Erik H. Baalbergen, <I>Van Geitenschuur tot Ichthuskerk</I>, IJmuiden, 1999.
Uitgegeven door de Gereformeerde Kerk van IJmuiden t.g.v. het 60-jarig bestaan van de Ichthuskerk.

J. van Baarsel, Van Gat tot Stad, Haarlem 1976.

Jan J.E. van Baarsel, IJmuiden in de branding, IJmuiden 1980.

Jan J.E. van Baarsel, IJmuiden wat vertel je me nou?, IJmuiden 1979.

Jan J.E. van Baarsel, Spiegel van Santpoort, Santpoort 1976.
Jan J.E. van Baarsel, Groeten uit Santpoort: beeldverhaal van het dorp van 'toen', Santpoort, 1981.

Jan J.E. van Baarsel, Boeren, Burgers, Buitenlui, z.pl. [Santpoort], z.jr. [1977].

Baarsel, Jan J. E., Santpoort met Vlag en Wimpel, Jubileumboek ter Gelegenheid van de 225ste Santpoortse Feestweek, uitg. Harddraverij Vereniging "Santpoort & Omstreken", Santpoort 1984.

Gerrit van den Beldt, Guus Hartendorf, Boeren, Burgers, Bedrijven, Sanpoort 2002.

L.M. van den Bergh van Eysinga, Bijdrage tot de Sociaal-Geografische Kennis der Gemeente Velsen, dissertatie Rijksuniversiteit te Utrecht 16 januari 1933.

Hans Blank, De opgang en crisis met stakingen van het stoomtrawlerbedrijf te IJmuiden, Haarlem, [s.n], 2005. 71 p., ill. Doctoraalscriptie Universiteit Leiden.

H.A. Boekwijt, Smakken en Kuiven. Vier eeuwen loodsdienst op Amsterdam, IJmuiden 1988. Uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Vereniging Loodsensociëteit "Recht door Zee" te IJmuiden, 1888-1988.

Bart Boele, Een hofnar in Velsen, z.p. 2010.

Bart Boele e.a., Halve eeuw Velser Gemeenschap, Haarlem 2004. ISBN 90 6076 517 6.

Bart Boele, Gertjan Huijbens, Jelle Vennik, 25 jaar Velserbroek van lege polder naar volwassen woonplaats, november 2010.
W.B. Bosch, Stenen in de stad. Fietstocht langs (natuur)steen in de gemeente Velsen, uitg. door Pieter Vermeulenmuseum, IJmuiden 1995.

Arjen V.A.J. Bosman et al., Een gemeente in oorlogstijd: Velsen 1940-1945, uitgegeven door de Historische Kring Velsen, Santpoort 1995.

A.V.A.J. Bosman, Het culturele vondstmateriaal van de vroeg-Romeinse versterking Velsen 1, dissertatie, Amsterdam 1997.

Bouwfonds en Woningbedrijf Velsen, Nieuw hart voor Zeewijk, Haarlem, September 2008.
Conny Braam, Ronald Timmermans (samenst.), Augusta. De (ongekroonde) keizerin van IJmuiden, september 2007.

J. Brederveld, Ter gedachtenis; eenige aantekeningen uit mijn kerkelijk leven te Velsen, Harskamp en Velseroord, Velseroord 1919.

G.J. Bremerkamp, <I>Oude foto's en prentbriefkaarten. IJmuiden, Velsen, Driehuis, Santpoort</I>, IJmuiden 1968.
M. Brou&euml;rius van Nidek, <I>Het zegenpralent Kennemerlant</I>, Amsterdam ca. 1729.

M. Brou&euml;rius van Nidek, <I>Het zegenpralent Kennemerlant</I>, facsimile-uitgave, Krips Repro B.V., Meppel 1973.
Ger van der Burg, <I>Rond de pieren van IJmuiden. Reddings- en berginsactiviteiten</I>, Schoorl 1992.

Ger van der Burg, <I>Oorlogsstorm over zee en havens. IJmuiden 1939-1946</I>, Schoorl 1995.

Lidwien van Buuren, Henk Groen, <I>Levende Stenen</I>, september 2007. Uitgegeven door de Historische Kring Oud-Katholieke IJmondparochies, t.g.v. het eeuwfeest van de oud-katholieke Engelmunduskerk te IJmuiden 1907-2007.

Buurtcentrum de Brulboei, <I>40 jaar Brulboei</I>, [IJmuiden] 1997.