Op deze pagina zijn verschillende foto's van Velsen te vinden. 

Foto's van vroeger

 

Onder de noemer foto's van vroeger willen we foto's van Velsen van weleer uit privebezit met een bijbehorend verhaal ter beschikking stellen.
Heeft u zelf een of meer foto's met een verhaal? Neem dan contact op met de webmaster!

De foto's mogen niet gebruikt worden zonder toestemming vooraf van de redactie en eigenaar/eigenaren.

Het al dan niet plaatsen van foto's en teksten - al dan niet aangepast door de websiteredactie - is ter beoordeling van de websiteredactie.

Beschikbaar zijn: