(2017-09) Lokaal van mej. G. Ranshuizen en H. Ranshuizen (1890-1897) op  De Heide

Mijn grootvader Hans van der Woude (1892-1964) is in Velsen op de Heide geboren, als zoon van Minne Meindert van der Woude (1857-1942), die van 1891 tot 1897 als arbeider bij de bouw van de Middensluis betrokken was.

De Sociaal-Demokratische Bond Afdeeling Beverwijk van Ferdinand Domela Nieuwenhuis organiseerde van 1890 tot 1897 regelmatig bijeenkomsten in Velsen De Heide, ten huize van mej. G. Ranshuizen en in het lokaal van H. Ranshuizen (officieel Ranshuijsen).

Hij is Hendrik Adrianus Ranshuizen/Ranshuijsen, stoker, machinist, geb. Utrecht 12-11-1856, ovl. Velsen 6-2-1906. Zijn gezin woonde in de periode 21-7-1883 tot 27-1-1898 op het adres C 387 in Velsen, en van 31-8-1905 tot zijn overlijden in de Breesaapstraat 7c in IJmuiden.

Op 15-6-1895 sprak Ferdinand Domela Nieuwenhuis op een bijeenkomst van de Sociaal-Demokratische Bond Afdeeling Beverwijk, in het lokaal van H. Ranshuizen in Velsen De Heide. Op 15-12-1889 werd er nog vergaderd bij de wed. Schipper. Op 5-5-1889 sprak Ferdinand Domela Nieuwenhuis op een bijeenkomst van de Sociaal-Demokratische Bond Afdeeling Beverwijk in Velsen De Heide.

Domela Nieuwenhuis was de uitgever van de krant “Recht voor Allen”, die nu gedigitaliseerd is en geraadpleegd kan worden bij www.delpher.nl of via www.flickr.com/photos/148859204@N07/36247435181/in/dateposted-public/

Wie kan ons vertellen waar het lokaal van H. Ranshuizen precies stond en beschikt iemand nog over foto’s?

Alvast mijn dank !

Hans R. van der Woude

Vennebroek 8

9472RD Zuidlaren

Reacties naar Hans R. van der Woude


(2017-08) Waar is deze locatie ?

IJmuiden of Velsen ?

Deze foto (postkaart, onbeschreven, ongedateerd) komt uit mijn familie.
Is waarschijnlijk IJmuiden of Velsen dorp.

Wie kan deze plek / periode nader detailleren ?

Alvast mijn dank !

Paul Kuiper,
Santpoort Dorp.

Reacties naar Paul Kuiper

(2017-02) Winkel van Harmen Bouman en zijn vrouw Trijntje Dekker

Winkel van Harmen Bouman en zijn vrouw Trijntje Dekker

Mijn moeder heeft een foto van een oudtante van haar, Trijntje Dekker die met haar man Harmen Bouman (bakker/banketbakker) voor een winkelpand staat. Volgens mijn moeders herinnering was dat in Velsen.

In het midden Trijntje Bouman-Dekker en rechtststaat Harmen Bouman. Hij is bakker/banketbakker en het is hun winkeltje.

Trijntje is overleden in 1933.

Wie kan helpen om te achterhalen waar dat was?

Bij voorbaat dank

 

Reacties naar Christine Nagtegaal


 

(2017-03) Familiereünie Mateboer 

i.v.m. een te houden familiereünie van de familie Mateboer ben ik op zoek naar verhalen (heb al 1 van Ko van Leeuwen) foto’s, tekeningen of misschien filmpjes over de bouw van de Noordersluis IJmuiden.

Onze grootvader (Willem Mateboer en twee zonen Gerrit en Aart Mateboer) hebben er aan gewerkt en zijn gezin (vrouw en tien kinderen) ook gewoond vanaf 1923. Onze oma had de zorg voor 50 arbeiders om voor ze te koken en de keet schoon te houden.

Misschien kunt u ons helpen om een soort van overzichtje te maken voor de familiedag in september.

Bij voorbaat dank

Joop Kamstra
Kaakhornsterweg 17
9969 PN Westernieland

Reacties naar Joop Kamstra


(2017-04) Cremerhuis in Santpoort (in 1946)

Ik werk aan een boek over mijn moeders familiegeschiedenis; dat wordt een familieroman. De medewerkers van het NH-archief vertelden mij dat de Historische Kring Velsen over veel meer kennis bezit dan zij.

Ik zoek namelijk informatie over het Cremerhuis (het latere 5-sterrenhotel Duin en Kruidberg) in Santpoort, dat kort na WO II via het Rode Kruis fungeerde als opvangcentrum voor gerepatrieerden uit Ned. Indië (de beter gesitueerden). Mijn moeder was daar in 1946 afwashulp in de keuken en verbleef daar  intern. Over Duin  en Kruidberg is wel informatie op te diepen, maar over het Cremerhuis amper iets, behalve een voetnoot in oude kranten uit die tijd.

Ik zoek naar foto’s die een afspiegeling zijn van de meisjes die daar toen werkten en een beeld weergeven van de repatriëring.

Ik hoop dat u mij kunt helpen.

W: www.geertjepaaij.weebly.com

Charlotte van Pallandthof 134

1728 ZK Hoorn

Reacties naar Geertje Paaij


15-05-2017 :

Dag Geertje,

Op de website van de HKV vroeg je om informatie mbt het ‘Cremerhuis’. Daar is meer van bekend dan een voetnoot: enkele leden van de HKV schreven in 1998 het boek ‘Duin en Kruidberg, Honderd jaar buienplaats of Het duingebied van de familie Cremer’. De 2e druk kwam enkele maanden later uit. Het boek is uitgegeven door De Vrieseborch in Haarlem en is deel 44 in de serie Haarlemse Miniaturen.

Veel info over de familie Cremer, bouw van het huis en het personeel.

Groet, Guus Hartendorf, mede-auteur van het boek


15-05-2017 :

Hartelijk dank voor je reactie! Ik ken dit boek; heb het onlangs via de bibliotheek geleend. Ik las slechts één zin over de functie van het Cremerhuis als repatriëringsverblijf voor de beter gesitueerden, afkomstig uit Ned. Indië.

Ik ben met name geïnteresseerd in deze functie en de verhalen erachter van medewerkers die via het Rode Kruis werden ‘geronseld’ om intern daar aan de slag te gaan. Dat heb ik tot op heden niet ontdekt. De achtergrond van de familie Cremer is voor mijn boek niet zozeer van belang evenals de bouw van het huis. 


15-05-2017 :

Beste Geertje Paaij.

In het blad De Zandpoort nr. 26-2013 (een uitgave van Stichting Santpoort)  staat op blz. 13 het artikel “Repatriant in Nederland”. Hierin schrijven Alexander Postma  en Fons van Eick & Elly Wagemans over hun verblijf in 1946/1947 op Duin & Kruidberg.

De uitgaven van Stichting Santpoort zijn tot en met 2012 te lezen in de krantenviewer op de website van het Noord Hollands Archief. Voor de latere uitgaven kunt u zich wenden tot: Stichting Santpoort, Postbus 21, 2080 AA  Santpoort-Zuid. www.stichtingsantpoort.nl     e-mail : stichtingsantpoort@gmail.com 

Mogelijk kan de stichting u in contact brengen met de schrijvers van bedoeld stuk.

Eelco Graafsma


 15-05-2017 :

Hartelijk dank voor je behulpzaamheid! Ik ga de Stichting Santpoort mailen. Het is erg lastig om verhalen te vinden over het Cremerhuis. Die zijn er genoeg zodra het gaat over het landgoed Duin en Kruidberg, maar juist over de periode 1946-1947 heb ik tot nu toe niets kunnen ontdekken wat ingaat op het Cremerhuis.