H.J. Calkoen, Velsen. Grepen uit de geschiedenis van een oude woonplaats in Kennemerland, IJmuiden z.j. [1967].
H.J. Calkoen, De Engelmunduskerk te Velsen, uitg. door de Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente "Velsen-Zuid", z.p. [Velsen-Zuid] 1972.

Cor Castricum, Velsen en zijn industriële geschiedenis. November 2012
Cor Castricum, De Geschiedenis van het IJzer- en Staalmaken in IJmuiden 1918-2008, IJmuiden 2008. ISBN 978-90-79900-01-5.

Anneke Coops, Bart Hoes, Gerard Jol (samenst.), Buitenplaatsen van Velsen, z.p. 1989.
E.H.P. Cordfunke, Kennemerland in Prehistorie en Middeleeuwen, Utrecht 2006.

Cornelis Vreeswijk Genootschap, Cornelis Vreeswijk te IJmuiden. Fietsroute. Cykeltur, z.pl [IJmuiden], z.jr [augustus 2011]

S. Cornelissen, K. van der Duin, T.P. Hoek, Over velden, duinen, wegen. 100 jaar "Nieuwe Kerk" 1911-2011, IJmuiden, 2011.

Corus, Over Ons 1918-2008 Negentig jaar staalbedrijf in IJmuiden, IJmuiden 2008.

Inge Crul, Ko van Leeuwen en Pieter van Yperen (eds.), Een Stout Jongetje ...:, Ko Meijer, een Weerbarstig Politicus, Gemeente Velsen, Bureau Bestuursondersteuning, IJmuiden 1994.