De stelling van Amsterdam

8 September 2014
Wijkcentrum De Hofstede
Velserbroek

De Stelling Tourlezing gegeven door Peter Schat, voorzitter van de Stichting Mega en journalist. Hij zal aan de hand van dia’s toelichten hoe de tussen 1880 en 1914 aangelegde verdedigingslinie rond de hoofdstad is ontstaan en welke betekenis zijn had en nog steeds heeft.


Peter Schat (52) is bestuurslid van Stichting MEGA (Militair Erfgoed Groot Amsterdam) en redactiechef bij dagblad de Gooi- en Eemlander. Al sinds zijn jeugd combineert hij zijn belangstelling voor journalistiek en fotografie met zijn liefde voor historie.

Hij bewerkstelligde de inmiddels voltooide restauratie van het rijksmonument de Thamerkerk en van het provinciaal monument Fort aan de Drecht in Uithoorn. De permanente expositie over de Stelling van Amsterdam in de keelkazemat van het fort is ook van zijn hand. Voor exploitatie en behoud van beide monumenten is de Stichting Beheer Historisch Erfgoed Uithoorn verantwoordelijk. Schat is daar eveneens bestuurslid van. En als voorzitter van de Stichting Vrienden Fort aan de Drecht onderhoudt hij het contact met de circa honderd vrienden.


 

De Raad van Beroerten in Beverwijk, Velsen en Driehuis

Op 24 maart 2014 heeft Sander Wassing een lezing over dit onderwerp gehouden in De Hofstede te Velserbroek.

 ACTUEEL ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK IN VELSEN , door Wim Bosman

 

Zowel in de bodem als in de dossierkasten wordt flink gespit op zoek naar de vroegste geschiedenis van Velsen, en zelfs nog wat dááraan vooraf ging. Nieuw veldonderzoek vindt vanwege de afgenomen bouwactiviteit minder vaak plaats dan enige jaren terug. Daardoor kan er vaart worden gezet achter het uitwerken van eerder vastgelegde gegevens. 

Het resultaat: Oud en toch Nieuw. Boeiend voor Jong en Oud. 

 

13 Januari 2014 om 20:00 uur in de Hofstede te Velserbroek.

Zaal open om 19:30 uur


 

11 November 2013: W.van Rixel.

VELSEN IN OORLOGSTIJD

Velsen in Oorlogstijd

Na een vijftal hectische oorlogsdagen in mei 1940, waarbij een groot deel van de visserijvloot en bijna alle passagiers- en vrachtschepen de havens van IJmuiden en Amsterdam verlaten hebben om een goed heenkomen te zoeken aan de andere kant van de Noordzee keert de rust weer. Nederland heeft gecapituleerd. Ontgoochelde vluchtelingen, meest joodse Nederlanders keren terug naar hun woonsteden. Visserfamilies kijken tevergeefs uit naar de terugkeer van de uitgevaren trawlers en botters. Omdat de koningin en de regering gevlucht zijn wordt het bestuur van ons land overgenomen door Reichskommissar Seyss-Inquart.

Deze diapresentatie geeft een beeld van het verdere verloop van de oorlog in onze omgeving. De scholen zijn weer begonnen. Duitse soldaten wandelen door de straten, doen inkopen in de winkels en lachen tegen de meisjes. Maar onze joodse landgenoten worden beperkt in hun bewegingsvrijheid. Ze moeten zich laten registreren en verhuizen naar getto’s en kampen. Er komt een tekort aan allerlei goederen waardoor vele artikelen alleen met distributiebonnen zijn te verkrijgen. De luchtoorlog doet zijn intrede. Vele bombardementen en luchtgevechten zijn het gevolg. Mannen worden aangespoord om in Duitsland te gaan werken. Indien niet goedschiks dan met dwang. Razzia’s zijn het gevolg. De kust wordt volgebouwd met bunkers en de gaarkeuken zorgt voor warm eten. Na de mislukte slag om Arnhem in de herfst van 1944 volgt een strenge winter waarin vooral veel verzwakte en zieke stadsbewoners van honger omkomen. Voor hen komt  de ineenstorting van het Duitse Rijk te laat. De oorlog laat een vernield en leeggeroofd land achter.

Huis te Spijk op de Hofgeest en Watervliet in Velsen-Noord.

Huis te Spijk

Op 12.09.2016 verzorgt Jan Morren twee korte lezingen, te weten:

Het huis te Spijk kent een historie die terug gaat tot in de Middeleeuwen. Vrijwel zeker was het huis te Spijk van oorsprong een klein kasteeltje dat bestond uit een woontoren op een rond omgracht eiland. We volgen de geschiedenis van dit kasteeltje van uit de middeleeuwen tot aan de 19e eeuw. Het was toen een lieflijke hofstede of  buitenplaats met een herenhuis op het nog steeds bestaande ronde eiland. Het huis werd gesierd door een torentje in de renaissancestijl. Het is boeiend om de geschiedenis en de ontwikkeling van kasteel tot buitenplaats te volgen waarbij ook wordt ingegaan op het omringende landschap.   

De hofstede of buitenplaats Watervliet was aanvankelijk een blekerij met volmolens die aangedreven werden door wind en water. Een secretaris van Velsen heeft deze blekerij gerund maar ging failliet. Daarna kwam de blekerij in bezit van een rijke Haarlemmer die de blekerij ontwikkelde tot een buitenplaats. Na hem werden rijke Amsterdammers de eigenaar die de buitenplaats  ontwikkelde tot een van de fraaiste en grootste in  Velsen.  Van Watervliet zijn er een groot aantal afbeeldingen bewaard gebleven die voor het merendeel getoond worden in deze lezing. De formele tuin van Watervliet was ontworpen door de bekende France architect Daniel Marot die ook belend is van de tuin aanleg bij het paleis het Loo bij Apeldoorn.   Later werd de tuin van Watervliet omgevormd tot een landschappelijke tuin met vele fraaie zicht assen en folies. De vele afbeeldingen geven een goed beeld van de inrichting van deze prachtige tuin die doorsneden werd door de Ladderbeek.  Het is zeer de moeite waard om kennis te maken met deze buitenplaats, waarvan helaas niets meer is terug te vinden.


Lezing  in Wijkcentrum De Hofstede, Velserbroek

Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur.

Toegang leden gratis, niet-leden €2,50

Koffie is voor eigen rekening !