Kees Nieuwenhuijzen, Haarlem en Zuid-Kennemerland in 19de-eeuwse foto's, Amsterdam 1975.

Willem Nieuwenhuys, Concern in beweging. Vijfenzeventig jaar Hoogovens, Wormer 1993.

Stichting Noordholland voor Maatschappelijk Werk, De IJmond van streek tot stad. Een sociologisch onderzoek in een gebied in structuurverandering, Haarlem, 1960.