Leendert J. de Jong, De werkers aan het Noordzeekanaal, uitgegeven door de Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Kennemerland, mei 2006.