Lesbrief 125 jaar Noordzeekanaal


In verband met de Viering 125 jaar IJmuiden en Noordzeekanaal, op 1 november aanstaande, heeft de Historische Kring Velsen (HKV) een lesbrief samengesteld, bestemd voor de groepen 8 van alle basisscholen in Velsen en Spaarndam. Het schrijven van de lesbrief was het idee van de HKV, naar aanleiding van een prijsvraag van de Rabobank Santpoort-Spaarndam. Daarbij werden alle verenigingen in het werkgebied van de bank uitgenodigd een idee in te dienen, waar bewoners in dat werkgebied iets aan kunnen hebben, uit te voeren door de indiener van het idee. De HKV won met haar inzending de derde prijs: duizend gulden. Een idee indienen is één, maar het uitvoeren is twee. Bovendien moest de lesbrief vóór de 'verjaardag' van het kanaal en Oud-IJmuiden, verspreid zijn. De samenstellers van de lesbrief, de bestuursleden Anne Marie Schüttenhelm en Willem Metselaar, hadden slechts een halfjaar de tijd, inclusief het laten drukken van de lesbrief.

De eerste exemplaren van de lesbrief, met de titel 'Hoera, het Noordzeekanaal is jarig!' zijn op dinsdag 16 oktober aangeboden aan Netty Struijs van het projectbureau 'Noordzeekanaal en IJmuiden 125 jaar' en aan onderwijzer Johannes Bolt van de Parnassiaschool, die als adviseur de samenstellers ter zijde stond.

  

Alle kinderen van groep 8 zaten in de 'arena' van de school, waar ze van Willem Metselaar een lesje IJmuider-geschiedenis kregen. Het leek erop dat Metselaar vaker groepen leerlingen toespreekt, want hij wist meteen de aandacht te krijgen en te houden. Hij vertelde dat hij in zijn jongensjaren op de lagere school geschiedenis niet altijd leuk vond, maar met het klimmen der jaren kreeg het vak meer belangstelling van hem. Het boeide hem zo, dat hij zelfs bestuurslid werd van de Historische Kring Velsen om zo meer te weten te komen van de geschiedenis in zijn eigen woongemeente. En juist de 125e verjaardag van het kanaal en Oud-IJmuiden is een goede gelegenheid om daar iets over te schrijven voor de schooljeugd.

Leerling Hidde Hornman viel de eer te beurt om het allereerste exemplaar van de lesbrief aan Netty Struijs te geven en Jelmer Langbroek mocht meester Johannes Bolt het tweede exemplaar overhandigen. Nou, hun klasgenoten waren best jaloers dat Hidde en Jelmer dat mochten doen! Meester Jeroen Huijbens en juf Rianne de Kort waren ook van de partij en de lokale pers was ook present. Het was voor de leerlingen een aangename onderbreking van de dagelijkse gang van zaken op school. Na deze officiële gebeurtenis in Santpoort moesten natuurlijk bij alle basisscholen in heel Velsen en in Spaarndam en Haarlemmerliede de lesbrieven bezorgd worden, maar dat deden de bestuursleden van de Kring graag.

De uitgave van de lesbrief is niet alleen mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Rabobank Santpoort-Spaarndam, maar ook van het projectbureau 'Noordzeekanaal en IJmuiden 125 jaar' te Velsen en de HKV. Dat de lesbrief ook in Spaarndam en Haarlemmerliede is verspreid, komt door de bijdrage van de bank.

Er is inmiddels al veel vraag naar de lesbrief, maar het bestuur van de HKV heeft besloten geen tweede oplage te laten drukken, om zo het exclusieve karakter voor de groepen 8 van de basisscholen te behouden. Wel is sinds 1 novenber 2001 de volledige lesbrief op deze website beschikbaar.