Excursie naar twee kerken in Oud IJmuiden

Deze excursie vond plaats op zaterdag 31 januari 2015. Vanwege een uitvaartdienst in de Engelmunduskerk, moest het aanvangstijdstip van deze excursie verlaat worden, maar gelukkig was dat voor geen van de 19 HKV leden die zich voor deelname hadden aangemeld reden om verstek te laten gaan.

20150131 Excursie Oud-IJmuiden (33)  20150131 Excursie Oud-IJmuiden (34)                  20150131 Excursie Oud-IJmuiden (13)        20150131 Excursie Oud-IJmuiden (17)      20150131 Excursie Oud-IJmuiden (20)      20150131 Excursie Oud-IJmuiden (24)  20150131 Excursie Oud-IJmuiden (25)      20150131 Excursie Oud-IJmuiden (29)  20150131 Excursie Oud-IJmuiden (29)      20150131 Excursie Oud-IJmuiden (32)

Zij werden ontvangen in het verenigingsgebouw (De Rank) van de Nieuwe Kerk en welkom geheten middels een kopje koffie.

Met behulp van een powerpoint presentatie schetste Kor van der Duin de ontstaansgeschiedenis van de Nieuwe Kerk, die in feite begonnen was bij de opening van het Noordzeekanaal in 1876. Reeds in 1878 was er een Comité ter Evangelisatie te IJmuiden, dat zich o.a. ten doel stelde een kerkgebouw te stichten.

Aanvankelijk werd gekerkt in een gehuurde zaal, maar de inwijding van de eerste kerk vond plaats op 24 april 1881. De aldaar gehouden diensten vielen nog onder verantwoordelijkheid van de kerk te Velsen,maar het uitbreiden van de Christelijke enclave in IJmuiden was aanleiding om te streven naar verzelfstandiging. Het Comité ter Evangelisatie en de daarin betrokken Velsense adel was debet aan het vormen van een zelfstandige Hervormde Gemeente te IJmuiden. In 1908 werd een stuk grond aangekocht, met als gevolg dat op 16 juli 1911 de Nieuwe Kerk in gebruik werd genomen.

Dit verhaal en de vele feiten die de eeuw daarna volgden tot en met de restauratie in 2001/2002 werd verteld door Kor van de Duin, die tevens veel interessante en unieke foto’s projecteerde.

Dit deel van de excursie eindigde met een kort bezoek aan het interieur van de kerk zelf, waarbij nog volop gelegenheid was vragen te stellen.

20150131 Excursie Oud-IJmuiden (1)  20150131 Excursie Oud-IJmuiden (2)    20150131 Excursie Oud-IJmuiden (36)  20150131 Excursie Oud-IJmuiden (37)      20150131 Excursie Oud-IJmuiden (40)  20150131 Excursie Oud-IJmuiden (41)    20150131 Excursie Oud-IJmuiden (43)  20150131 Excursie Oud-IJmuiden (44)  20150131 Excursie Oud-IJmuiden (45)  20150131 Excursie Oud-IJmuiden (46)    20150131 Excursie Oud-IJmuiden (48)  20150131 Excursie Oud-IJmuiden (49)  20150131 Excursie Oud-IJmuiden (50)    20150131 Excursie Oud-IJmuiden (52)  20150131 Excursie Oud-IJmuiden (53)  20150131 Excursie Oud-IJmuiden    20150131 Excursie Oud-IJmuiden (56)  20150131 Excursie Oud-IJmuiden  20150131 Excursie Oud-IJmuiden (58)  20150131 Excursie Oud-IJmuiden  20150131 Excursie Oud-IJmuiden  20150131 Excursie Oud-IJmuiden  20150131 Excursie Oud-IJmuiden    20150131 Excursie Oud-IJmuiden  20150131 Excursie Oud-IJmuiden  20150131 Excursie Oud-IJmuiden    20150131 Excursie Oud-IJmuiden  20150131 Excursie Oud-IJmuiden  20150131 Excursie Oud-IJmuiden    20150131 Excursie Oud-IJmuiden  20150131 Excursie Oud-IJmuiden  20150131 Excursie Oud-IJmuiden    20150131 Excursie Oud-IJmuiden

Na dank gezegd te hebben wandelden de deelnemers naar de Oud Katholieke Engelmunduskerk, alwaar zij ontvangen werden door Johannes van Riessen. Hij schetste op enthousiaste wijze de geschiedenis van de Oud Katholieke Kerk in Nederland, en in het bijzonder in het Bisdom Haarlem.

De O.K. Engelmundus parochie is ontstaan met de stichting van IJmuiden.  De visserij ontwikkelde zich snel en dat had tot gevolg dat oud-katholieken uit Egmond en Den Helder naar de nieuwe plaats trokken. Op 24 juni 1888 werd de eerste kerkdienst gehouden in hotel “Willem Barensz”.

De eerste kerk (het huidige Thalia) werd in 1890 in gebruik genomen, maar dat gebouw werd al spoedig te klein. Men nam in 1903 het besluit het toenmalige kerkgebouw te vervangen, en op 20 augustus 1907 kon het nieuwe kerkgebouw van de Engelmundus parochie worden ingewijd.

In 1966/1967 heeft nog een uitgebreide restauratie van dit kerkgebouw plaatsgevonden.

Na dit verhaal ging Johannes van Riessen de groep voor in een rondgang door het kerkgebouw, waarbij hij uitgebreid stilstond bij de herkomst van kazuifels en vaatwerk, dat veelal veel ouder was dan de Engelmunduskerk. Allemaal interessant en indrukwekkend.

Het feit dat de totale excursie ruim een uur langer duurde dan gepland vond geen der deelnemers een bezwaar.  De excursie werd dan ook als “zeer interessant” gewaardeerd.

Foto’s van deze excursie, gemaakt door Erik Baalbergen, zijn ook te zien op de Facebook pagina van de HKV.