(2017-08) Waar is deze locatie ?

IJmuiden of Velsen ?

Deze foto (postkaart, onbeschreven, ongedateerd) komt uit mijn familie.
Is waarschijnlijk IJmuiden of Velsen dorp.

Wie kan deze plek / periode nader detailleren ?

Alvast mijn dank !

Paul Kuiper,
Santpoort Dorp.

Reacties naar Paul Kuiper