Jan van Geest, R. Sierksma, Verloren uitzicht. Bloei en teloorgang van het Wijkermeer, Amsterdam 2002, ISBN 90 6801 825 6.

Frans van Geldorp, Santpoort 't playsante buyten. Een aantal bijdragen tot de geschiedenis van het dorp Santpoort, [Haarlem] 1971.

W.G.C. Gelinck, De Visschershaven te IJmuiden, overdruk uit "De Ingenieur",1931, No. 21. Algemeen gedeelte.

Gemeente Velsen, Bestemming bereikt. Nieuw gebruik - Oud gebouw, z.pl [Velsen], 2011. Brochure uitgegeven ter gelegenheid van Open Monumentendag 11 september 2011.

Gemeente Velsen, Groen van Toen. Rondgang langs historisch groen, z.pl., augustus 2012. Brochure uitgegeven t.g.v. de Open Monumentendag 9 september 2012.

Gemeentebestuur Velsen, Het Stadhuis van Velsen, uitgegeven t.g.v opening stadhuis van Velsen door H.K.H. Margriet op 24 september 1965, z.p. 1965.

Haije Gemser en Siem Schaafsma, Een kerk en een hand vol huizen. Grepen uit de geschiedenis van het dorp Velsen, uitgegeven door Stichting Het Dorp Velsen, z.p. [Velsen] z.j. [1975].

Masja Gemser en Joke Groot, De boer op. Fietsen langs boerderijen in Velsen, Gemeente Velsen, 2003.

Ton Graafsma, Anton Nijssen, Rob Snijders, Jubileumboek R.K.V.V. Velsen, 1922-1997, Driehuis 1997.
Piet de Greef, Nostalgisch Gezicht. Velsen-Zuid/IJmuiden, Groningen z.j.P.M. Verhoofstad, De Sint Engelmundus Moederkerk van Zuid-Kennemerland (Driehuis-Velsen 1958).

Piet de Greef, Nostalgisch Gezicht Velsen-Noord/Beverwijk, Groningen 1984.

Piet de Greef, Velsen/IJmuiden. Het heden en verleden, Groningen 1986.

Marja de Groot, (ed.), Tentoonstellingsboekje "Vrouwenstraatnamen in Velserbroek: Van Koeriersterspad tot Klompéstraat", Bibliotheek Velserbroek, Velserbroek, 1992.
P. Harff en D. Harff, IJmuiden - Den Haag, Atlantikwall 1940 - 1945. Marine Artillerie Abteilung 201, zp 2005. ISBN 90-806449-4-3
Harddraverijvereniging Santpoort en Omstreken, 250 Korte banen lang. Jubileumboek ter gelegenheid van de 250ste kortebaan te Santpoort, 2009.