(2017-06) Lichttoren IJmuiden

Ik zou graag willen weten waar in IJmuiden in 1922 de "Oostelijke lichttoren" stond. Dit in verband met onderzoek naar het wrak van de "Petrel", waarvan de lokatie is aangegeven als richting en afstand vanaf die lichttoren.

Ik hoop dat u mij kunt helpen.

Hans van der Weide

Reacties naar Hans van der Weide

Na de opening van het Noordzeekanaal waren er aanvankelijk slechts geleidelichten op de uiteinden van de pierhoofden en op de kleinere binnenpieren.  De beide huidige vuurtorens zijn in 1878 gelijktijdig gereed gekomen en staan 560 meter van elkaar. Beide torens geven de te varen route tussen de pieren aan. Die lijn staat niet haaks op de kust. De grote vuurtoren staat het meest oostelijk. Info gelezen in het boek “Rond de pieren van IJmuiden” van Ger van der Burg. Ik hoop dat ik e.e.a goed verwoord heb, maar der zijn vast zeevaarders die er een nuancering in zullen willen aanbrengen.

Historische Kring Velsen

Eelco Graafsma