Annemarie van Velzen, <I>18de eeuwse kruidenhof Beeckestijn Velsen</I>, z.p. 1987.

J. van Veneti&euml;n, <I>Een haven in de Noordzee - een waterweg naar Amsterdam</I>, deel 2 in de Historische Reeks Midden-Kennemerland uitgegeven door het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland en het Museum Kennemerland, Beverwijk, 2001.

J. van Veneti&euml;n, <I>Hart van Kennemerland. Album van leven en werken in Midden-Kennemerland door de eeuwen heen</I>, uitgegeven t.g.v. 50-jarig bestaan van Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken NV te IJmuiden 1918-1968, z.p. [Amsterdam] z.j. [1968].

J. van Veneti&euml;n, L.H. Kloek, Corinne Sieger, <I>Beeckestijn</I>, serie Nederlandse Kastelen, Nieuwe Reeks deel 24, z.p. 1992.

P.M. Verhoofstad, <I>De Sint Engelmundus Moederkerk van Zuid-Kennemerland</I>, Driehuis-Velsen 1958.

F.P. Vermeulen, <I>De Heide, de school en meester</I>, z.p. 1949.

F.P. Vermeulen, <I>Losse herinneringen aan IJmuiden's verleden</I>, [Velsen], [1956].

J.S. Visser, <I>De Ruïne van Brederode</I>, Santpoort, 1933.

Eli Vlessing, <I>Kustvolk</I>, Schoorl, 1987.

Nico Volkerts, <I>Kuieren in Kennemerland : wandelen in de regio's Haarlem, Haarlemmermeer en IJmond</I>, 1996.

George de Vries en Bart Boele, <I>Zoektocht naar Cheryl Morriën</I>, Zoetermeer, augustus 2011.

Joh. de Vries, <I>Hoogovens IJmuiden 1918-1968. Ontstaan en groei van een basisindustrie</I>, z.p. [IJmuiden] z.j. [1968].

Theun de Vries, Dick Schaap, Siebe Rolle, <I>Eene plaats van grooten omvang. 1876-1976 honderd jaar IJmuiden en het Noordzeekanaal</I>, IJmuiden 1976.

Carolien Vrolijk, <I>Rederij Vrolijk 1880-2002</I>, IJmuiden, 2002. Uitg. Cornelis Vrolijk Holding BV.

Albert Vrugt, <I>Inventaris van het archief van het ambachtsbestuur van Velsen 1415-1813 (1819)</I>, uitgegeven door de Archiefdienst voor Kennemerland, Haarlem 1999.

Joost Vijselaar (red.), <I>Gesticht in de duinen. De geschiedenis van de provinciale psychiatrische ziekenhuizen van Noord-Holland van 1849 tot 1994</I>, Hilversum, 1997.