J.A. van der Aar, Oud-IJmuiden, Ontstaan, Ontwikkeling en Monumentwaardigheid, Velsen, 1986. Rapport Monumentencommissie Velsen.

J.A. van der Aar, IJmuiden Havens en Sluizen, Velsen 1987. Rapport Monumentencommissie Velsen.

Joke van der Aar en Michaël Lucassen, Driehuis, Velserbroek en de Zuid- en Noord-Spaarndammerpolder. Bebouwingsgeschiedenis en monumentale waarden, Haarlem 1993.

Joke van der Aar en Siebe Rolle, Santpoort. Twee dorpen in de schaduw van Brederode, Haarlem 1991.

Joke van der Aar en Siebe Rolle, Zegepralend Kennemerland, buitenverblijven langs de binnenduinrand, uitgegeven door Museum Beeckestijn, z.p. 1993.

Joke van der Aar en Siebe Rolle, De Tuinen van Beeckestijn, Velsen 2000.

A. Aarts, M. Kok, P. Praak, G. Wisse, Piet Kraak. de IJmuidende voetballegende, Haarlem 2003.

N.V. Amsterdamsche Ballast Maatschappij, Tunnelbouw te Velsen in uitvoering bij de Amsterdamsche Ballast Maatschappij, z.p. [Amsterdam] 1956.

Archeologische Werkgroep Velsen, Archeologische Opgravingen in 1989 in Velsen, z.p. [IJmuiden] 1990.

G.J. Arends, Sluizen en gemalen in het Noordzeekanaal. Anderhalve eeuw, ontwerpen, bouwen en vernieuwen, Utrecht 2001. ISBN 90 5345 184 6.

Leo Arisz, Soli 1909-2009. Een eeuw muziek in Velsen, februari 2009

Map Arpad, Leen van der Lugt, Jaap de Vries, Jack Zwart (red.), 1912-2012 IJVV Stormvogels 100 jaar geschiedenis in vogelvlucht, IJmuiden, 1 juni 2012.

M. Arpad, H. de Boer et al. (samenst.), 75 Jaar Stormvogels, [IJmuiden, 1987]