(2017-11) Een glas in loodraam van dankbare IImuidenaren.

In het dorp Scherpenzeel (Gelderland, grens prov. Utrecht) is in de meidagen veel schade aangericht. Vrijwel de hele kern van het dorp werd in 1941 in de stijl van de Delftse school "wederopgebouwd". Er kwam ook een nieuw gemeentehuisje. 

Dat is nu gemeentelijk monument. In dat pand is een glas in lood raam, aangeboden door evacué's uit ijmuiden en Velsen die in de jaren tussen 1942 en 1945 in Scherpenzeel onderdak hebben gevonden. Het is best een mooi raam, je kunt het zien op www.delfgou.nl/portfolio/oude-gemeentehuis-scherpenzeel/

In Scherpenzeel weet (bijna) niemand iets van de herkomst van het raam, er is niet over gepubliceerd door de overigens zeker ijverige historische vereniging Oud Scherpenzeel. 

Nu sprak ik onlangs een 84 jarige heer in Scherpenzeel. Hij vertelde dat het glas in lood raam in het wederopbouw gemeentehuis van Scherpenzeel mede is geschonken door een familie Jaspers. De familie Jaspers was ondergebracht in een garage van de gebroeders Schuur (melktransport) aan het Oosteinde in Scherpenzeel.

De familie Jaspers had in IJmuiden een transportbedrijf. Mijn zegsman (de heer Johan Lagerweij) denkt dat een zekere Geert Jaspers nog leeft in IJmuiden. Wel is hij blind.  Hij moet in de negentig zijn.

Men zou hier in Scherpenzeel graag weten welke verhalen erbij horen. Hebben jullie ooit gehoord van Ijmuidenaren die in de Gelderse Vallei terecht gekomen zijn? Is dit verhaal van het raam bij jullie bekend? 

Met vriendelijke groet,

Joan Patijn-Bijl de Vroe

van Valckenburghlaan 1

2061 HP Bloemendaal

06 27 07 29 66

Reacties naar Joan Patijn-Bijl de Vroe

(2017-10) Lokaal van H. Veldman, op de Heide in 1886-1894

 

Op 4-7-1886 organiseerde de Sociaal-Demokratische Bond (Niet goedgekeurd bij Kon. Besl. van 23 Maart 1884) een "Groote Monster Meeting" in het Lokaal (ook café genoemd) van H. Veldman (ook Veltman), op de Heide.

P.van der Stad Jbz sprak toen over "Socialistenvervolging"; hij is Pieter van der Stad, machinist, fabrikant, geb. Zaandijk ca. 1850, ovl. Vlissingen 4-4-1905.

Op 1-5-1894 vierden de Timmerliedenvereeniging "Verbetering zij ons doel" en de Sociaal-Democratische Bond, Afd. Beverwijk, hun Meifeest in lokaal "De Tijdgeest" op de Heide

De Tooneelvereeniging "De Tijdgeest" trad op bij H. Veldman.

H.Veldman is Hendrik Ernstes Veldman, schippersknecht, arbeider, kastelein, geb. Oldeboorn 8-12-1835, ovl. Haarlem 9-3-1910, echtgenoot van Cornelia Wecker (ook Weckers), geb. Buiksloot 15-9-1831, ovl. Velsen 26-1-1914.

Zij vestigden zich op 6-9-1876 op de Heide op het adres E 210 (Kalverstraat 14), komende uit Assendelft; hun zoon Klaas, geb. Buiksloot 15-8-1864, woonde vanaf 24-9-1887 op het adres E 159 (Hoeksteeg 4).

Waar lag het Lokaal Veldman precies en wie beschikt nog over foto’s van dit lokaal?

Alvast mijn dank !

Hans R. van der Woude

Vennebroek 8

9472RD Zuidlaren

Reacties naar Hans R. van der Woude


 

(2017-09) Lokaal van mej. G. Ranshuizen en H. Ranshuizen (1890-1897) op  De Heide

Mijn grootvader Hans van der Woude (1892-1964) is in Velsen op de Heide geboren, als zoon van Minne Meindert van der Woude (1857-1942), die van 1891 tot 1897 als arbeider bij de bouw van de Middensluis betrokken was.

De Sociaal-Demokratische Bond Afdeeling Beverwijk van Ferdinand Domela Nieuwenhuis organiseerde van 1890 tot 1897 regelmatig bijeenkomsten in Velsen De Heide, ten huize van mej. G. Ranshuizen en in het lokaal van H. Ranshuizen (officieel Ranshuijsen).

Hij is Hendrik Adrianus Ranshuizen/Ranshuijsen, stoker, machinist, geb. Utrecht 12-11-1856, ovl. Velsen 6-2-1906. Zijn gezin woonde in de periode 21-7-1883 tot 27-1-1898 op het adres C 387 in Velsen, en van 31-8-1905 tot zijn overlijden in de Breesaapstraat 7c in IJmuiden.

Op 15-6-1895 sprak Ferdinand Domela Nieuwenhuis op een bijeenkomst van de Sociaal-Demokratische Bond Afdeeling Beverwijk, in het lokaal van H. Ranshuizen in Velsen De Heide. Op 15-12-1889 werd er nog vergaderd bij de wed. Schipper. Op 5-5-1889 sprak Ferdinand Domela Nieuwenhuis op een bijeenkomst van de Sociaal-Demokratische Bond Afdeeling Beverwijk in Velsen De Heide.

Domela Nieuwenhuis was de uitgever van de krant “Recht voor Allen”, die nu gedigitaliseerd is en geraadpleegd kan worden bij www.delpher.nl of via www.flickr.com/photos/148859204@N07/36247435181/in/dateposted-public/

Wie kan ons vertellen waar het lokaal van H. Ranshuizen precies stond en beschikt iemand nog over foto’s?

Alvast mijn dank !

Hans R. van der Woude

Vennebroek 8

9472RD Zuidlaren

Reacties naar Hans R. van der Woude


(2017-08) Waar is deze locatie ?

IJmuiden of Velsen ?

Deze foto (postkaart, onbeschreven, ongedateerd) komt uit mijn familie.
Is waarschijnlijk IJmuiden of Velsen dorp.

Wie kan deze plek / periode nader detailleren ?

Alvast mijn dank !

Paul Kuiper,
Santpoort Dorp.

Reacties naar Paul Kuiper

(2017-04) Cremerhuis in Santpoort (in 1946)

Ik werk aan een boek over mijn moeders familiegeschiedenis; dat wordt een familieroman. De medewerkers van het NH-archief vertelden mij dat de Historische Kring Velsen over veel meer kennis bezit dan zij.

Ik zoek namelijk informatie over het Cremerhuis (het latere 5-sterrenhotel Duin en Kruidberg) in Santpoort, dat kort na WO II via het Rode Kruis fungeerde als opvangcentrum voor gerepatrieerden uit Ned. Indië (de beter gesitueerden). Mijn moeder was daar in 1946 afwashulp in de keuken en verbleef daar  intern. Over Duin  en Kruidberg is wel informatie op te diepen, maar over het Cremerhuis amper iets, behalve een voetnoot in oude kranten uit die tijd.

Ik zoek naar foto’s die een afspiegeling zijn van de meisjes die daar toen werkten en een beeld weergeven van de repatriëring.

Ik hoop dat u mij kunt helpen.

W: www.geertjepaaij.weebly.com

Charlotte van Pallandthof 134

1728 ZK Hoorn

Reacties naar Geertje Paaij


15-05-2017 :

Dag Geertje,

Op de website van de HKV vroeg je om informatie mbt het ‘Cremerhuis’. Daar is meer van bekend dan een voetnoot: enkele leden van de HKV schreven in 1998 het boek ‘Duin en Kruidberg, Honderd jaar buienplaats of Het duingebied van de familie Cremer’. De 2e druk kwam enkele maanden later uit. Het boek is uitgegeven door De Vrieseborch in Haarlem en is deel 44 in de serie Haarlemse Miniaturen.

Veel info over de familie Cremer, bouw van het huis en het personeel.

Groet, Guus Hartendorf, mede-auteur van het boek


15-05-2017 :

Hartelijk dank voor je reactie! Ik ken dit boek; heb het onlangs via de bibliotheek geleend. Ik las slechts één zin over de functie van het Cremerhuis als repatriëringsverblijf voor de beter gesitueerden, afkomstig uit Ned. Indië.

Ik ben met name geïnteresseerd in deze functie en de verhalen erachter van medewerkers die via het Rode Kruis werden ‘geronseld’ om intern daar aan de slag te gaan. Dat heb ik tot op heden niet ontdekt. De achtergrond van de familie Cremer is voor mijn boek niet zozeer van belang evenals de bouw van het huis. 


15-05-2017 :

Beste Geertje Paaij.

In het blad De Zandpoort nr. 26-2013 (een uitgave van Stichting Santpoort)  staat op blz. 13 het artikel “Repatriant in Nederland”. Hierin schrijven Alexander Postma  en Fons van Eick & Elly Wagemans over hun verblijf in 1946/1947 op Duin & Kruidberg.

De uitgaven van Stichting Santpoort zijn tot en met 2012 te lezen in de krantenviewer op de website van het Noord Hollands Archief. Voor de latere uitgaven kunt u zich wenden tot: Stichting Santpoort, Postbus 21, 2080 AA  Santpoort-Zuid. www.stichtingsantpoort.nl     e-mail : stichtingsantpoort@gmail.com 

Mogelijk kan de stichting u in contact brengen met de schrijvers van bedoeld stuk.

Eelco Graafsma


 15-05-2017 :

Hartelijk dank voor je behulpzaamheid! Ik ga de Stichting Santpoort mailen. Het is erg lastig om verhalen te vinden over het Cremerhuis. Die zijn er genoeg zodra het gaat over het landgoed Duin en Kruidberg, maar juist over de periode 1946-1947 heb ik tot nu toe niets kunnen ontdekken wat ingaat op het Cremerhuis.