Excursie Begraafplaats Westerveld te Driehuis

Het bestuur van Historische Kring Velsen nodigde u uit voor een excursie op Begraafplaats Westerveld te Driehuis, te houden op zaterdag 17 Mei 2014 om 14.00 uur.

Deze was geheel volgeboekt !!

Westerveld vierde vorig jaar twee bijzondere jubilea, te weten 125 jaar begraafplaats en 100 jaar crematorium. Men heeft daar twee prachtige nieuwe boeken aan gewijd en bovendien een CD met daarop de meest vertolkte muziek tijdens een uitvaartplechtigheid de afgelopen 125 jaar. Voor nadere informatie hieromtrent kunt u de website www.bc-westerveld.nl raadplegen.

De excursie stond onder leiding van een medewerker van Westerveld. Er werd een korte inleiding gegeven over de historie van Westerveld, gevolgd door een rondleiding/wandeling van 1 á 1,5 uur langs monumenten van cultuurhistorische waarde en/of bekendheid van de overledenen.

Deelnemers aan deze excursie dienden er rekening mee te houden dat de rondleiding over geaccidenteerd terrein gaat. Wandelschoenen waren dus aanbevolen.

De kosten voor deelname waren € 2,00 per persoon, te betalen bij aanvang.

Maximaal aantal deelnemers 20 á 25 personen. Deelnemers die vorig jaar afvielen ivm de grote aanmelding hadden voorrang en waren reeds aangemeld.

Hier volgt een verslag van deze excursie.


Fietsexcursie Boerderijen gemeente Velsen
Klein Beekvliet in 1943

Klein Beekvliet in 1943

Op zaterdag 5 oktober organiseerde de Historische Kring Velsen een fietsexcursie langs een aantal nog bestaande boerderijen in de gemeente Velsen. De excursie werd gehouden in het kader van het Jaar van Boerderijen dat dit jaar gehouden wordt. De excursie stond onder leiding van Jan Morren.  De excursie ging langs boerderijen in Santpoort, Driehuis, IJmuiden, Velsen-zuid en de Hofgeest. Onderweg werd in het kort verteld over de geschiedenis, de ontwikkeling, het type,  de huidige bestemming, de eigenaren en de bewoners van de boerderijen. Waar mogelijk wordt het verhaal ondersteund met historische afbeeldingen.


 

 

 

22 februari 2005 : Filmavond

Fotograaf Aris Schutte vertoonde een aantal films uit eigen archief en uit de Archiefdienst voor Kennemerland.

De voorstelling begon om 20.00 uur in het Ontmoetingscentrum naast de Dorpskerk in Santpoort.

Toegang was voor HKV leden en introducé's.

Vertoond werden films van Schutte over Santpoort en beelden van de strenge winter in 1949.

Uit de AVK werden diverse nog niet eerder vertoonde rolprenten vertoond: Aftocht van de Duitse krijgsgevangenen in IJmuiden-Oost (ca. mei 1945); Laatste dag van de Velser Spoorbrug (1957); en Kolenhandel Firma Zwanenburg's Kolen (twee bedrijfsfilms uit ca. 1963).

23 april 2005 : Begraafplaats De Biezen

Begraafplaats De Biezen erg populair - De Historische Kring Velsen (HKV) hield zaterdag 23 april 2005 in samenwerking met Openbare Werken van de gemeente een excursie op begraafplaats De Biezen in Santpoort-Noord. De dodenakker, ontworpen door de vermaarde Haarlemse tuinarchitect L.P. Zocher, mag zich de laatste jaren in toenemende belangstelling verheugen. Niet alleen voor begrafenissen, maar ook voor rondleidingen.
Manon Broekmeulen van Openbare Werken ontwierp onlangs een restauratieplan voor de ruim 130 jaar oude begraafplaats, omdat door ruimtegebrek het oorspronkelijke ontwerp van Zocher in 1942, 1950, 1956 en 1962 nogal werd aangetast. Bovendien loopt de kwaliteit van de beplanting erg terug en is het kerkhof, een provinciaal monument, cultuurhistorisch zeer waardevol. Het doel van de restauratie is de begraafplaats te ontwikkelen aan de eisen van de huidige tijd, waarbij de status van historisch erfgoed goed in de gaten gehouden wordt. Gelet op de ontwikkeling van de tuinarchitectuur in Noord-Holland in het bijzonder, is De Biezen van groot belang. De parkaanleg, het toegangshek en de doodgraverswoning zijn beschermd.

Met behulp van lichtbeelden hield Broekmeulen een boeiend betoog over de oorspronkelijke aanleg en de restauratieplannen. Haar collega René de Graaf leidde de veertig belangstellenden langs de flora en fauna op de begraafplaats. Honderduit vertelde hij over bijzondere beplanting en de op de dodenakker levende dieren. Cor Moolenaar, lid van de werkgroep Begraafplaatsen van de Kring, bracht zijn gehoor op de hoogte van de aankoop van de begraafplaats door burgemeester Enschedé, het werk van de eerste doodgraver, bijzonderheden over een aantal graven en over hen die er hun laatste rustplaats vonden. Hij stelde daar een boek over samen, dat onder andere bij de Kring is in te zien.
Het bestuur van de HKV, dat eind vorige eeuw bij de gemeenteraad aandrong op maatregelen op de verpauperde Westerbegraafplaats in IJmuiden en De Biezen, is uitermate te spreken over de samenwerking met Openbare Werken en ziet met genoegen hoe de beide begraafplaatsen zijn en worden opgeknapt. Scheidend HKV-voorzitter Guus Hartendorf bedankte Broekmeulen en De Graaf dat zij in eigen tijd de excursie wilden verzorgen. Er blijft nog wel een wens over: een kleine wacht- en toiletruimte. In de restauratietekening is daarin voorzien, maar het geld ontbreekt.

 

René de Graaf vertelt een groep HKV’ers van alles over de flora en fauna op De Biezen.
(Foto: Erik Baalbergen)

6 november 2005 : Excursie naar Spaarnberg

Op 6 november j.l. heeft Jan Morren een rondleiding gegeven met als onderwerp de voormalige blekerij Spaarnberg. Dankzij de door Jan gemaakte kaarten en de vele gegevens die hij moeiteloos uit zijn mouw wist te schudden kwam het oude Spaarnberg op deze zonnige herfstdag weer tot leven. Goed was te zien hoe de opvolgende tuinarchitecten het landschap vorm hadden gegeven.

De klap op de vuurpijl was voor mij de prachtige maquette die Jan in zijn garage had staan van het (niet meer bestaande) landhuis Spaarnberg.

Mike Uyl

       

 

Foto's: Mike Uyl