14 november 2009: Hoogovensmuseum

Op zaterdag 14 november 2009 vindt - uitsluitend voor leden van de HKV - een excursie plaats naar het op 13 februari 2009 officieel in gebruik genomen nieuwe Hoogovensmuseum in Velsen Noord. De Excursie start om 10.00 uur en duurt ca. twee uur.

Routebeschrijving: De weg naar Corus (Wenckebachstraat) helemaal uitrijden onder het Hoofdkantoor (Dudokhuis) door tot 30 meter voor de bedrijfspoort. Hier gaat u linksaf tussen twee gebouwen door. U rijdt dan over het parkeerterrein achter het Congrescentrum aan het eind rechtsaf naar het Museum.


Verslag van deze excursie


 

6 februari 2010: Fort Benoorden Spaarndam

Zoals reeds tijdens de ledenvergadering van november 2009 medegedeeld, zijn de leden van de Historische Kring Velsen uitgenodigd door de Stichting Krayenhoff, om een bezoek te brengen aan het Fort Benoorden Spaarndam. Deze uitnodiging was naar aanleiding van de aankondiging van de door de heer Wil van Rixel gehouden lezing over de Stelling van Amsterdam, waarvan genoemd fort deel uitmaakt. De excursie vindt plaats op zaterdag 6 februari 2010.

Datum excursie: 06 februari 2010
Aanwezig bij het Fort: 10.45 uur
Aanvang excursie: 11.00 uur
Duur excursie: ca. 1 à 2 uur

Bijzonderheden: gelieve stevige schoenen te dragen, alsmede kleding die tegen een stootje kan. Het fort is zonder drempels, dus ook toegankelijk voor personen die niet al te goed ter been zijn. Zij zullen waarschijnlijk niet het dak van het fort kunnen "beklimmen".

  

(Foto's: Erik Baalbergen, 2008)

Zaterdag 10 april 2010: restauratie-excursie naar de Oude Ursulakerk te Warmenhuizen

De monumentale Oude Ursulakerk (Dorpsstraat 93, 1749 AA) te Warmenhuizen is momenteel voor ca. 6 maanden gesloten in verband met een ingrijpende restauratie. De restauratie verloopt voorspoedig, vandaar dat het nu mogelijk is om middels een rondleiding in groepsverband kennis te nemen van de voortgang van de restauratie en van wat er allemaal nodig is om deze kerk weer is oude glorie te doen verrijzen.

De rondleiding zal ’s morgens tussen 10.00 en 12.00 uur en ’s middag tussen 13.00 en 16.00 uur plaatsvinden. Indeling in groepen naar aanleiding van aanmelding. De rondleiding zal (mede) verzorgd worden door Alex Spekking in zijn functie van bouwkundig adviseur van Bouwadvies Groot Holland BV, die namens de kerkrentmeesters de directie voert en dus deskundig is voor wat betreft deze restauratie. Aan deze excursie zijn geen kosten verbonden; u dient zelf uw vervoer te regelen.


Hier volgt een verslag van deze excursie.


 

 

Zaterdag 8 mei 2010: excursie naar het Bunkermuseum te IJmuiden

In vervolg op de voordracht tijdens onze ledenvergadering van 12 april 2010 door een bestuurslid van Stichting WN2000 / Bunkermuseum nodigt de HKV u uit tot deelname aan de excursie naar Bunkermuseum, Badweg te IJmuiden.

Het Bunkermuseum is winnaar van de "Nationale Gouden Betonmolen 2010". Dat is een wisseltrofee voor de orgineelste, opvallendste, leukste, meest innoverende of vooruitstrevende organisatie op het gebied van verdedigingswerken. De organisaties moeten zich inzetten voor het behoud van militair erfgoed.

Aanvang van de excursie 10.30 uur.

Duur excursie ca. 1,5 uur. U kunt het best parkeren aan het einde van de Kromhoutstraat of op de Westonstraat. Lijn 4 van Connexxion stopt bij de camping vlak voor het bunkermuseum.


(Foto: Erik Baalbergen, 2007)

Hier volgt een foto-verslag.


 

Zaterdag 4 september 2010: Fietsexcursie voormalige blekerijen Santpoort

Op zaterdag 4 september aanstaande wordt door de Historische Kring Velsen een fietsexcursie georganiseerd langs de plaatsen waar in het verleden blekerijen lagen in Santpoort. De excursie start in het groene hart van Santpoort en gaat via de Wustelaan en de Bloemendaalsestraatweg en eindigt bij de grens met Bloemendaal. Onderweg wordt beknopt verteld over de geschiedenis van de blekerijen, hun bewoners, het personeel, de exploitatie, het gebruik van welwater, het watersysteem op de blekerijen, het gebruik van het landschap en de omvorming tot buitenplaats. Er wordt aandacht geschonken aan de volgende blekerijen: Duijvesteijn, Zorgvrij, Spaarnberg, Leck en de Bergen, Berckenrode, Uitvlugt, Gartenvreugd en Middenvaart.Cultuurhistorische Stadswandeling Beverwijk Van deze blekerijen zijn nog beperkt resten aanwezig tussen de bebouwing en het landschap.

Excursieleiding: Jan Morren (amateurhistoricus) onder supervisie van de Historische Kring Velsen. 
Maximaal aantal deelnemers: 25. Omdat er tijdens de excursie historische afbeeldingen en kaarten worden getoond is het maximale aantal deelnemers op 25 gesteld. 
Start excursie: 13.30 uur bij de Hervormde kerk aan de Burgemeester Enschedelaan in Santpoort-Noord. 
Duur van de excursie: maximaal 3 uur

     
(l) "De Santpoort van agteren": een historisch gezicht op de Leckbuurt met zijn blekersgebouwen (nu Bloemendaalsestraatweg) en (r) een restant van de blekerij Middenvaart.

Hier volgt een verslag van deze excursie.