontwikkelen Educatieve materialenMaakt lokale geschiedenis geschikt voor gebruik in het Velsens onderwijs`1
TGOTeam Genealogisch Onderzoek1
TJATeam Jeugd AfdelingOnderzoekt mogelijkheden om jeugdigen geïnteresseerd in de lokale geschiedenis van Velsen, op eigen niveau hiermee bezig te kunnen zijn.1
TJVTeam Joods VelsenIs bezig met het een boek over de Joodse Velsenaren o.m. tijdens WOII2
TLGTeam Lokale Geschiedbeoefening
1
TMVTeam Maritiem en Visserij
TMOTeam Monumenten en Objecten1
TNITeam Nijverheid, Handel & Industrie
TOTTeam Oorlogen & Twisten1
TRVTeam Redactie VelisenaGeeft tenminste 1x poer jaar een Velisena uit4
TOSTeam Onderzoek Straatnamen1
TTOTeam Technische OndersteuningTechnische ondersteuning w.o. ICT1
TWATeam WebaanwezigheidOnderhoudt onze activiteiten op Social Media en WWW, waaronder de website1
TZCTeam ZCBSDatabeheerders zcbs Beeldbanken7
Overzicht van de HKV vrijwilligersteams
Deel deze pagina via: