Foto-album HKV 10 jaar

 

Een aantal malen organiseert de Kring excursies naar de in aanbouw zijnde Wijkertunnel, zoals hier in februari 1994, waar de bouwput aan de zuidzijde wordt bekeken.Archeoloog Wim Bosman praat de belangstellenden bij over het bodemarchief.

 020901-02

Een jaar later is de HKV opnieuw present bij de zuidzijde van de tunnel.

020901-03 

Op 1 april 1996 kunnen de gehelmde HKV-leden dan eindelijk in de tunnel een kijkje nemen en bijna tot de noordzijde lopen.

020901-04 

Begin mei 1995 presenteert de HKV haar eerste boek, Een gemeente in oorlogstijd, Velsen 1940-1945. Burgemeester Fons Hertog krijgt uit handen van HKV-voorzitter Guus Hartendorf een dummy aangeboden, omdat onder andere de inhoud van het boek bij de drukker is gestolen.

020901-05

De Burgerzaal van het gemeentehuis zit vol belangstellenden voor de presentatie van de dummy. Uiterst rechts HKV-erevoorzitter Andries Brunekreef.

020901-06

Het complete oorlogsboek wordt eind mei ten doop gehouden in de galery van de VSB-bank, hoofdsponsor van het boek, aan de Lange Nieuwstraat. Namens het college van B&W neemt ambtenaar B.H.M. van der Lubbe het boek in ontvangst.

020901-07

HKV-secretaris Jan Suurmond en zijn voorzitter Guus Hartendorf werken op 4 mei 1996 mee aan TV-opnames voor de actualiteitenrubriek NOVA in verband met de heropening van de spoorlijn Santpoort-IJmuiden

020901-08

Het duo loopt over het baanvak Santpoort-IJmuiden om op het vroegere Kleine Strand te eindigen. Even later lopen de twee de Noordzee in.

020901-09

Enkele leden van de werkgroep 'Halte Driehuis Westerveld', die een tentoonstelling organiseren over de door Lovers Rail heropende spoorlijn tussen Santpoort en IJmuiden, wachten op het terras van het Noordhollands Koffiehuis bij Amsterdam CS op het vertrek van de Kennemerstrand Expres.

020901-10

De werkgroepleden in de Kennemerstrand Expres van Lovers Rail tijdens de officiële openingsrit op 11 augustus 1996 onderweg van Amsterdam naar IJmuiden.

020901-11

De opening van de spoorlijn leidt op verzoek van de Stichting Teleac in het kader van het Jaar van het Industriële Erfgoed tot de tentoonstelling Halte Driehuis Westerveld. Hier treffen leden van de werkgroep in een van de fractiekamers van het gemeentehuis de eerste voorbereidingen. Op het schilderij van Jan Verhoog staat het station IJmuiden.

020901-12

Werkgroepleden en aanhang poseren voor fotograaf Piet Korpershoek, kort voor de opening van de tentoonstelling die in september 1996 in een van de koffiekamers van Begraafplaats Westerveld wordt gehouden.

020901-13

Uit alle delen van het land stromen de ongeveer duizend belangstellenden toe. De tentoonstelling wordt door Peter Sul, directeur van Lovers Rail, geopend door het laten hijsen van de NS-vlag bij de ingang van de dodenakker.

020901-14

De tentoonstelling leidt tot de publicatie van het fotoboekje De IJmuiderlijn zo was het, waarvan het eerste exemplaar op 18 november 1998 aan Westerveld-directeur Leo van Eijk wordt aangeboden. Het boekje is samengesteld door Leo van Leeuwen, Piet Korpershoek en Guus Hartendorf.

020901-15

Genodigden wachten in spanning op de presentatie van het 'spoorboekje'.

020901-16

Met grote regelmaat organiseert Jan Morren een excursie. Ergens op het oude tracé van de Velserdijk vertelt hij over de omgeving. De fietstocht is door hem uitgezet en later op verzoek van Lovers Rail verlengd tot Amsterdam CS.

020901-17

Op 13 juni 1998 organiseerde de Rabobank Santpoort-Spaarndam een fietstocht, waarbij deelnemende verenigingen geld voor de clubkas kunnen verdienen. Onderweg vertelt Jan Morren de HKV-fietsers honderduit over de bezienswaardigheden, zoals hier bij het gemaal in Spaarndam.

