Menu Sluiten

Het jubileumjaar 2002: HKV 10 JAAR!

Op 7 september 2002 vierde de Historische Kring Velsen haar 10-jarig bestaan. Via deze pagina vindt u een bloemlezing rond de viering het eerste decennium van de HKV.

Persbericht

Op zaterdag 7 september vertoont de Kring de legendarische film Even Omzien, de delen 1 en 2. De rolprent werd vervaardigd ter gelegenheid van het eeuwfeest van het Noordzeekanaal. De twee delen beslaan de periode 1875-1945 en trok door de jaren heen volle zalen. De film wordt gedraaid in een al even historisch gebouw in IJmuiden: het Witte Theater aan de Kanaaldijk, ooit de elektriciteitscentrale van het PEN. De eerste voorstelling van de twee delen is van 13.30-15.00 uur en de tweede voorstelling is van 15.30-17.00 uur. De toegang is gratis, maar gelet op de beschikbare plaatsen is reservering vereist. Dat kan uitsluitend telefonisch op werkdagen tussen 12.00-17.00 uur bij het Witte Theater, tel. 0255-521972. In de foyer van het theater is een kleine tentoonstelling van de Kring ingericht. De HKV heeft ten doel het stimuleren en coördineren van het onderzoeken, vastleggen en bekend maken van de geschiedenis van Velsen en zijn bewoners, alsmede het bevorderen van en/of meewerken aan de instandhouding van historische objecten en waarden in Velsen.

Sinds 2001 heeft de HKV onderdak in het Pieter Vermeulenmuseum in IJmuiden. Daar is ook de bibliotheek van de Kring ondergebracht en organiseert de werkgroep Genealogie maandelijks een bijeenkomst. Verder heeft de Kring de werkgroepen Lokale Geschiedbeoefening, Monumenten, Web site en Begraafplaatsen. Eenmaal per jaar geeft de Kring het ledenmagazine Velisena uit en een aantal malen per jaar verschijnt de Nieuwsbrief Velisena. Sinds twee jaar heeft de Kring een website: www.hier.is/velisena. Jaarlijks wordt een aantal excursies gehouden en twee keer per jaar, tijdens de ledenvergadering, een lezing.

Leden van de Kring schreven twee boeken; in 1995 Een gemeente in oorlogstijd, Velsen 1940-1945. en in 1998 Duin en Kruidberg, Honderd jaar buitenplaats of Het duingebied van de familie Cremer. Tweemaal sprak de HKV-voorzitter, ook namens andere verenigingen, voorafgaande aan een raadsvergadering c.q. -commissie, over de bezuinigingen binnen de gemeente naar aanleiding van het rapport 'Roeien met de riemen die je hebt' en om de bezorgdheid uit te spreken over het Monumentenbeleid in Velsen.

Foto-album HKV 10 jaar

Een aantal malen organiseert de Kring excursies naar de in aanbouw zijnde Wijkertunnel, zoals hier in februari 1994, waar de bouwput aan de zuidzijde wordt bekeken. Archeoloog Wim Bosman praat de belangstellenden bij over het bodemarchief.
Een jaar later is de HKV opnieuw present bij de zuidzijde van de tunnel.
Op 1 april 1996 kunnen de gehelmde HKV-leden dan eindelijk in de tunnel een kijkje nemen en bijna tot de noordzijde lopen.
Begin mei 1995 presenteert de HKV haar eerste boek, Een gemeente in oorlogstijd, Velsen 1940-1945. Burgemeester Fons Hertog krijgt uit handen van HKV-voorzitter Guus Hartendorf een dummy aangeboden, omdat onder andere de inhoud van het boek bij de drukker is gestolen.
De Burgerzaal van het gemeentehuis zit vol belangstellenden voor de presentatie van de dummy. Uiterst rechts HKV-erevoorzitter Andries Brunekreef.
Het complete oorlogsboek wordt eind mei ten doop gehouden in de galery van de VSB-bank, hoofdsponsor van het boek, aan de Lange Nieuwstraat. Namens het college van B&W neemt ambtenaar B.H.M. van der Lubbe het boek in ontvangst.
HKV-secretaris Jan Suurmond en zijn voorzitter Guus Hartendorf werken op 4 mei 1996 mee aan TV-opnames voor de actualiteitenrubriek NOVA in verband met de heropening van de spoorlijn Santpoort-IJmuiden.
Het duo loopt over het baanvak Santpoort-IJmuiden om op het vroegere Kleine Strand te eindigen. Even later lopen de twee de Noordzee in.
Enkele leden van de werkgroep ‘Halte Driehuis Westerveld’, die een tentoonstelling organiseren over de door Lovers Rail heropende spoorlijn tussen Santpoort en IJmuiden, wachten op het terras van het Noordhollands Koffiehuis bij Amsterdam CS op het vertrek van de Kennemerstrand Expres.
De werkgroepleden in de Kennemerstrand Expres van Lovers Rail tijdens de officiële openingsrit op 11 augustus 1996 onderweg van Amsterdam naar IJmuiden.
De opening van de spoorlijn leidt op verzoek van de Stichting Teleac in het kader van het Jaar van het Industriële Erfgoed tot de tentoonstelling Halte Driehuis Westerveld. Hier treffen leden van de werkgroep in een van de fractiekamers van het gemeentehuis de eerste voorbereidingen. Op het schilderij van Jan Verhoog staat het station IJmuiden.
Werkgroepleden en aanhang poseren voor fotograaf Piet Korpershoek, kort voor de opening van de tentoonstelling die in september 1996 in een van de koffiekamers van Begraafplaats Westerveld wordt gehouden.
Uit alle delen van het land stromen de ongeveer duizend belangstellenden toe. De tentoonstelling wordt door Peter Sul, directeur van Lovers Rail, geopend door het laten hijsen van de NS-vlag bij de ingang van de dodenakker.
De tentoonstelling leidt tot de publicatie van het fotoboekje De IJmuiderlijn zo was het, waarvan het eerste exemplaar op 18 november 1998 aan Westerveld-directeur Leo van Eijk wordt aangeboden. Het boekje is samengesteld door Leo van Leeuwen, Piet Korpershoek en Guus Hartendorf.
Met grote regelmaat organiseert Jan Morren een excursie. Ergens op het oude tracé van de Velserdijk vertelt hij over de omgeving. De fietstocht is door hem uitgezet en later op verzoek van Lovers Rail verlengd tot Amsterdam CS.
Genodigden wachten in spanning op de presentatie van het ‘spoorboekje’.
Op 13 juni 1998 organiseert de Rabobank Santpoort-Spaarndam een fietstocht, waarbij deelnemende verenigingen geld voor de clubkas kunnen verdienen. Onderweg vertelt Jan Morren de HKV-fietsers honderduit over de bezienswaardigheden, zoals hier bij het gemaal in Spaarndam.
Twee weken later is er een door de zustervereniging uit Bloemendaal georganiseerde rondleiding over het terrein van het voormalig Provinciaal Ziekenhuis nabij Santpoort.
In september 1998 leidt Jan Morren een groep HKV’ers rond over het terrein Jagtlust, gelegen langs de Velserenderlaan en de Duin en Kruidbergerweg.
In januari 1998 presenteert de HKV in conferentieoord Duin en Kruidberg haar boek Duin en Kruidberg, Honderd jaar buitenplaats of Het duingebied van de familie Cremer. Medewerkers aan het boek luisteren hier naar de onvermijdelijke toespraken door uitgever, HKV-voorzitter, en mevrouw Kalff, die het eerste exemplaar namens haar echtgenoot, topman bij de ABN-AMRO, in ontvangst neemt.
De auteurs met partners en uitgever laten zich het diner in Duin en Kruid, aangeboden door uitgeverij De Vrieseborch, na afloop van de presentatie goed smaken.
De HKV organiseert een excursie naar het Forteiland in de monding van het Noordzeekanaal. Een kijkje in het fort en op de Kop van de Haven.
Ook de Duitsers hebben het fort gebruikt. Hier een van de vele wandtekeningen die door de vijand in het fort zijn gemaakt.
Het vijfjarig bestaan van de Kring wordt in Duin en Kruidberg tijdens de ledenvergadering in november 1998 gevierd. Enkele leden heffen het glas op hun Kring op het terras van het statige landgoed in Santpoort-Noord.
HKV-auteur Jan Morren krijgt op 29 april 1999 uit handen van burgemeester Fons Hertog een koninklijke onderscheiding. Echtgenote Astrid deelt in de hulde.
In april 1999 wordt het eerste exemplaar van het HKV-verenigingsmagazine Velisena, jaargang 1997, uitgereikt aan Velsens wethouder AnneMieke Korf en haar collega uit Haarlem. Het nummer is grotendeels gewijd aan het Zeeweg Ziekenhuis, met een artikel van dr. A.F.J.A. Kerst (links).
In het kader van de millenniumwisseling verschijnt in september 2000 een dubbelnummer van Velisena, getiteld Velsen rond 1900. Daarin een artikel over Papierfabriek Van Gelder Zonen en gesponsord door de fabriek. Het eerste exemplaar wordt in Beeckestijn, waar Smidt Van Gelder nog heeft gewoond, aan fabrieksdirecteur Schaafsma (links) overhandigd.
De auteurs van Velisena 1900. Vlnr: Jan Morren, Cor Moolenaar, Piet Heijblok, Sjaan Heijblok-Doevendans en Jack Zuurbier.
Belangstellenden luisteren naar de toespraak van de HKV-voorzitter. Uiterst rechts Jan Suurmond, redacteur van Velisena en de Nieuwsbrief Velisena.
In het archief van het Smidt van Gelder Museum in Antwerpen komt auteur Jack Zuurbier deze kwartierstaat van de familie Pieter Smidt van Gelder jr. tegen.
De HKV wint in 2001 bij de door de Rabobank Santpoort-Spaarndam georganiseerde Lenteprijs vijfhonderd gulden, te besteden aan het maken van een Lesbrief over de aanleg van het Noordzeekanaal. Willem Metselaar overhandigt de eerste exemplaren in oktober aan de leerlingen van groepen 7 en 8 van de Parnassia-basisschool in Santpoort. Links van hem staat Netty Struijs van de gemeente Velsen, die ook betrokken is bij het project.
De Lesbrief, naar aanleiding van het 125-jarig bestaan van het kanaal gemaakt, wordt over alle basisscholen in Velsen verspreid. Hier spreekt Metselaar, directeur van de Hartenlustschool in Bloemendaal, zijn jonge toehoorders toe.


Verslag tweede-lustrum viering op 7 september 2002

Het was op zaterdag, 7 september 2002 een gedenkwaardige dag, want de HKV vierde het tweede lustrum.
Tien jaar! Wat gaat de tijd toch snel.
Is het al weer vijf jaar geleden, dat zo groots het vijfjarig bestaan van de Historische Kring Velsen in Duin en Kruidberg gevierd werd? D·t feest was een groot succes en ook deze keer heeft het bestuur weer flink uitgepakt.
Nu was het Witte Theater te IJmuiden de locatie voor de feestelijkheden.
De leden, die massaal aan de uitnodiging gehoor gaven, zijn ook deze keer dan ook beslist niet teleurgesteld.
Ieder lid van de kring werd bij het betreden van het theater op de lijst aangestreept en kreeg enkele consumptiebonnen uitgereikt.
Als aardig lokkertje was op de uitnodiging vermeld dat de film; “Even Omzien” deel 1 en (na de pauze) deel 2 zou worden vertoond.
De heer Siebe Rolle, voormalig gemeente-archivaris van Velsen, ook in de zaal aanwezig, had hier grote bemoeienis mee.
Van zijn hand is ook een aardig aantal fraaie boeken over Velsen verschenen.
De rolprent is gemaakt ter gelegenheid van het eerste eeuwfeest van het Noordzeekanaal, nu alweer 26 jaar geleden.
‘s Middags werd de film reeds voor belangstellenden bij wijze van “Open huis” reeds vertoond, ‘s avonds draaide de film echter uitsluitend voor de leden.

