Boek over 125 jaar Noordzeekanaal

IJmuiden, 7 januari 2001 - Zo vlak voor aanvang van het jubileumjaar 2001, waarin IJmuiden 125 jaar bestaat en het Noordzeekanaal 125 jaar geleden werd geopend, verscheen eind december Noordzeekanaal 1876 - 2001 van Joris Moes. Het boekje is uitgegeven door de Amsterdam Ports Association, voorheen de in 1945 opgerichte De Vereeniging 'De Amsterdamsche Haven'. Het boekje behandelt de geschiedenis, het heden en de toekomst van het kanaal en de daaraan gelegen havens, in woord en vooral beeld. Het 128 pagina's tellende boek bevat ca. 100 zwart-wit illustraties en foto's uit verleden en heden. Een aardig boekje voor zowel de geïnteresseerde in de geschiedenis van Velsen en het Noordzeekanaal - vooral wat oude illustraties en foto's betreft - als degene die iets willen weten over de geschiedenis en betekenis van het Noordzeekanaal in zijn geheel, van Noordzee tot "Zuiderzee". Het boekje is te koop voor fl. 34,90 bij de boekhandel. ISBN 90 5477 030 9. (EHB)

Festival Industrie Cultuur 2015

 

De provincie Noord-Holland zet in 2015 het industrieel erfgoed van de Zaanstreek en het Noordzeekanaalgebied in de schijnwerpers. 
Doel is het vergroten van het draagvlak voor behoud, ontwikkeling en herbestemming van het industriële erfgoed. Festival Industrie Cultuur is een co-creatie met de Stichting Zaanse Industriecultuur. Met het Festival Industrie Cultuur geeft Noord-Holland invulling aan het Europees jaar van Industrieel en Technisch Erfgoed.

Voor meer informatie :

http://www.festivalindustriecultuur.nl/

http://www.beleefoudijmuiden.nl/

Nieuw op de ruïne van Brederode

Van af heden tot 1 november 2018 is er de tentoonstelling te zien onder titel “Wat de bewoners van Brederode achterlieten”. In deze tentoonstelling worden archeologische vondsten tentoongesteld die gevonden zijn in de slotgracht van Brederode en in de sloten er om heen.

De tentoonstelling is ingericht door de Archeologische Werkgroep Velsen in samenwerking met de beheerder van de ruïne Rob Kortekaas.

De voorwerpen of de fragmenten van de vondsten dateren van uit de middeleeuwen tot in de 20 eeuw. Deze tentoonstelling kunt u vinden in de kapel toren.

Verder zijn er in de hoofdtoren de tentoonstellingen te zien van martelwerktuigen en over de geschiedenis van Brederode aangevuld met middeleeuwse vondsten.

Tevens is er een eenvoudige horeca voorziening.

Openingstijden: Woensdag en Vrijdag 12.00-17.00  - Zaterdag en zondag  11.00-17.00

Entree prijzen: vanaf 12 jaar 5.00 euro

                        4 t/m 11 jaar 3.00 euro

                        0 t/m 3 jaar gratis


 

Boek "Een haven in de Noordzee - een waterweg naar Amsterdam"

IJmuiden, 16 augustus 2001 - Het kon niet uitblijven. Naast alle festiviteit rondom het 125-jarige Noordzeekananaal en IJmuiden en een eerder boek ter gelegenheid hiervan verscheen in augustus Een haven in de Noordzee - een waterweg naar Amsterdam, geschreven door J. van Venetiën en uitgegeven door het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland en het Museum Kennemerland. Het interessante en goed verzorgde boek geeft een overzicht van de plannen tot en met de opening van het kanaal en degeboorte van IJmuiden. Het boek telt 64 pagina's en is rijkelijk geïllustreerd. Het is te koop voor fl. 25,-- (leden van het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland krijgen fl. 7,50 korting) bij Museum Kennemerland, de Beverwijkse Boekhandel, diverse musea in de regio en bij het Informatiecentrum van Rijkswaterstaat op het Sluiseiland.

