Hotel de Weijman in Santpoort

Wie kan mij wat meer vertellen over de eigenaren van hotel de Weijman in Santpoort in het verleden?

Ik stuitte op de volgende admissieakte uit 1783 en ben geïnteresseerd in de familie van Laar.

Ik stuitte op een admissie-akte waarin ene Jan van Laar werd vermeld:

....op 26 oktober 1783 krijgt Jan van Laar admissie van Schout en Schepenen der Ambagtsheerlijckheit Velsen om in 't huys de Weyman staande in de Sandpoort wijn, mee, bier, brandewijn en gedistilleerde wateren met de kleine maat en gelagen te zetten en om rijtuigen te moogen verhuuren....

Jan van Laar was geboortig in Muiden en was zoon van Claes van Laar en Aafje Jans Ruysendael.

Hij was getrouwd met Antje van Noorden en hertrouwde op 14-08-1790 in Velsen met Geertruij van der Linden.

Reacties naar A. de Koning