H. van Kaam, Hoe het begon op de hei..., uitgegeven door Parochie H. Laurentius van Brindisié te IJmuiden-Oost t.g.v. het 50-jarig bestaan van kerk en klooster als zelfstandige parochie, [IJmuiden], [1959]

Ton Kalkman & Henk Haver, Luister, het Fort vertelt. Kustfort IJmuiden, IJmuiden 2003. Uitgegeven door Werkgroep Historisch Onderzoek Forteiland IJmuiden.

Leo Keppy en Susan Sukkel (red.), Dwalen door Velsen. Een reisgids, november 2010.

Bert Koene, Jan Morren, F, Schweitzer, Midden-Kennemerland in de Vroege en Hoge Middeleeuwen, Hilversum 2003. ISBN 90-6550-774-4.

Wim Kok, Een zwemparadijs op heilige grond. Zwemmen in Velsen, van De Put tot De Heerenduinen, Velsen 2003. Uitgegeven door de gemeente Velsen ter gelegenheid van de opening van het nieuwe zwembad De Heerenduinen in augustus 2003.

J.G. Kolkman en M. de Kool (eds), Alstublieft, Een Boeketje Herinneringen, uitg. Verenigingen voor Protestants-Christelijk Onderwijs te Velsen, Velsen 1976.

M. de Kool, Van de Heide naar de Heerenduinweg. Uit het leven van een honderdjarige, IJmuiden 1967.

Florence Koorn, Menno van der Laan, Ben Speet, Frank van der Wijden, Lieuwe Zoodsma, Het grote geschiedenisboek van Kennemerland, Zwolle 2013

J. Kostelijk (bew.), Geïllustreerde Gids voor de Gemeente Velsen, Amsterdam 1924.

Marjolein Koster, Schildersbuurt 80 jaar. 1926 - 2006 Velseroord / IJmuiden-Oost, IJmuiden 2006.

Otto Kraan, Was 't nou wel zo lollig? Een schets van de indistriële sfeer bij van Leer's walsbedrijven nv/walserij oost-KNHS NV van 1938-1952 op sociaal gebied, Haarlem 1979.

Ronald de Kreij, Kroniek van de Noordelijke IJmond. De roerige na-oorlogse geschiedenis van de streek die IJmondstad moest worden, z.p. (Beverwijk) maart 2011. ISBN 978-90-816656-1-2.

Hans Kruger e.a.s, Brederoderoute: Een Cultuurhistorische Wandeling door Santpoort, uitg. Stichting Santpoort, Velsen 2001.

C.A. Krijger et al., 1907-1982 Engelmunduskerk – IJmuiden, z.p. 1982.

H.E. Kuipers, Het water bolde tot de horizon. 80 jaar zeevaartonderwijs IJmuiden, uitgave door School voor Zeevaart en Techniek, IJmuiden, z.j. [1985].

Kunst en Cultuur Noord-Holland, Routeboek kunstroute Van IJ tot Zee, z.p. 2001.

G.J. Kwakkel, Jaaroverzicht 1976, uitgave van de Centrale Commissie Honderd jaar Noordzeekanaal en IJmuiden, z.pl., december 1976.

B.A. Kwast, F. Pelder, De Haven van IJmuiden, z.p. ca. 1930, uitg. als deel 8 in de reeks "Nederland in woord en beeld. Schoolplaten voor het aardrijkskundig onderwijs" door J.B. Wolters, Groningen (etc.)

B.A. Kwast, Visschershaven te IJmuiden, Groningen z.j., uitg. als deel 17 in de reeks "Nederland in woord en beeld. Schoolplaten voor het aardrijkskundig onderwijs" door J.B. Wolters, Groningen (etc.)