(2017-10) Lokaal van H. Veldman, op de Heide in 1886-1894

 

Op 4-7-1886 organiseerde de Sociaal-Demokratische Bond (Niet goedgekeurd bij Kon. Besl. van 23 Maart 1884) een "Groote Monster Meeting" in het Lokaal (ook café genoemd) van H. Veldman (ook Veltman), op de Heide.

P.van der Stad Jbz sprak toen over "Socialistenvervolging"; hij is Pieter van der Stad, machinist, fabrikant, geb. Zaandijk ca. 1850, ovl. Vlissingen 4-4-1905.

Op 1-5-1894 vierden de Timmerliedenvereeniging "Verbetering zij ons doel" en de Sociaal-Democratische Bond, Afd. Beverwijk, hun Meifeest in lokaal "De Tijdgeest" op de Heide

De Tooneelvereeniging "De Tijdgeest" trad op bij H. Veldman.

H.Veldman is Hendrik Ernstes Veldman, schippersknecht, arbeider, kastelein, geb. Oldeboorn 8-12-1835, ovl. Haarlem 9-3-1910, echtgenoot van Cornelia Wecker (ook Weckers), geb. Buiksloot 15-9-1831, ovl. Velsen 26-1-1914.

Zij vestigden zich op 6-9-1876 op de Heide op het adres E 210 (Kalverstraat 14), komende uit Assendelft; hun zoon Klaas, geb. Buiksloot 15-8-1864, woonde vanaf 24-9-1887 op het adres E 159 (Hoeksteeg 4).

Waar lag het Lokaal Veldman precies en wie beschikt nog over foto’s van dit lokaal?

Alvast mijn dank !

Hans R. van der Woude

Vennebroek 8

9472RD Zuidlaren

Reacties naar Hans R. van der Woude