(2017-04) Cremerhuis in Santpoort (in 1946)

Ik werk aan een boek over mijn moeders familiegeschiedenis; dat wordt een familieroman. De medewerkers van het NH-archief vertelden mij dat de Historische Kring Velsen over veel meer kennis bezit dan zij.

Ik zoek namelijk informatie over het Cremerhuis (het latere 5-sterrenhotel Duin en Kruidberg) in Santpoort, dat kort na WO II via het Rode Kruis fungeerde als opvangcentrum voor gerepatrieerden uit Ned. Indië (de beter gesitueerden). Mijn moeder was daar in 1946 afwashulp in de keuken en verbleef daar  intern. Over Duin  en Kruidberg is wel informatie op te diepen, maar over het Cremerhuis amper iets, behalve een voetnoot in oude kranten uit die tijd.

Ik zoek naar foto’s die een afspiegeling zijn van de meisjes die daar toen werkten en een beeld weergeven van de repatriëring.

Ik hoop dat u mij kunt helpen.

W: www.geertjepaaij.weebly.com

Charlotte van Pallandthof 134

1728 ZK Hoorn

Reacties naar Geertje Paaij


15-05-2017 :

Dag Geertje,

Op de website van de HKV vroeg je om informatie mbt het ‘Cremerhuis’. Daar is meer van bekend dan een voetnoot: enkele leden van de HKV schreven in 1998 het boek ‘Duin en Kruidberg, Honderd jaar buienplaats of Het duingebied van de familie Cremer’. De 2e druk kwam enkele maanden later uit. Het boek is uitgegeven door De Vrieseborch in Haarlem en is deel 44 in de serie Haarlemse Miniaturen.

Veel info over de familie Cremer, bouw van het huis en het personeel.

Groet, Guus Hartendorf, mede-auteur van het boek


15-05-2017 :

Hartelijk dank voor je reactie! Ik ken dit boek; heb het onlangs via de bibliotheek geleend. Ik las slechts één zin over de functie van het Cremerhuis als repatriëringsverblijf voor de beter gesitueerden, afkomstig uit Ned. Indië.

Ik ben met name geïnteresseerd in deze functie en de verhalen erachter van medewerkers die via het Rode Kruis werden ‘geronseld’ om intern daar aan de slag te gaan. Dat heb ik tot op heden niet ontdekt. De achtergrond van de familie Cremer is voor mijn boek niet zozeer van belang evenals de bouw van het huis. 


15-05-2017 :

Beste Geertje Paaij.

In het blad De Zandpoort nr. 26-2013 (een uitgave van Stichting Santpoort)  staat op blz. 13 het artikel “Repatriant in Nederland”. Hierin schrijven Alexander Postma  en Fons van Eick & Elly Wagemans over hun verblijf in 1946/1947 op Duin & Kruidberg.

De uitgaven van Stichting Santpoort zijn tot en met 2012 te lezen in de krantenviewer op de website van het Noord Hollands Archief. Voor de latere uitgaven kunt u zich wenden tot: Stichting Santpoort, Postbus 21, 2080 AA  Santpoort-Zuid. www.stichtingsantpoort.nl     e-mail : stichtingsantpoort@gmail.com 

Mogelijk kan de stichting u in contact brengen met de schrijvers van bedoeld stuk.

Eelco Graafsma


 15-05-2017 :

Hartelijk dank voor je behulpzaamheid! Ik ga de Stichting Santpoort mailen. Het is erg lastig om verhalen te vinden over het Cremerhuis. Die zijn er genoeg zodra het gaat over het landgoed Duin en Kruidberg, maar juist over de periode 1946-1947 heb ik tot nu toe niets kunnen ontdekken wat ingaat op het Cremerhuis.