HANDEL EN WANDEL IN DE DAMSTRAAT

600 jaar bedrijvigheid rond Damstraat en Slepershoofd

De zomertentoonstelling 2015, ‘Handel en Wandel in de Damstraat’ van de Historische Vereniging Haerlem wordt dit jaar georganiseerd samen met het Archeologisch Museum Haarlem en met de Archeologische Werkgroep Haarlem.
Op beide locaties, gelegen aan de Grote Markt, is een gedeelte van de tentoonstelling te zien:
- in het Archeologisch Museum Haarlem het verhaal van de 13e-eeuwse stadsontwikkeling , aan de hand van opgravingsvondsten en beeldmateriaal
- in de Hoofdwacht, het gebruik van dit ‘zelfgemaakte’ stukje Haarlem in de zes eeuwen erna, aan de hand van foto’s, kaarten en objecten.
Het ontstaan van Damstraat en Slepershoofd
Geboren uit modder
In vroeger tijden was het Spaarne veel breder dan nu. Het water liep langs de bedijkte Kleine Houtstraat, en kwam bijna tot aan wat nu het Klokhuisplein is. In de buitenbochten slijpt de rivier zijn loop steeds verder uit. Reden genoeg voor de jonge stad Haarlem, om die buitenbocht zo dichtbij het centrum aan te plempen.
De eerste aanplemping moet al rond 1250 zijn geweest, de tweede vond plaats rond 1300. Door deze aanplempingen werden nieuwe ‘campkens’ (= afgepaalde stukjes) land verkregen, en een nieuw stukje infrastructuur. Zo ontstond de Damstraat, die bij het Spaarne uitliep op het Slepershoofd. Hier stond vanaf de 14e eeuw een kraan, een houten bouwwerk dat de lading uit de aangemeerde boten op de kade hees. De goederen werden ter weging naar de Waag gebracht; zowel om het loon van kraanwerkers, slepers en dragers te bepalen, alsook de hoogte van de verschuldigde accijns. De laatstgebouwde kraan heeft tot ca. 1872 gefunctioneerd.
Over de Beek, die toen nog open was, voeren geplatbodemde vaartuigen tot aan de Grote Markt; zij vervoerden voornamelijk groente.
De Damstraat
De Damstraat verbindt het Slepershoofd met het oude marktcentrum van Haarlem. De straatnaam verwijst naar de bedijking die het water moest tegenhouden. De naam komt voor het eerst voor in een akte van 1310. Het was toen al een echte straat; het traject was al in een vroeg stadium bestraat, had aan weerszijden gebouwen en had een verkeersfunctie.
Wonen en werken in de Damstraat
Vanaf haar ontstaan vond in de Damstraat handel en nijverheid plaats. Aan de zuidzijde woonden ambachtslieden zoals bakkers, huikmakers, kraanwerkers en slepers. Aan de noordzijde verrezen grotere huizen en fraaie gebouwen zoals het Fundatiehuis en het Waaggebouw. De huidige Waag is een laat 16e-eeuws gebouw, waarin tot 1915 goederen werden gewogen. Aan het Slepershoofd was een korenbeurs. Er waren ook herbergen in de straat.
De Damstraat nu
Sinds begin 20e eeuw is de Damstraat verbreed. Alle huizen aan de zuidkant werden afgebroken en langs een nieuwe rooilijn vervangen door nieuwbouw. Dit ten behoeve van groeiende verkeersintensiteit en het openbaar vervoer. Bij het voormalige Slepershoofd ligt nu de ingang van parkeergarage De Appelaar.

Lezing
Op zondag 30 augustus wordt er een lezing gehouden in aansluiting op de tentoonstelling: ‘de ontwikkeling van de Damstraat na 1930’.
Locatie: Hoofdwacht, Grote Markt 17
Aanvang 15.00 uur.