Amateur teken- en schildervereniging Terpen Tijn, Rabobank Santpoort-Spaarndam, Historische Kring Velsen, <I>Historische plekjes in de regio in woord en beeld gebracht door lokale amateur-kunstenaars</I>, Santpoort 2004. ISBN 90-807271-2-1.

Henk Tol, Ger van der Burg, <I>De Wachter tussen de Pieren. Kustfort IJmuiden</I>, IJmuiden, augustus 2002.
ISBN 90 6455 402 1.

Henk Tol, Henk Haver, <I>Van Bolwerk tot Boegbeeld. Kustfort IJmuiden</I>, IJmuiden, mei 2009. ISBN 978 90 6455 612 8.