Maar voordat de vertoning echter een aanvang zou nemen, werden de gasten in de foyer ontvangen met koffie en een petit fourtje.
Het was direct al weer erg gezellig, zoals gebruikelijk bij de bijeenkomsten van de HKV.
Veel bekenden ontmoeten elkaar weer en er ontsponnen zich gezellige gesprekken.
Via twee trappen, waaronder een eenbaans wenteltrap kon men ergens boven in het gebouw een, door Annemiek Keijzers e.a. fraai ingerichte tentoonstelling bezoeken.
Nou, dat was echt de moeite waard.
Een wand was voorzien van een aantal fotocollages, betreffende de bezigheden van de Historische Kring Velsen in de afgelopen tien jaar.
Verder waren er in de zaal oude foto’s en voorwerpen uit Velsens roemrijk verleden tentoongesteld.
Aan een grote tafel werden oudere boeken en curiosa voor luttele prijsjes te koop aangeboden.
Het was echt de moeite waard, de draaitrap te beklauteren.
Aan een tafel werd ieder lid, na aanmelding de elfde jaargang van Velisena uitgereikt en ook hiervoor alle lof, het exemplaar zag er, zoals gebruikelijk, weer fraai uit.
Het was erg warm in deze, door velen bezochte ruimte, maar na afdaling van de wenteltrap en teruggekeerd in de foyer was de aangename koelte een verademing.

Voorzitter Hartendorf nodigde iedereen uit, zich naar de grote filmzaal te begeven en het had nogal wat voeten in de aarde, voordat iedereen een goed plekje had gevonden.
De voorzitter nam ter opening het woord en roemde het reilen en zeilen van de HKV in al zijn hoedanigheden.
Hij memoreerde het feest, vijf jaar geleden in Duin en Kruidberg waar zijn speech wel een kwartier in beslag nam en nu, bij het tweede lustrum…. Nee, het is niet echt een half uur geworden.
Al sprekende had de voorzitter niet in de gaten, dat in het duister van toneel een schim uit het verleden in zijn richting voortbewoog.
De heer Hartendorf, enigszins gestoord door het geschuifel, merkte op…
“Een ogenblik, ik kom zÛ bij u!” Hij voltooide zijn openingstoespraak en wendde zich tot de duistere verschijning. Het bleek de, in fraaie kledij gestoken, gepruikte (en bepoederde?) heer Boreel van landgoed Beeckestijn te zijn (vertolkt door Wouter Dooijes, beheerder aldaar).
Deze kwam een warm pleidooi houden voor het behoud van landgoed Beeckestijn in de huidige status.
Vervolgens werd wethouder F. Bal ten tonele geroepen.
Hem werd door de voorzitter uitgelegd, dat de HKV niet blij was met de onzekere toestand van Beeckestijn, waarop de wethouder toezegde, “dat Beeckestijn niet zou verdwijnen”.
Zowel de “heer Boreel” als de wethouder werd hierna de 11e jaargang van Velisena aangeboden.
De heer Bal zei in zijn dankwoord, dat hij absoluut geen lid van de Historische Kring Velsen wilde worden, temeer omdat het gevaar bestond, dat hij zich teveel met het doen en laten van het bestuur zou bemoeien.
In plaats van een lidmaatschap koos hij ervoor, de Kring een donatie aan te bieden, hetgeen door alle leden in de volle zaal met een warm applaus werd begroet.

Toen was het tijd voor de film “Even omzien” deel 1.
Aanvankelijk werden in (te) snel tempo diabeelden uit de grijze oudheid vertoond.
En toen er eindelijk een auto over het witte doek reed, bleven het verder bewegende beelden.
Voor diegenen, die de film nog nooit hadden gezien, was het een ware openbaring.
Het voert te ver, hiervan op deze plaats een recensie te geven.
Na een gezellige pauze, waarbij natuurlijk ook de aangeboden consumptiebonnen werden gebruikt, ging het hele gezelschap weer naar de filmzaal voor het aanschouwen van het tweede deel van de voornoemde film.
Hierna was er nog gelegenheid, even na te blijven in de foyer, waarvan een groot aantal gasten gebruik maakte.
Het was een geslaagde bijeenkomst!

Leo A. van Leeuwen
©2002 Historische Kring Velsen

..... Deel deze pagina via: