50 jaar Velsertunnels


In 1957 werden de Velsertunnels opengesteld. Dit jaar dus 50 jaar geleden en reden om daar 's bij stil te staan. Via deze pagina houden we u op de hoogte van nieuwtjes en wetenswaardigheden rond "50 jaar Velsertunnels".


Officiële start viering 50 jaar Velsertunnels

Woensdag 26 september was de officiële start van de viering van het Velsertunnelsjubileum door Rijkswaterstaat. Genodigden uit bedrijfsleven en politiek waren daarbij aanwezig. Na de ontvangst met toespraken toog het gezelschap in een luxe bus naar het zuidelijke Ventilatiegebouw voor een verrassingsoptreden. De HKV was vertegenwoordiogd door o.a. haar voorzitter Mike Uyl.

 

wee burgemeesters, één minister en één voorzitter. 
Twee burgemeesters, één minister en één voorzitter. Foto Reinder Weidijk, Velserbroek.
 
Mike Uyl geeft uitleg aan minister Eurlings bij een foto.  
Mike Uyl geeft uitleg aan minister Eurlings bij een foto. Foto Reinder Weidijk, Velserbroek.

 


Duizendste bezoeker bij tentoonstelling

De tentoonstelling ter gelegenheid van de 50e verjaardag van de Velsertunnels in het Raadhuis van de Kunst te Oud-Velsen is een groot succes. De bezoekers tonen zich enthousiast over de tentoongestelde foto’s, de inhoud van de vitrines, de interactieve computeropstelling en niet te vergeten de films die getoond worden. 
Op zondagmiddag 23 september werd ca. 14.30 uur de 1000ste bezoeker feestelijk ontvangen. De gelukkige was mevrouw Van Schagen uit Uitgeest. Zij ontving van mevrouw Verbeek, bestuurslid van de Historische Kring Velsen, een fraaie bos bloemen en een verrassingspakket met enkele exemplaren van de HKV jaaruitgave Velisena, het boekje "50 jaar Velsertunnels" en het boek "De tunnels te Velsen" uitgegeven door Rijkswaterstaat in 1957. 
Gezien de overweldigende belangstelling wordt een verlenging van de tentoonstelling momenteel serieus overwogen.

Duizendste bezoeker bij tentoonstelling 
(Foto A. Keyzers)


Kersverse brugklassers Gymnasium Felisenum bezoeken tentoonstelling Velsen-Zuid

Op dinsdag 28 augustus bezochten ca. 125 eerstejaars leerlingen van het Gymnasium Felisenum tijdens hun introductiedagen de tentoonstelling "50 jaar Velsertunnels" in het Raadhuis voor de Kunst in Oud-Velsen. Hun docent Mario van der Linden had in het weekend de tentoonstelling bezocht en gevraagd of de tentoonstelling voor zijn leerlingen kon worden open gesteld, omdat het prima paste in de opzet van de introductie van de nieuwe leerlingen. Uiteraard werd aan dit verzoek voldaan en de Historische Kring Velsen zorgde ter plekke dat het tentoongestelde toegelicht werd door Gerard van Broekhuijsen, één van de samenstellers.

  
(Foto's W. Sellen)


Aandacht RTV N-H voor de tentoonstellingen

Op maandag 20 augustus heeft RTV N-H TV-opnames gemaakt op de tentoonstellingen in Velsen-Zuid en Beverwijk en is HKV-voorzitter geïnterviewd.

De opnames zijn gebruikt voor een item in het RTV N-H nieuws van woensdag 22 augustus 2007. 

  
(Foto's W. Sellen)


Tentoonstellingen Velsertunnels 50 jaar geopend

Op zaterdag 18 augustus 2007 zijn de tentoonstellingen in Velsen en Beverwijk ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Velsertunnels geopend. De tentoonstellingen zijn georganiseerd door de Historische Kring Velsen en het Museum Kennemerland in Beverwijk. Lees hier het verslag 
(E.H. Baalbergen, 19 augustus 2007)


Aankondiging dubbeltentoonstelling Velsertunnels 50 jaar

Samen met het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland en Museum Kennemerland organiseert de Historische Kring Velsen een dubbeltentoonstelling over de 50 jaar bestaande Velsertunnels. Aandacht wordt besteed aan de aanleiding tot de bouw van de tunnels, vondsten uit de bouwput, de historie van het landschap vóór de bouw, de constructie van de tunnels en bijzondere gebeurtenissen van de afgelopen 50 jaar. Op de Velser tentoonstelling is er ook aandacht voor hoe de gewone Velsenaren aankeken tegen en kijken naar de tunnel.

De tentoonstelling over de Velsertunnels wordt op zaterdag 18 augustus om 15.00 geopend door de burgemeester van Velsen, de heer P. Cammaert. Hierbij zal ook de waarnemend burgermeester van Beverwijk, mevrouw Ravesteijn aanwezig zijn. Na de opening vetrekt het gezelschap DOOR DE VELSERTUNNEL naar Beverwijk, waar om 16.00 in museum Kennemerland het Beverwijkse deel van de tentoonstelling wordt geopend.

De Velser tentoonstelling vindt plaats in het Raadhuis voor de Kunst, Torenstraat 7 te Velsen-Zuid, telefoon 0255-518051. De tentoonstelling is geopend:

  • Alle zaterdagen en zondagen vanaf 19 augustus tot en met 30 september van 12.00u. tot 17.00u.
  • Door-de-weeks in september volgens de openingstijden van het Raadhuis voor de Kunst, maandag t/m vrijdag van 10.00u. tot 17.00u.

 

Voor informatie over de Beverwijkse tentoonstelling, zie www.museumkennemerland.nl
(M. Uyl, 23 juli 2007)


Velsertunnels bij ingang Openbare Bibliotheek IJmuiden

Sinds zaterdag 14 juli kunt u alvast een voorproefje nemen van de tentoonstelling over de 50-jarige Velsertunnels. In de grote vitrinekast bij de ingang van de Openbare Bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden heeft de HKV historische en archeologische voorwerpen geplaatst en een korte impressie van diverse Velsense fotograven. Deze vitrine blijft ingericht tot en met vrijdag 3 augustus. 
(M. Uyl, 15-jul-2007)