Verslag voorjaar 2016.

Op heden heeft de werkgroep vier leden:

Het tolhuis aan de Wustelaan, het artikel wordt in overleg met de auteur Leo Aris voorlopig van de lijst afgevoerd.

Wegens het ontbreken van voldoende bron materiaal wordt het artikel over het onderwerp “Stedenbanden” die de gemeente Velsen heeft gehad met gemeente in het buitenland van de lijst afgevoerd. De auteur Leen van der Lugt heeft er veel werk aan bestreed, maar archieven zijn verdwenen en bij de betreffende verenigingen is bijna geen informatie te vinden. Het is niet mogelijk om hier een goed verhaal over te schrijven. Leen wordt bedankt voor de inspanning die hij er ingestopt heeft.

De leden van de werkgroep hebben de volgende publicaties in voorbereiding of afgerond:

Het artikel over de opgraving van een boerderij bij de ingang Rooswijk van het bedrijf Corus met een korte beschrijving van de geschiedenis is ingeleverd bij de redactie van Velisena. Dit artikel is geschreven in samenwerking met de Archeologische Werkgroep Velsen. Auteurs Jan Morren en Sandra Comis, Archeologische Werkgroep Velsen.

Het artikel over de economische ontwikkeling van de gemeente Velsen in relatie met het milieu is ingeleverd bij de redactie van Velisena. Auteur Armand Meert.

001 Velserdijk 1625

De geschiedenis van de boerderij aan de Velserdijk bij de Hofgeest, deze boerderij is in de Tweede Wereldoorlog gesloopt. De opvolger is de boerderij aan de Hofgeesterweg, waar nu de autosloop van Rutte is gevestigd. Het artikel is ingeleverd bij de redactie van Velisena. In samenwerking met Wim Bosman wordt dit artikel aangevuld met een verhaal over een steengoed kan uit circa 1520 die daar gevonden is. Het onderzoek naar de betekenis van de Bijbelse afbeeldingen op deze kan is afgerond. Auteur Jan Morren. Publicatie in het najaar van 2016.

0009 Tunnelmuur 0014 Steenfabriek, gasbedrijf

De steenfabriek op de Hoogeberg in IJmuiden. Het artikel is ingeleverd bij de redactie van Velisena. Auteur Jan Morren.

Publicatie in het najaar van 2016.

In voorbereiding de opkomst en ondergang van de BOAZ bank in IJmuiden. Auteur Jan Morren.

In voorbereiding De Da Costaschool aan de Noorderlaan in Velsen-Noord. Auteur Lenie Hagen.

In voorbereiding Sport in Velsen, Auteur Frits Vrijhof.

Namens de werkgroep, Jan Morren