Overzicht van de inhoud van alle reeds verschenen Velisena's.

*) Deze zijn nog te koop bij de HKV !

Velisena 1992

Velsen in historisch perspectief, Jaargang 1, 1992

Velisena 0

  • Aanbeveling, H.J. van Spanje (blz.  2)
  • Wedstrijd; zoek een naam, redactie (blz.  2)
  • Stadhouder Willem V op de kast, W. Dooijes (blz.  3)
  • Een jongeman uit Pruisisch land, J. van der Linden (blz.  8)
  • Het huis te Spijk, J. Morren (blz. 12)
  • Wij stellen ons voor; Stichting Santpoort, H. Kruger (blz. 21)
  • Bodem en landschap als informatiebron van Velsens verleden, W. Bosman (blz. 22)
  • Olie in het Gemeentearchief, J.V. Suurmond (blz. 24)
  • Historische Kring Oud-Katholieke Parochie H.Engelmundus, J. Stam  (blz. 26)