Menu Sluiten

2015 Romeinenjaar in Velsen (MMXV)

2015 was het Romeinenjaar. Het was toentertijd 2000 jaar geleden dat er ter hoogte van de ingang van de Velser tunnels Romeinse soldaten gelegerd. Deze website geeft een overzicht van de geschiedkundige archeologische feiten en een verslag van de evenementen, die tijdens het Romeinenjaar 2015 werden georganiseerd.

De Stichting Romeinen in Velsen, die aan het eind van het Romeinenjaar haar taken beëindigde, hoopt dat de inhoud van deze site via de website van de Historische Kring Velsen (HKV) beschikbaar kan blijven voor geïnteresseerden.

Op deze pagina’s informatie van de Stichting 2000 jaar Romeinen in Velsen (MMXV-2015)

2000 JAAR ROMEINEN IN VELSEN?

Of er nu nog steeds Romeinen in Velsen aanwezig zijn, zou een genenonderzoek moeten uitwijzen. 

Feit is wel, dat door de gehele geschiedenis heen, plaatselijke bevolking gemixt is met bezettende militairen. In 15 na Chr. zijn Romeinen in Velsen aanwezig geweest. De Archeologische werkgroep in de gemeente Velsen heeft in samenwerking met de gemeente Velsen een stuurgroep ingesteld, die gaat onderzoeken of in 2015 aandacht kan worden geschonken aan dit nieuwsfeit.


https://youtu.be/JqrBoiFhJxY

Video-impressie van de strijd tussen de Friezen en Romeinen aan de hand van maquettes, gemaakt door leden van de Archeologische werkgroep Velsen, die betrokken waren bij de opgravingen van Castellum Flevum in Velsen.


AANLEIDING ROMEINENJAAR 2015 (MMXV)

Er zijn bij opgravingen aan de zuidzijde van de Velser- en Wijkertunnel vondsten gedaan, die aangeven dat er een Romeins fort met havens heeft bestaan. De Romeinen kwamen hier omdat Germanicus in 15 na Chr. opdracht gaf om Germanië te veroveren. Vanuit de vlootbasis Castellum – aan het water genaamd Flevum – zijn expedities ondernomen binnendoor naar de Waddenzee en via Eems en Elbe richting het zuiden. In onderstaande video met foto’s gemaakt door Gerard van Broekhuijsen van maquettes, gemaakt door Nico van Dam en Axel Kwak van de Archeologische Werkgroep Velsen.

De Archeologische werkgroep in de gemeente Velsen heeft in samenwerking met de gemeente Velsen een stuurgroep ingesteld, die gaat onderzoeken of in 2015 aandacht kan worden geschonken aan dit nieuwsfeit.

Fort Flevum is het 1e fort, een havenfort, gelegen zuidelijk van de Wijkertunnel. Zuidelijk van de Velsertunnel is een 2e site ontdekt, maar eigenlijk niet opgegraven. Hier zijn vondsten verzameld. Er is vrijwel niets bekend van grondsporen en dus feitelijk niets over een fort.

Deze afbeelding is vervaardigd door Bert Bus: impressie van het gebruik door de Romeinen van de noordelijke zijtak van de Rijn of het Oer-IJ waar aan het fort bij Velsen lag.

Plattegrond van het fort Flevum is ontleend uit: Siebe Rolle, Aantekeningen bij Velsens vroege verleden, Museum Beeckestijn 1998.

Tijdens de Friese opstand in 28 na Chr. is bekend dat de Romeinen met slingerkogels de Friezen afweerden. Het is niet zeker dat de Friezen het fort zijn binnengedrongen, maar anders juist via de onbewaakte noordzijde aan het Oer-IJ, een noordelijke arm van de Rijn! Daar was ook een steiger waar waarschijnlijk de belasting (runderhuiden) werd afgedragen. Olennius eiste grotere huiden dan de Friezen konden bemachtigen, dit leidde tot de opstand.


WATERPUT

Tijdens de opgravingen is een waterput aangetroffen waarin het skelet van een soldaat en zijn wapenuitrusting is gevonden. De opgravingen zijn in twee etappes uitgevoerd Velsen I en Velsen II (1989-1997). Hierbij zijn veel vrijwilligers van de Archeologische werkgroep betrokken geweest. (zie ook: NWO-Velsen-I en NWO-Velsen-II)

De vergiftiging van het grondwater heeft er vervolgens (waarschijnlijk) toe geleid dat de Romeinen zich terugtrokken, ze zijn niet overwonnen door de Friezen. De Friezen trokken zich terug in de moerassen en het woud van Baduhenna. Maar rond 30 na Chr. kwamen de Romeinen terug en bouwden westelijk een nieuw fort. Dit werd tot 50 na Chr. bewoond. Hierna trokken de Romeinen zich terug tot de Rijn. 

(tekst: Hilde Vermast, Archeologische werkgroep Velsen.)


Ook aan de Velsense basisschoolleerlingen was gedacht:

Aan het Fort aan den Ham (Stelling van Amsterdam)

…waren de Romeinen na 2000 jaar weer aanwezig!

..... Deel deze pagina via: