Derde prijs voor de H.K.V.

Santpoort, 23 maart 2001 - Op vrijdag 23 maart, tijdens de "lenteborrel" van de Rabobank Santpoort - Spaarndam heeft onze penningmeester, de heer W. Metselaar voor de Historische Kring Velsen de derde prijs á fl. 1.000,- in de wacht gesleept. Het idee was, een lesbrief voor het basisonderwijs te maken over 125 jaar Noordzeekanaal. Deze lesbrief wordt nu verder ontwikkeld en dan verspreid en gratis aangeboden aan de basisscholen in het werkgebied van Rabobank Santpoort - Spaarndam. De basisscholen gaan op excursie naar het Noordzeekanaalgebied. De les past voor 100% in de doelstellingen van de Historische Kring Velsen.

De tweede prijs á fl. 1.500,- werd uitgereikt aan de Tennisvereniging Velserbroek voor de aanschaf van rolstoelen ten behoeve van minder valide spelers. De eerste prijs á fl. 2.500,- ging uiteindelijk naar de E.H.B.O.-vereniging afdeling Santpoort, zodat het mogelijk is een reanimatieoefenpop op kindformaat aan te schaffen. (LvL)

10 en 11 september Open Monumentendag 2016

Open monumentendag

Open Monumentendag is een evenement dat jaarlijks wordt georganiseerd in Nederland en wel in het tweede weekend van de maand september. Duizenden monumenten zijn dan gratis toegankelijk voor publiek. In 2016 wordt Open Monumentendag gehouden op zaterdag 10 september en zondag 11 september. Het is de 30e editie: een jubileum! Het thema: Iconen en Symbolen. Met iconen en symbolen wordt verwezen naar beelden en tekens met een bijzondere extra betekenis. Iconen en symbolen zie je overal in monumenten, denk aan ornamenten, schilderingen. Een monument zelf kan ook een iconische waarde hebben zoals een kerktoren, een molen, kasteel of stadhuis.

Op advies van Alex Spekking geeft het bestuur van Historische Kring Velsen u een tip voor één van de vele activiteiten in het kader van dit evenement.

Open Huis Landgoed Akerendam te Beverwijk.

Het landgoed en landhuis Akerendam is een rijksmonument, gelegen aan de Velserweg, tegenover het NS station Beverwijk.

Akerendam is (alléén op) zaterdag 10 september geopend van 10.00-17.00 uur.

In het huis worden geen rondleidingen gegeven. Men houdt open huis. Dat betekent dat men op eigen gelegenheid de kamers en keuken kan bekijken. De twee zitkamers zijn afgeschermd met paaltjes en een touw zodat men niet naar binnen kan lopen, maar de kamers wel kan inzien. Momenteel wordt de tuinzaal gerestaureerd, en daar is HKV lid Alex Spekking (namens zijn werkgever Bouwadvies Groot Holland) aanwezig om een toelichting te geven op deze restauratiewerkzaamheden)

Er worden twee rondleidingen gehouden in de tuin: om 11.00 en om 14.00 uur.

Meer informatie over dit rijksmonument kunt u vinden op

www.fondssluytermanvanloo.nl/over-ons/akerendam


 

50 jaar Stichting het dorp Velsen

Dit jaar bestaat de Stichting het dorp Velsen 50 jaar. Ter gelegenheid  hiervan organiseert deze stichting een tentoonstelling in het voormalige raadhuis aan de Torenstraat in het dorp Velsen. In deze tentoonstelling wordt zichtbaar gemaakt hoe het dorp Velsen vooral veranderde door de gevolgen van de verbreding van het Noordzeekanaal in de jaren zestig en de restauraties van de woningen. Dit laatste werd bereikt door de jarenlange inspanning van de stichting voor een beschermd dorpsgezicht en het behoud van het dorp wat overbleef na de verbreding van het kanaal. Er worden beelden getoond van het dorp door de jaren heen,  de bewoners, de woningen waarin zij woonden, de straatjes en hoe de woningen veranderden van krotjes tot monumentale woonpaleisjes. De expositie wordt gehouden van 9 september tot en met 1 oktober. De openingstijden worden in de komende tijd vermeld op de website van de stichting, www.dorpvelsen.nl 

In aansluiting op deze tentoonstelling organiseert de Stichting Archeologische Werkgroep Velsen in samenwerking met de voornoemde stichting, de bibliotheek van Velsen en de afdeling Monumenten en Archeologie van de gemeente Velsen een tentoonstelling in de bibliotheek van Velsen aan het Dudokplein in IJmuiden. In deze tentoonstelling worden archeologische vondsten tentoongesteld die gevonden zijn bij de verbreding van het Noordzeekanaal, de restauratie van de woningen en archeologisch onderzoek in en rond de eeuwenoude Engelmunduskerk in het dorp Velsen. Het zijn gebruiksvoorwerpen van de bewoners die hier woonden en dateren uit de periode van de 17e eeuw tot in de 20e eeuw.  Soms zijn deze vondsten gezien hun datering te koppelen aan de bewoners van de woningen. De vondsten in en rond de kerk dateren van rond 1200 tot de 20e eeuw. De werkgroep probeert ook vondsten voor deze tentoonstelling in bruikleen te krijgen uit de bewoningsperiode  1800-1600 voor Christus. De tentoonstelling wordt gehouden van 9 september tot en met 14 oktober en is te bezoeken tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

Collectie HKV naar Museum Kennemerland

Beverwijk 30 Juni 2017.

De bibliotheekcollectie van de Historische Kring Velsen (HKV) is door middel van een schenking overgedragen aan Stichting Museum Kennemerland (MK). Dit gebeurde tijdens een korte plechtigheid waarbij afgevaardigden van beide besturen aanwezig waren.

De HKV wilde haar bibliotheekcollectie graag een breder publiek geven. Volgens het bestuur is Museum Kennemerland in Beverwijk daarvoor uitermate geschikt Tot nu toe was de inhoud van de collectie, die circa 250 titels omvat niet ontsloten. Door de collectie onder te brengen bij het museum en vervolgens op te nemen in beheer en registratiesysteem ZCBS wordt de collectie digitaal ontsloten. Daarmee zijn de titels vindbaar via Google en terug te vinden via de openbare bibliotheek.

Tijdens de reguliere openingstijden van Museum Kennemerland kunnen belangstellenden de boeken uit de collectie raadplegen. De boeken maken deel uit van een museale collectie waarmee het behoud van de collectie voor de toekomst gewaarborgd is.

Volgens Kees Vroonhof, bibliothecaris van Museum Kennemerland, is dit een belangrijke uitbreiding van de collectie van het museum die het regionale karakter van hiermee ook nog een extra onderstreept.

Hannie van den Outenaar, secretaris van de HKV, is blij dat de mooie collectie een prominente plek krijgt en voor iedereen in Velsen en daarbuiten benaderbaar is.


Sinds 23 november 2015 is de boeken-catalogus van Museum Kennemerland ook terug te vinden bij bibliotheek IJmond Noord!

In samenwerking met bibliotheek IJmond Noord is het de medewerkers van het museum (Willie Galesloot, Gerard Hoogeland en Kees Vroonhof) en de programmeur van het ZCBS-systeem Gerard van Nes, gelukt om de boekencatalogus van het museum op te nemen in de catalogus van de bibliotheek. Van de ruim 3.000 boeken zijn de auteursvelden, documentsoorten etc . aangepast om onze catalogus aan te laten sluiten bij de catalogus van bibliotheek IJmond Noord.

Bij het zoeken in de catalogus van de bibliotheek wordt, wanneer er treffers zijn bij het museum, als bron “Museum Kennemerland” aangegeven. Onder een gevonden titel wordt de knop “Bekijk” zichtbaar. Wanneer men deze knop gebruikt komt men in de catalogus van het museum op de betreffende titel. Een verzoek voor inzage is ook mogelijk bij het gevonden boek door middel van een knop boven de hele titelbeschrijving. Door het invullen van een formulier komt dit verzoek binnen bij de medewerkers van de museumbibliotheek. Zij zullen dit verzoek op maandagmorgen verwerken. De eerstvolgende openingsdag van het museum ligt het aangevraagde dan klaar ter inzage.

Wij hopen op deze manier onze fantastische schat aan boeken een grotere bekendheid te geven. Kijk eens op de website, collectie/catalogus, klik hier www.bibliotheekijmondnoord.nl