Weekblad Huis aan Huis digitaal beschikbaar.

In het Noord-Hollands Archief zijn sinds kort oudere uitgaven van het blad Huis aan Huis digitaal te bekijken.

De gedigitaliseerde verzameling bestaat uit uitgaven van 28 december 1934 t/m 29 augustus 1941 (verschenen als Huis aan Huis - weekblad voor Santpoort-Dorp, Santpoort-Station, Rozenstein en Driehuis) en 30 maart 1951 t/m 30 december 1960 (verschenen als Huis aan Huis - Santpoorts Weekblad).

De scans van uitgaven van voor 1942 zijn via internet toegankelijk bij het Noord-Hollands Archief (NHA).

Scans van kranten van na 1942 zijn in verband met auteursrechten in te zien in de studiezalen van het NHA. 
Bron: Bibliotheek Velsen - Nieuwsbrief januari 2012 (1-1-2012)

Beleef Oud IJmuiden

Verhalenwandeling door Oud IJmuiden

De wandelroute 'Ontdek Oud-IJmuiden' is onderdeel van het verhalenproject Beleef Oud-IJmuiden: www.beleefoudijmuiden.nl. Dit project verzamelt verhalen over de geschiedenis van Oud-IJmuiden vanaf de aanleg van het Noordzeekanaal in 1876 tot heden. De verhalen zijn vastgelegd in het boek "Beleef Oud-IJmuiden". Opdrachtgever is de Stichting Verhalen Verbinden: www.stichtingverhalenverbinden.nl.

De route is 5,5 kilometer lang, duurt ongeveer 2 uur en de routebeschrijving is voor €1,50 verkrijgbaar via www.ontdekoudijmuiden.nl of download de route in de gratis AbelLife app via de Appstore van Apple of Google. In de app kiest en koopt u de route "IJmuiden-Ontdek Oud-IJmuiden". 

Boek over 125 jaar Noordzeekanaal

IJmuiden, 7 januari 2001 - Zo vlak voor aanvang van het jubileumjaar 2001, waarin IJmuiden 125 jaar bestaat en het Noordzeekanaal 125 jaar geleden werd geopend, verscheen eind december Noordzeekanaal 1876 - 2001 van Joris Moes. Het boekje is uitgegeven door de Amsterdam Ports Association, voorheen de in 1945 opgerichte De Vereeniging 'De Amsterdamsche Haven'. Het boekje behandelt de geschiedenis, het heden en de toekomst van het kanaal en de daaraan gelegen havens, in woord en vooral beeld. Het 128 pagina's tellende boek bevat ca. 100 zwart-wit illustraties en foto's uit verleden en heden. Een aardig boekje voor zowel de geïnteresseerde in de geschiedenis van Velsen en het Noordzeekanaal - vooral wat oude illustraties en foto's betreft - als degene die iets willen weten over de geschiedenis en betekenis van het Noordzeekanaal in zijn geheel, van Noordzee tot "Zuiderzee". Het boekje is te koop voor fl. 34,90 bij de boekhandel. ISBN 90 5477 030 9. (EHB)

Festival Industrie Cultuur 2015

 

De provincie Noord-Holland zet in 2015 het industrieel erfgoed van de Zaanstreek en het Noordzeekanaalgebied in de schijnwerpers. 
Doel is het vergroten van het draagvlak voor behoud, ontwikkeling en herbestemming van het industriële erfgoed. Festival Industrie Cultuur is een co-creatie met de Stichting Zaanse Industriecultuur. Met het Festival Industrie Cultuur geeft Noord-Holland invulling aan het Europees jaar van Industrieel en Technisch Erfgoed.

Voor meer informatie :

http://www.festivalindustriecultuur.nl/

http://www.beleefoudijmuiden.nl/