Wederopbouwperiode in Santpoort 1945 – 1965.

Op 14 Maart 2016 geeft Outger Baron een overzicht van de oorlogsschade in Santpoort. Santpoort heeft niet zo veel geleden van de oorlog, maar er heeft wel degelijk wederopbouw plaatsgevonden. Het betreft hier dan het onderdeel van de wederopbouw, dat gaat over uitbreidingen die nodig zijn voor het opvangen van de groeiende bevolking en de veranderende woonbehoeften.

Deze lezing is in Wijkcentrum De Hofstede, Velserbroek

Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur.

Toegang leden gratis, niet-leden €2,50

Koffie is voor eigen rekening !

HET OER-IJ EN ZIJN BETEKENIS VOOR DE BEWONERS 

HET OER IJ EN ZIJN BETEKENIS VOOR DE BEWONERS

De invalshoek voor deze eerste lezingen-avond van het nieuwe jaar is inmiddels al bijna traditie: archeologie met een ferme geologische basis. Deze keer met een ruime blik naar Velsen en omgeving, toegespitst op de betekenis van het Oer-IJ-estuarium voor de bewoners van het kustduin-gebied van zuidelijk Kennemerland.

Dit zeegat, dat gaandeweg veranderde in de noordwestelijke Rijn-tak en blijvend onder directe invloed stond van de Noordzee-getijden, bepaalde op soms verrassende wijze het landschap en daarmee het leven van tientallen generaties bewoners in wijde omgeving. Wim licht dit toe aan de hand van geologische ontsluitingen, archeologische vindplaatsen en overzichtskaarten van 6000 jaar terug tot heden. Hij behandelt het gebied van Haarlem tot en met Castricum, met uiteraard een stevig accent op Velsen.

Wederom opent Wim Bosman het lezingen-jaar van de HKV en wel op 9 Januari 2017 !

Deze lezing is in Wijkcentrum De Hofstede, Velserbroek

Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur.

Toegang leden gratis, niet-leden €2,50

Koffie is voor eigen rekening !

Lezing in het kader van : 2015 jaar van het Industrieel Erfgoed.

“Papierfabriek De Eendracht van de firma Van Gelder Zonen. De eerste industrie vestiging aan het Noordzeekanaal”

Pieter Smidt van Gelder (17.09.1851 - 28.08.1934)

Lezing door Jack Zuurbier op 12 Oktober 2015 in Wijkcentrum De Hofstede, Velserbroek

Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur.

Toegang leden gratis, niet-leden €2,50

Koffie is voor eigen rekening !

De eerste bewoners van Velserbroek, en wat er tot heden (bijna 5000 jaar later) zoal gebeurde.

Lezing door Wim Bosman op 12 Januari 2015 in Wijkcentrum De Hofstede, Velserbroek

Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur.

Toegang leden gratis, niet-leden €2,50

Koffie is voor eigen rekening !


 

Deze geslaagde lezing werd door 54 leden en 16 gasten bezocht ! 

Soldaten uit India in Duitse Krijgsdienst

Voorblad van het boek dat voor €62,- te koop is tijdens deze lezing.

Op 13 Oktober 2014 heeft Aad Neeven een lezing over dit onderwerp gehouden in De Hofstede te Velserbroek.

Deze soldaten hebben in Nederland gediend gedurende WO2, en wel in Zandvoort, Oldebroek en op Texel.

Hoe kwamen ze in Duitse dienst, en hoe is het hen vergaan?

Een boeiende lezing over een ook in onze omgeving niet algemeen bekend onderwerp.

Zie ook: www.aviationwarbooks.nl

Titel van het boek over dit onderwerp:

For Free India, Indian soldiers in Germany and Italy during the second Worldwar.

Auteurs: Martin Bamber en Aad Neeven

Verkrijgbaar ad € 62,-