Excursie Begraafplaats Westerveld te Driehuis 

Het bestuur van Historische Kring Velsen nodigt u uit voor een excursie op Begraafplaats Westerveld te Driehuis, te houden op zaterdag 14 september 2013 om 14.00 uur.

Westerveld viert dit jaar twee bijzondere jubilea, te weten 125 jaar begraafplaats en 100 jaar crematorium. Men heeft daar twee prachtige nieuwe boeken aan gewijd en bovendien een CD met daarop de meest vertolkte muziek tijdens een uitvaartplechtigheid de afgelopen 125 jaar. Voor nadere informatie hieromtrent kunt u de website www.bc-westerveld.nl raadplegen.

De excursie staat onder leiding van een medewerker van Westerveld. Er wordt een korte inleiding gegeven over de historie van Westerveld, gevolgd door een rondleiding/wandeling van 1 á 1,5 uur langs monumenten van cultuurhistorische waarde en/of bekendheid van de overledenen.

Deelnemers aan deze excursie dienen er rekening mee te houden dat de rondleiding over geaccidenteerd terrein gaat. Wandelschoenen zijn dus aanbevolen.

De kosten voor deelname zijn € 2,00 per persoon, te betalen bij aanvang. Maximaal aantal deelnemers 20 á 25 personen. Bij veel belangstelling zal de excursie op een nader te bepalen tijdstip herhaald worden.

NB: Mocht het die dag druk zijn met crematies of begrafenissen, dan zal de excursie pas om 16.00 uur aanvangen. In dat geval ontvangt u ca. vier dagen van te voren bericht hierover.

Verslag van de excursie.