A. Eggink e.a., De Havenmond van IJmuiden, overdruk uit het tijdschrift Land en Water, overkoepelend orgaan op het gebied van de waterstaat en de daarbij betrokken landbouw en industrie, nr. 2 (1964) en nr. 1 (1966).

T.M. Eliëns, Aardewerk in Stijl. De geschiedenis van Potterie Kennemerland (1920-1942),Zwolle, 2008.
C. van Es, Bles voor de kop. Geschiedenis en volksleven van IJmuiden, IJmuiden [1970].