020901-18

Twee weken later is er een door de zustervereniging uit Bloemendaal georganiseerde rondleiding over het terrein van het voormalig Provinciaal Ziekenhuis nabij Santpoort.

020901-19

In september 1998 leidde Jan Morren een groep HKV'ers rond over het terrein Jagtlust, gelegen langs de Velserenderlaan en de Duin en Kruidbergerweg.

020901-20

In januari 1998 presenteerde de HKV in conferentieoord Duin en Kruidberg haar boek Duin en Kruidberg, Honderd jaar buitenplaats of Het duingebied van de familie Cremer. Medewerkers aan het boek luisteren hier naar de onvermijdelijke toespraken door uitgever, HKV-voorzitter, en mevrouw Kalff, die het eerste exemplaar namens haar echtgenoot, topman bij de ABN-AMRO, in ontvangst neemt.

020901-21

De auteurs met partners en uitgever laten zich het diner in Duin en Kruid, aangeboden door uitgeverij De Vrieseborch, na afloop van de presentatie goed smaken.

020901-22

De HKV organiseerde een excursie naar het Forteiland in de monding van het Noordzeekanaal. Een kijkje in het fort en op de Kop van de Haven.

020901-23

Ook de Duitsers hebben het fort gebruikt. Hier een van de vele wandtekeningen die door de vijand in het fort zijn gemaakt.

020901-24

Het vijfjarig bestaan van de Kring werd in Duin en Kruidberg tijdens de ledenvergadering in november 1998 gevierd. Enkele leden heffen het glas op hun Kring op het terras van het statige landgoed in Santpoort-Noord.

020901-25

HKV-auteur Jan Morren krijgt op 29 april 1999 uit handen van burgemeester Fons Hertog een koninklijke onderscheiding. Echtgenote Astrid deelt in de hulde.

020901-26

In april 1999 werd het eerste exemplaar van het HKV-verenigingsmagazine Velisena, jaargang 1997, uitgereikt aan Velsens wethouder AnneMieke Korf en haar collega uit Haarlem. Het nummer is grotendeels gewijd aan het Zeeweg Ziekenhuis, met een artikel van dr. A.F.J.A. Kerst (links).

020901-27

In het kader van de millenniumwisseling verschijnt in september 2000 een dubbelnummer van Velisena, getiteld Velsen rond 1900. Daarin een artikel over Papierfabriek Van Gelder Zonen en gesponsord door de fabriek. Het eerste exemplaar wordt in Beeckestijn, waar Smidt Van Gelder nog heeft gewoond, aan fabrieksdirecteur Schaafsma (links) overhandigd.

020901-28

De auteurs van Velisena 1900. Vlnr: Jan Morren, Cor Moolenaar, Piet Heijblok, Sjaan Heijblok-Doevendans en Jack Zuurbier.

020901-29

Belangstellenden luisteren naar de toespraak van de HKV-voorzitter. Uiterst rechts Jan Suurmond, redacteur van Velisena en de Nieuwsbrief Velisena.

020901-30

In het archief van het Smidt van Gelder Museum in Antwerpen komt auteur Jack Zuurbier deze kwartierstaat van de familie Pieter Smidt van Gelder jr. tegen.

020901-31

De HKV wint in 2001 bij de door de Rabobank Santpoort-Spaarndam georganiseerde Lenteprijs vijfhonderd gulden, te besteden aan het maken van een Lesbrief over de aanleg van het Noordzeekanaal. Willem Metselaar overhandigt de eerste exemplaren in oktober aan de leerlingen van groepen 7 en 8 van de Parnassia-basisschool in Santpoort. Links van hem staat Netty Struijs van de gemeente Velsen, die ook betrokken is bij het project.

020901-32

De Lesbrief, naar aanleiding van het 125-jarig bestaan van het kanaal gemaakt, wordt over alle basisscholen in Velsen verspreid. Hier spreekt Metselaar, directeur van de Hartenlustschool in Bloemendaal, zijn jonge toehoorders toe.