Verslag voorjaar 2014.

Op heden heeft de werkgroep vier leden:

De leden van de werkgroep en anderen hebben de volgende publicaties in voorbereiding of afgerond:

Het tolhuis aan de Wustelaan, het archief materiaal is hier voor is verzameld door Cees Rings. Inmiddels is er nog een aanvullend archief onderzoek gedaan. De uitwerking van het verhaal wordt gedaan door Leo Aris.

Het artikel over de opgraving van een boerderij bij de ingang Rooswijk van het bedrijf Corus met een korte beschrijving van de geschiedenis is nog in bewerking.

Dit artikel wordt geschreven in samenwerking met de Archeologische Werkgroep Velsen. Het is de bedoeling dat dit artikel in dit jaar wordt afgerond. Auteurs Jan Morren en Sandra Comis, Archeologische Werkgroep Velsen.

Aan het artikel over de economische ontwikkeling van de gemeente Velsen in relatie met het milieu wordt nog aan  gewerkt. In samenwerking met de redactie van Velisena nadert dit artikel zijn voltooiing. Auteur Armand Meert.

De geschiedenis van de boerderij de Kickvorsch die stond ter hoogte van de Petra Kerk in IJmuiden is beschreven. Op heden wordt dit artikel in samenwerking met Wim Bosman aangevuld met een verhaal over de opgraving die daar plaats gevonden heeft. Nog steeds is er geen afbeelding gevonden van de boerderij. Wie weet waar een afbeelding van deze boerderij te vinden is? Het artikel is ingeleverd bij de redactie van Velisena. Auteur Jan Morren.

De geschiedenis van de boerderij aan de Velserdijk bij de Hofgeest, deze boerderij is in de Tweede Wereldoorlog gesloopt. De opvolger is de boerderij aan de Hofgeesterweg, waar nu de autosloop van Rutte is gevestigd. In samenwerking met Wim Bosman wordt dit artikel nog aangevuld met een verhaal over een steengoed kan uit circa 1520 die daar gevonden is. Op heden wordt er een onderzoek gedaan naar de betekenis van de Bijbelse afbeeldingen op deze kan. Auteur Jan Morren.

De geschiedenis van de boerderij Groot Beekvliet op de Hofgeest, ook deze boerderij is in de Tweede Wereldoorlog gesloopt. De opvolger staat nu op de hoek van de Hofgeesterweg en de Roosensteinweg. Dit artikel is ingeleverd bij de redactie van Velisena. Auteur Lenie Hagen.

  

Van de Rijkswatertoren en het Rijkswaterleidingberdrijf aan de Dokweg in IJmuiden is de geschiedenis beschreven. Alleen de watertoren is als Rijks monument bewaard gebleven en hoognodig aan restauratie toe. Dit artikel is ingeleverd bij de redactie van Velisena. Auteur Jan Morren

Leen van der Lugt is bereid is gevonden om het onderwerp “Stedenbanden” die de gemeente Velsen heeft gehad met gemeente in het buitenland te onderzoeken en te beschrijven. Hij vindt het uitstekend als een HKV lid zich bij hem aansluit, omdat er veel is te onderzoeken en te beschrijven.

Namens de werkgroep, Jan Morren