Henk Palm (samenst.), Ziekenzorg te Velsen?, z.pl. [IJmuiden], december 2011.

Henk Palm (samenst.), De Lange Armen van IJmuiden, z.pl., december 2010

Pieter Vermeulen Museum, Velserdijkroute. Een fietsroute langs de randen van de Velserbroek, november 2010.

Joop Pol, Holland op z'n Smalst. Vorm en visie in de stedelijke ontwikkeling van IJmuiden, doctoraalscriptie Vrije Universiteit Amsterdam, juni 2000.

Fotokring Polderlicht, Focus op Velsen, uitg. Cornegge Media, november 2007.

Ruud Pols en Leo de Vries, Seefront IJmuiden. Duitse Bunkers in de kustverdediging van de Festung IJmuiden, uitgegeven door Ruud Pols en Leo de Vries als W.N.2000 S.K. 2. (November 2006)