Menu Sluiten

Teams

Er zijn leden met interesse voor specifieke aandachtsgebieden en vrijwilligers, die taken binnen de kring willen uitvoeren. Vaak bundelen zij hun krachten en vormen zo een samenwerkingsteam zoals bijvoorbeeld het redactieteam.
Het bestuur, ook een team, tracht deze vorm van samenwerking zo veel mogelijk te stimuleren en faciliteren. De volgende teams zijn ontstaan:

Activiteiten Bestuur Redactie Collecties Genealogie Archeologie Begraafplaatsen Joods Velsen Straatnamen Lokale Geschiedenis Monumenten Team Straatnamen Jeugd Oorlogen en twisten

Activiteiten

Alle evenementen, die binnen de HKV worden georganiseerd worden door dit zeer actieve team verzorgd.

Collecties

Het team Collecties ontvangt, onderzoekt, catalogiseert en beschrijft historisch erfgoed, dat aan de HKV wordt aangeboden.

Genealogie

Het team Genealogie zoekt naar familiegeschiedenissen, voorouders, stambomen en kwartierstaten.

Archeologie

Begraafplaatsen

Het team begraafplaatsen onderzoekt graven op de begraafplaatsen in Velsen, die het bestuderen waard zijn.

Joods Velsen

Het team Joods Velsen onderzoekt wat er met de Joodse inwoners is gebeurd in de geschiedenis van onze omgeving.

Lokale Geschiedenis

Het team dat de allesomvattende geschiedkundige achtergrond van Velsen onderzoekt.

Monumenten

In samenwerking met de gemeente, onderzoekt dit team de 'Monumentwaardigheid' van onroerend erfgoed binnen de gemeentegrenzen.

CodeNaam teamKorte BeschrijvingAantal teamledenOpmerking
(TA)Team ActiviteitenOrganiseert lezingen, exposities, excursies, enz…
(TBB)Team Beeldbanken
(TB)Team Begraafplaatsen
(TBL)Team Bezorgers
(BEST)Bestuur Voorzitter, secretaris, penningmeester en taakbestuursleden3
(TC)Team Collecties 
(TCS)Team Cultuur & Sport 
(TE)Team EducatiefMaakt lokale geschiedenis geschikt voor gebruik in het Velsens onderwijs
(TG)Team Genealogie
(TJ)Team Jeugd Onderzoekt mogelijkheden om jeugdigen geïnteresseerd in de lokale geschiedenis van Velsen, op eigen niveau hiermee bezig te kunnen zijn.
(TJV)Team Joods VelsenIs bezig met het een boek over de Joodse Velsenaren o.m. tijdens WOII
(TLG)Team Lokale Geschiedbeoefening 
(TMA)Team Maritiem 
(TMO)Team Monumenten
(TNI)Team Nijverheid & Industrie 
(TOT)Team Oorlogen & Twisten 
(TR)Team Redactie VelisenaGeeft tenminste 1x poer jaar een Velisena uit
(TS)Team Straatnamen
(TO)Team OndersteuningTechnische ondersteuning w.o. ICT1
(TW)Team WebaanwezigheidOnderhoudt onze activiteiten op Social Media en WWW, waaronder de website
(TZ)Team ZCBS Databeheerders zcbs Beeldbanken5