Zaterdag 6 november 2010: Wandelexcursie Langs de gevelstenen van Haarlem

Op zaterdag 6 november 2010 organiseert de Stichting Geveltekens vereniging Haerlem voor leden van de HKV een excursie Langs de gevelstenen van Haarlem. Aanvang: 10.00 uur vanaf de Hoofdwacht, Grote Markt 17, Haarlem. Het is een wandelexcursie van ca. 1,5 uur o.a. naar de Grote Markt, Jansstraat, Bakenessergracht en Turfmarkt.

De stichting zet zich in voor het behouden, opknappen en bij voorkeur herplaatsen van de gevelstenen, zo mogelijk op de oorspronkelijke plek en telkens in of aan percelen in Haarlem. Doel daarvan is deze gevel-stenen weer voor eenieder zichtbaar te maken. Tijdens de excursie zal de heer Graafeiland uitgebreide informatie geven over gevelstenen en geveltekens.

U kunt uw fiets parkeren in de gemeentelijke fietsenstalling in de Smedestraat of de auto parkeren in de parkeergarage De Appelaar, ingang Damstraat.

Meer informatie: www.haerlem.nl > Kijk eens omhoog.

Zaterdag 28 mei 2011: Cultuurhistorische Stadswandeling Beverwijk

Deze wandeling staat onder leiding van de heer Jan van der Linden, Stadshistoricus te Beverwijk. Aan deze wandeling kan uitsluitend worden deelgenomen door ingeschreven leden van de HKV. Er zijn dus twee wandelingen. Uitsluitend in de middagwandeling is er de mogelijkheid tot het "inbouwen" van een sanitaire stop. Per wandeling kunnen slechts ca 15 personen deelnemen. Mocht de animo tot deelname te groot zijn voor deze twee wandelingen, dan zullen wij op een later tijdstip dit jaar deze Stadwandeling voor HKV leden herhalen.

Datum : 28 mei 2011. 
Aanvang : 10.00 of 13.00 uur. 
Start wandeling : Stationsplein Beverwijk. 
Duur wandeling : 1,5 á 2 uur. 


Hier volgt een verslag van deze excursie.


 

 

Zaterdag 10 september 2011: Fietsexcursie langs voormalige blekerijen Bloemendaal

Op zaterdag 10 september 2011 organiseerde de Historische Kring Velsen een fietsexcursie langs de plaatsen waar in het verleden blekerijen lagen in Bloemendaal.

De excursie wordt geleid door Jan Morren. De tocht start bij de ingang van de ruïne van Brederode en voert ons langs enkele mooie plaatsen in Bloemendaal en door het centrum van Bloemendaal. Onderweg vertelt Jan Morren over de geschiedenis van de blekerijen, wat er nog van over is en de veranderingen in het landschap.

De volgende blekerijen komen aan bod: Bloemendaals Begin, Cloeckendael-Meer en Berg, Bleek en Berg, de blekerij bij Huis te Bloemendaal, Zomerzorg, Duin en Daal, de Mol, de Knip, Bleeklust, de blauwselmakerij Blaauwsel Lust en als laatste een tweede blekerij met de naam Bloemendaalsbegin. De excursie eindigt bij de grens Bloemendaal - Santpoort aan de Kennemerweg.

 
Blekerij De Knip op een schilderij van Jacob van Ruisdael uit 1678.

 

Datum : 10 september 2011. 
Aanvang : 13.30 uur, bij de ingang van de ruïne van Brederode aan de Velserenderlaan in Santpoort-Zuid.
Duur : 3 uur. 
Maximaal aantal deelnemers: 25 deelnemers. (Omdat er tijdens de excursie historische afbeeldingen en kaarten worden getoond is het maximale deelnemers op 25 gesteld.)


Hier volgt een verslag van deze excursie.


 

Zaterdag 15 oktober 2011: Rondleiding St. Engelmunduskerk in Driehuis

Op zaterdag 15 oktober 2011 verzorgen leden van de Archiefgroep St. Engelmunduskerk een rondleiding in de St. Engelmunduskerk te Driehuis. Gestart wordt met een presentatie over de historie van het kerkgebouw en zijn voorgangers. Vervolgens maken groepen o.l.v een lid van de archiefgroep een rondgang door het gebouw en kunnen de deelnemers kennismaken met de verzameling historische kazuifels en kostbaarheden. Wie goed ter been is en het aandurft, wordt mogelijk in de gelegenheid gesteld om de kerktoren tot in de galmgaten te verkennen. Dit is dus nog niet zeker!

 
Interieur St. Engelmunduskerk Driehuis

(Foto Erik Baalbergen)

 

Datum : 15 oktober 2011. 
Aanvang : 10.30 uur (verzamelen bij de kerk vanaf 10.15 uur). 
Duur : ca. 1.5 uur. 


Hier volgt een verslag van deze excursie.


 

Zaterdag 14 april 2012: Fietsexcursie voormalige Schoten

Op zaterdag 14 april 2012 wordt er een fietsexcursie georganiseerd door het voormalige Schoten onder leiding van Jan Morren. Schoten was een zelfstandige gemeente die in 1927 werd samengevoegd met de gemeente Haarlem. De gemeente Schoten is op zijn beurt weer ontstaan uit zeven heerlijkheden, van noord naar zuid waren dit Noord Akendam, Schoter Vlieland, Schoten, Zaanen, Schoterbosch, De Hooge Woert en Zuid Akendam. De voormalige gemeente Schoten komt globaal overeen met het huidige Haarlem-Noord. Tijdens deze excursie door dit gebied gaan we onder meer langs historische punten zoals oude boerderijen, het voormalige rechthuis, begraafplaatsen, de restanten van het kasteel Huis te Kleef, een poldermolen en het huis te Zaanen. Tevens wordt er ingegaan op de zeven heerlijkheden en het vroegere landschap.

Excursieleiding: Jan Morren (amateur historicus) onder supervisie van de Historische Kring Velsen. 
Maximaal aantal deelnemers: 25 deelnemers. (Omdat er tijdens de excursie historische afbeeldingen en kaarten worden getoond is het maximale deelnemers op 25 gesteld.)
Start excursie: 13.30 uur bij de fietsenstalling van het Kennemergasthuis, locatie Delftplein hoek Vondelweg.
Duur van de excursie: ongeveer 2 en half uur.