Verslag jubileumexcursie naar Corus op 30 juni 2007


Het 15-jarig bestaan van de Historische Kring Velsen werd gevierd op zaterdag 30 juni 2007 met een jubileumexcursie naar Corus in IJmuiden. Vanaf kwart voor tien verzamelen ca. 30 leden en belangstellenden zich bij het SIEHO Museum in wording op het Corusterrein, net buiten de Wenckebachpoort, naast het Doduk Huis. In het museum worden de deelnemers ontvangen met koffie en thee door vier enthousiaste leden van de Stichting Industrieel Erfgoed Hoogovens (SIEHO), Rob Meijer, Frans Rosier, Cor Castricum en Joop Kort. Voor enkelen is de dag begonnen met een kleine speurtocht naar de juiste locatie van de plaats van samenkomst, maar om 10.30 hebben alle deelnemers de Arosa Sunzaal gevonden en kan HKV voorzitter Mike Uyl allen welkom heten.

Vervolgens neemt Rob Meijer de deelnemers tijdens een inleiding aan de hand van een grote plattegrond van het Corus terrein mee in vogelvlucht door de geschiedenis van Hoogovens (nu Corus) en SIEHO. De stichting wordt gevormd door een aantal enthousiaste vrijwilligers met interesse in de historie van Corus. Het doel is het industriële verleden van Corus IJmuiden levend houden om daarmee inzicht te geven in en de belangstelling te vergroten voor de ontwikkeling van de Nederlandse ijzer- en staalindustrie, met name binnen het bedrijf Corus. SIEHO zet zich hiertoe in middels het behouden van authentieke en historische interessante objecten gebruikt in het bedrijf. Deze objecten worden zowel binnen als buiten het museum tentoongesteld. Daarnaast houdt SIEHO zich bezig met inventarisatie, veiligstelling en aanvulling van documentatie en archieven van bedrijfsonderdelen die al zijn verdwenen of op het punt staan te verdwijnen. Het SIEHO-museum is gevestigd in de voormalige buizengieterij nabij de ENCI (voormalige CEMIJ) fabriek, en is momenteel nog in opbouw door de leden van de SIEHO.

Na de onderhoudende inleiding en beantwoording van vragen worden de deelnemers even na elfen uitgenodigd om zich door de lange gang, met links en rechts geëxposeerde kleinere objecten en Hoogovensmemorabilia te begeven naar de filmruimte. Tijdens de gang zijn de leden van SIEHO druk doende om uitleg te geven en vragen te beantwoorden. Na een halfuur hebben de leden zich verzameld in de voormalige grote was- en omkleedruimte, waar grotere objecten zijn opgesteld en een filmruimte is ingericht. Na een korte verkenning van de ruimte wordt de inmiddels historische bedrijfsfilm "Blik op Staal" vertoond, een remake uit 1980 van een bedrijfsfilm uit 1967. In de film wordt het fabricageproces van erts tot blik uit de doeken gedaan. In de film getoonde processen als blokgieten en door de "meisjes" uitgevoerde kwaliteitscontroles van blik behoren inmiddels echt tot het verleden. Na de film is er tijd om de tentoongestelde schaalmodellen, gereedschappen en "automatiseringszaken", een oorspronkelijke wasruimte en een tentoonstelling ingericht rond Dudok (architect van o.a. het hoofdkantoor bij de ingang van Corus) in de grote ruimte te bekijken. Ook hierbij zetten de SIEHO leden zich weer in om de bezoekers van informatie te voorzien en repliek te dienen. Ondertussen worden de lunchpakketten uitgereikt en worden de magen gevuld tijdens de uitstekend verzorgde lunch.

