Guus Hartendorf, Uit de School geklapt, uitgegeven t.g.v. het zestigjarig bestaan van de Juliana van Stolbergschool in Santpoort, uitg. Cornegge, 1988.

Guus Hartendorf, Driewerf Hoera!, uitgegeven t.g.v. het 75-jarig bestaan van de Oranjevereniging Santpoort-Noord, uitg. Cornegge, 1996.

Guus Hartendorf, Gemeente Velsen in Ansichtkaarten, 4 delen, Velserbroek 1998, 1999, 2000.

Guus Hartendorf, Gemeente Velsen in Ansichtkaarten. Deel 5, Santpoort 2004. ISBN 90-804894-6-8

Guus Hartendorf en Leo A. van Leeuwen, De IJmuider Spoorlijn. Zo was het, Hoogeveen z.j. [1998].

Guus Hartendorf, Jan Morren, Cees Rings, Anne Marie Schüttenhelm-Okma, Jan Suurmond, Duin en Kruidberg, Honderd jaar buitenplaats en Het Duingebied van de familie Cremer, Haarlem 1998.

Guus Hartendorf, Velsen bezet en bevrijd, Velserbroek 2000.

Guus Hartendorf, De Velser Affaire. Bezettingstijd 1940-1945 in Kennemerland, Haarlem 2001.

Guus Hartendorf, Verbonden door Water. 25 jaar stedenband Velsen-Galle, Velserbroek 2001.

Guus Hartendorf, Eén koers, één strijd, de vrijheid. Velsense verzetslieden geëerd met straatnamen, IJmuiden 2005.

Guus Hartendorf, In het duin wakker worden Belevenissen van jachtopzichters Driekus en Joop Doornbosch, Haarlemse Miniaturen deel 71. (November 2006)

Guus Hartendorf, 50 jaar Velsertunnels, Santpoort, augustus 2007.

Guus Hartendorf, Santpoort - Dorp en -Station in de 20e eeuw, Haarlem, mei 2008. ISBN 978 90 8683 018 3.

Guus Hartendorf, IJmuider Reddingsbrigade. 75 jaar IJRB, Haarlem oktober 2008.

Guus Hartendorf, Santpoort Deel II: Dorp en Station in de eerste helft van de 20e eeuw, Haarlem, november 2009

A. Heerding, Cement in Nederland, uitgegeven t.g.v. veertig jaar Nederlands hoogovenscement door de Cementfabriek IJmuiden (CEMIJ) n.v., z.p. 1971.

M. Hendriks-Over, Ver weg dichtbij. De herkomst van straatnamen in het centrum van Velserbroek, z.pl. [Velserbroek], 1993. Uitgegeven door de Stichting Ontwikkelings Samenwerking (S.O.S.) Velsen i.s.m. Bibliotheek Velserbroek.

Historische Genootschap Midden-Kennemerland, Ledenbulletin, jaarlijkse uitgave.

Historische Kring Oud-Katholieke parochie van de H. Engelmundus, O Zoons en Dochters! Zingt de Heer. Heilige Engelmundusparochie IJmuiden 1888-1988, z.pl. [IJmuiden], z.j. [1988].

Historische Kring Velsen, Velisena. Velsen in beeld 1930 en 2012, jubileumuitgave 2012 ter gelegenheid van 20 jaar Historische Kring Velsen, 19 mei 2012

Historische Kring Velsen, Velisena. Velsen in historisch perspectief, jaarboek uitgegeven sinds 1992.

Historische Kring Velsen, Velisena. Velsen in Historisch Perspectief. 1 May 2000 Special Edition, herziene druk, Velserbroek, Santpoort, september 2011.

Hans Hoevens en Ruud Pols, Landfront IJmuiden. Duitse bunkers in het Landfront van de Festung IJmuiden, W.N. 2000 S.K. 1, z.p. (Velserbroek), z.j. 2002.

C.W.L. Hollemans, ..., daarom zijn wij verblijd! 50 jaar Bethlehemkerk, z.pl. 2008.

Rob Huizinga, Jaap Schols, Willem Kolkman, Driehuis, middenstand in beweging, Driehuis, November 2006.

Rob Huizinga, Jaap Schols, Willem Kolkman, Driehuis, middenstand in beweging, tweede herziene en uitgebreide druk, z.pl., 2009.

Rob Huizinga, Jaap Schols, Willem Kolkman, Beeldig Driehuis, Driehuis, 30 juni 2012.

Huisdrukkerij Stadhuis Velsen, Haven van IJmuiden 1860-1880. Aanleg van het Noordzeekanaal en het ontstaan van IJmuiden, [Velsen], 1989.