De Historische Kring Velsen wil u op de hoogte houden van lezingen die zij houdt, excursies van de HKV waaraan u kunt deelnemen evenementen waaraan zij medewerking veleend en/of deeleemt. Verder brengen wij u op de hoogte van tentoonstellingen die interessant lijken en aan de doelstelingen van de HKV voldoen.

Verder zullen er regelmatig zgn. "Nieuws-flashes" verzonden worden aan de leden waarvan wij het E-mail adres hebben.

(het is dus belangrijk om uw E-mail adres door te geven aan de HKV)


 

Herinner de Meisjes van Huize Dina:

het oprichten van een herdenkingsteken aan de Duinlustparkweg!

Mina Engers (Amsterdam, 22 augustus 1926) werd op 16 april 1943 vermoord in Sobibor.

Misschien is Mina een ruime week na haar medebewoonsters van Huize Dina in Santpoort, in Sobibor aan gekomen: 10 dagen eerder op 5 maart werden Klara, Gisela, Schoontje, Sara, Antje, Kaatje, Saartje, Catharina en Schoontje (Brilleman) volgens de gegevens van het Rode Kruis gedood in hetzelfde kamp.

 

Mina woonde in Huize Dina, het orthodox joodse tehuis waar ʻgevallenʼ meisjes uit achterstandsmilieus een veilige en deugdzame opvoeding konden krijgen. Het huis was genoemd naar Dina Sanson (Rotterdam 1868), in 1918 oprichtster van de ʻVereeniging tot Bescherming van Joodsche Meisjesʼ. In 1930 werd Beet Dina/Huize Dina te Santpoort aan de Duinlustparkweg op nr. 60, geopend: het moest een thuis bieden aan Joodse werkende meisjes waarvoor de ouders door omstandigheden niet meer of niet goed voor konden zorgen. Meisjes afkomstig uit moeilijke omstandigheden vaak met een, zo jong als ze waren, zwaar leven achter de rug.

Mina werd na de dood van haar moeder in 1939 uit huis geplaatst net als haar zusjes en broertjes: Sara, Levij, Marietje en Alexander die allen omkwamen. Vader Salomon Engers (07-09-1903) was marktkoopman (ʻongeregeldʼ) op het Waterlooplein en het gezin woonde met zes kinderen in de Vrolikstraat 241. Salomon Engers werd in 1942 in Bergen op Zoom verraden en opgepakt en vermoord in Monowitz op 28 februari 1943, 2 maanden voor zijn dochter Mina.

Harriët Martha Prins, is in de oorlogsjaren directrice van Huize Dina en haar zoon Ralph, bekend kunstenaar die o.a. het gedenkteken in kamp Westerbork ontwierp, woont er vanaf 1936.

De zusters van de orde van de dochters van O.L. Vrouw van het H. Hart vinden in

augustus 1942 onderdak in Huize Dina aan de Duinlustparkweg omdat hun klooster en school aan de Wulverderlaan is geconfiskeerd door de bezetter.

Dan zijn alle bewoners reeds gedeporteerd: 12 meisjes naar Sobibor en 2 naar Auschwitz.

Mw. Prins, haar zoon Ralph en haar moeder worden geïnterneerd in het ʻJoods Tehuis Barneveldʼ, een werkverschaffingscentrum voor bevoorrechte Joden waarvan de kosten worden gedragen door de bewoners en door geroofde Joodse vermogens. In 1944 wordt de ʻBarneveld groepʼ overgeplaatst naar Westerbork vanwaar zij op 4 september op transport gaan naar Theresienstadt. Door een uitwisseling wordt een groot deel van de ʻBarneveldgroepʼ uitgewisseld naar Zwitserland en overleeft de oorlog: zo ook Ralph.

Met de jonge bewoonsters van Huize Dina loopt het slechter af. In de woorden van Ralph, geïnterviewd door de Shoah Foundation en vastgelegd op film: “de meisjes zijn allemaal afgevoerd”.

Huize Dina bestaat niet meer: op nummer 60 aan de Duinlustparkweg is een klein appartementen-complex verrezen. Niets herinnert nog aan wat zich daar heeft afgespeeld.

Wat zou het mooi zijn om op deze plek een gedenkteken te plaatsen ter herinnering aan het afschuwelijke dat zich daar heeft voltrokken met de namen van alle meisjes, bewoners van deze plek, die Huize Dina voor enige tijd hun thuis mochten noemen, en die voor hen een plaats was waar ze zich veilig waanden....

Maar het gaat niet alleen om het oprichten van een fysiek herinneringsteken maar ook om het vastleggen van het verhaal van Huize Dina dat een optelsom is van de verhalen van de korte levens van de 15 meisjes die er woonden.....

Reintje van Amerongen              Den Helder   10-01-1921

Sara van Amerongen                 Amsterdam   02-12-1923

Antje Bilderbeek                        Amsterdam   28-07-1923

Schoontje Brilleman                   Utrecht         13-05-1922

Mina Engers                              Amsterdam   22-08-1926

Kaatje Gokkes                           Amsterdam   30-09-1925

Sophia Gudema                         Onstwedde    25-05-1926

Saartje Knap                              Rotterdam     12-07-1926

Ruth Rachel Lehrmann                Breslau         13-02-1925

Henny Monasch                          Amsterdam   23-11-1923

Mietje Mug                                 Rotterdam     19-02-1923

Catharina Parser                         Amsterdam   15-11-1927

Schoontje van Sister                   Amsterdam   27-07-1924

Gisela Spicker                            Konigsberg   20-10-1926

Klara Vierra                                Amsterdam   31-01-1923