Joop Dekker, 100 jaar V.S.V. Velseroorder Sport Vereniging, z.pl. februari 2012.
Max Dendermonde en Adriaan Morriën, Een Weg naar de Wereld, uitg.
Gemeente Velsen, Velsen 1965.

Sijtze Douwstra en Eef Limmen-Stegemeijer, Een vereniging met historische allure in de gemeente Velsen, z.pl. [IJmuiden] 2010, uitgegeven ter gelegenheid van 75 jaar "Postzegelvereniging IJmuiden" en 40 jaar jeugdafdeling "De Seinpost"

W.M. Dudok, W. van Tijen, H.A. Maaskant, Velsen herrijst. IJmuiden de stad aan zee. Toelichting op het Basisplan voor de Wederopbouw en Uitbreiding van de Gemeente Velsen, IJmuiden 1947.

Kor van der Duin, Jan Suurmond, F.W.L. Weber, IJmuiden en het Noordzeekanaal vanuit de lucht : 1923-1966, uitg. Slingenberg, Hoogeveen 1997.