Rond kwart over één begeven de deelnemers zich naar het nabij het museum gelegen en in oude stijl opgetrokken station Velserbosch. Hier worden rode helmen (bedoeld voor bezoekers op het Corusterrein) en oordoppen uitgereikt. De trein staat al onder stoom te wachten op de passagiers voor een excursie over het Corusterrein. De trein wordt beheerd en de stoomtreinexcursie wordt verzorgd door de club Corus Stoom IJmuiden. De Corus excursietrein wordt getrokken door stoomloc "Tom". Naast de HKV excursiedeelnemers zijn er enkele andere groepen. Omdat één van die groepen nog op de A9 in de file staat vertrekt de trein een half uur later dan gepland, tegen tweeën. De treinrit leidt de deelnemers over het Corusterrein, eerst van oost naar west, langs o.a. de diverse op het terrein gevestigde nevenbedrijven, Hoogovens 6 en 7 en de cokesfabrieken. Tijdens de hele treinrit geeft de stoomclub via de speakers constant heldere uitleg van wat links en rechts te zien is. Na een rangeerstop wordt Tom aan het andere eind van de trein gekoppeld en wordt de rit vervolgd naar Warmbandwalserij 2, op het noordelijk Corusterrein. De trein wordt verlaten en deelnemers zetten helmen op en pluggen de oordoppen in om vervolgens de warmbandwalserij van nabij, vanaf een bezoekersbalustrade te zien. Dikke plakken staal worden hier verwarmd tot ze oranjegloeiend zijn en vervolgens in etappes door diverse walsen geleid om aan het eind van de honderden meters lange productielijn opgerold te worden tot rollen plaatstaal. De uitleg van het proces wordt gegeven via informatiepanelen. Een imposant gebeuren voor de toeschouwer, en bovendien, bij elke passage van zo’n oranje-gloeiende plak, een waar paradijs voor sauna- en stoomliefhebbers! Aan het einde van productielijn verlaten de deelnemers het lange gebouw van de warmbandwals voor een "cool down" en het vervolg van de treinrit. Na een rit over het verdere terrein en over het Gildenspoor in Velsen-Noord komt Velserbosch weer in zicht en eindigt de stoomtreinexcursie.

Met de aankomst om tien over vier op station Velserbosch eindigt tevens de jubileumexcursie van de HKV, waarbij zowel het verleden als het heden van het voor Velsen beeldbepalende en voor vele Velsenaren belangrijke Corus op een boeiende manier voor het voetlicht werden gebracht. Mede dankzij het enthousiasme van de SIEHO en deelnemers van de HKV een geslaagde dag om met veel plezier op terug te kijken!

(Erik Baalbergen)

Foto's

De monumentale entree tot het Corusterrein.

De monumentale entree tot het Corusterrein.

Het SIEHO museum in wording.

Het SIEHO museum in wording.

Letterlijk en figuurlijk "oud ijzer" nabij het museum.

Letterlijk en figuurlijk "oud ijzer" nabij het museum.

HKV-voorzitter Mike Uyl heet allen welkom.

HKV-voorzitter Mike Uyl heet allen welkom.

Rob meijer van SIEHO vertelt over Hoogovens, Corus en SIEHO.

Rob meijer van SIEHO vertelt over Hoogovens, Corus en SIEHO.

Tentoonstelling in voormalige wasruimte.

Tentoonstelling in voormalige wasruimte.

Tentoonstelling in voormalige was- en kleedruimte.

Tentoonstelling in voormalige was- en kleedruimte.

Tijd voor het lunchpakket.

Tijd voor het lunchpakket.

Toegang tot het station "Velserbosch".

Toegang tot het station "Velserbosch".

Perron van station "Velserbosch" nabij het SIEHO museum.

Perron van station "Velserbosch" nabij het SIEHO museum.

Na enig passen, meten en proppen passen die helmen en oordoppen ons allemaal.

Na enig passen, meten en proppen passen die helmen en oordoppen ons allemaal.

Het ultieme schoolreisjegevoel... straks onder de banken!

Het ultieme schoolreisjegevoel... straks onder de banken!

"Halte" Warmbandwalserij 2.

"Halte" Warmbandwalserij 2.

Stoomloc "Tom" zwoegt en puft verder.

Stoomloc "Tom" zwoegt en puft verder.