E. Raap en E. van der Kleij (samenst.), Monumenten Inventarisatie Project Noord-Holland. Velsen, uitg. Provinciaal Bestuur van Noord-Holland, Haarlem, augustus 1993.

Henk Reefhuis, De Dorpskerk in Santpoort 150 jaar in vogelvlucht, Santpoort 1994

H. Reinders, A. de Bruin, <I>Op weg naar het Kennemer Gasthuis</I>, Haarlem 1997.

Paul E. van Reyen, <I>De Ruïne van Brederode</I>, IJmuiden 1965.

Cees Rings en Cees Heere, <I>L.T.C. De Heerenduinen in de 20ste eeuw. Een terugblik op de activiteiten van de tennisvereniging</I>, IJmuiden, juni 2002.

Pieter Rings, <I>Dudok in Velsen. Het geheim van de Lange Nieuwstraat</I>, Haarlem 2005.

S. Rolle, J.H.A.M. Anten, Ant. Freriks msc., <I>Driehuis</I>, z.p. z.j. Uitgegeventer gelegenheid van de restauratie van de tachtig jaar oude Sint Engelmunduskerk in 1974/1975.

Siebe Rolle, <I>Beatrix op Beeckestijn. Velsen en het Oranjehuis 70 vorstelijke bezoeken</I>, Velsen-Zuid 1997.

Siebe Rolle, <I>Gisteren… haast onherkenbaar. Velsen toen en thans</I>, IJmuiden 1982.

Siebe Rolle, <I>Kroniek van Driehuis</I>, z.pl., z.j. [1994]. Uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het kerkgebouw van de St. Engelmundusparochie te Driehuis.

Siebe Rolle, <I>Memoriaal van Velsen. Een sociaal economische beschrijving tot 1900</I>, IJmuiden 1985.

S. Rolle, P.N.J. Steenbakker, P.A. Veldheer<I>, De bevrijding van Velsen van uur tot uur!</I>, IJmuiden 1985.

Siebe Rolle, <I>Aantekeningen bij Velsens vroege verleden</I>, uitgegeven door Museum Beeckestijn, z.p. [Velsen-Zuid] 1998.

Siebe Rolle, <I>De Velsense buitenplaatsen in oorlogstijd. Gebeurtenissen in de periode 1939-1945</I>, z.p. [Velsen-Zuid] z.j. [1995].

Siebe Rolle, Pieter van Hove, <I>Velsen-IJmuiden de doorsnee van Holland</I>, z.p. [Haarlem] 2001.

Siebe Rolle, <I>Velsen-IJmuiden 1935 - 1985. Onvergetelijke beelden</I>, Zaltbommel 2005. ISBN 90 5994 085 7

Siebe Rolle e.a., <I>De Velserbroek</I>, 1985. Uitgegeven door J.G. Nelis Projekt Maatschappij t.g.v. het slaan van de eerste paal in De Velserbroek.

Rolf Roos (red.), <I>Duinen en mensen: Kennemerland</I>, uitg. Stichting NatuurMedia in samenwerking met PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, september 2009. ISBN 978-90-808158-3-4

Rijkswaterstaat (samenst.), <I>De Velsertunnels</I>, Technische Uitgeverij Stam,
Haarlem 1957,