Ton van Oosterom, Oud Velsen 1911-2011, een kleine bedevaart naar het dorpsverleden. November 2012

A. van Oosterom, Wat Mijnheer zegt moet gebeuren. De bewoningsgeschiedenis van de buitenplaats Waterland te Velsen in de twintigste eeuw. Een historische schets., z.p. 2004. Uitgegeven door het Historisch Genootschap Midden Kennemerland. ISBN 90 807522-4-X.