Verslag van de rondleiding St. Engelmunduskerk Driehuis op 15 oktober 2011


Op zaterdag 15 oktober 2011 verzorgden leden van de Archiefgroep St. Engelmunduskerk een rondleiding in de St. Engelmunduskerk te Driehuis. Na ontvangst met koffie en koek verzorgd door leden van de archiefgroep en een welkomstwoord hield haar voorzitter Peter van Son vóór de ingang van de kerk een korte presentatie met foto's over de geschiedenis van de parochie en de kerk. De geschiedenis van de parochie gaat terug tot de kerstening van onze streek in de zevende eeuw door Engelmundus. Dit leidde tot o.a. de bouw van een eerste kerk te Velsen. Na de beeldenstorm en de reformatie hebben de katholieken van Velsen omtreeks 1620 een boerderij in Driehuis ingericht als bedehuis. In 1858 werd de St. Engelmundus-parochie in Velsen officieel opgericht. In 1894 werd de boerderijkerk vervangen door een nieuwe kerk: de huidige St. Engelmunduskerk. 
Na de inleiding werd de groep van 18 HKV-leden en introducés opgesplitst om in kleinere groepjes rondgeleid te worden in de kerk door leden van de archiefgroep en andere vrijwilligers van de St. Engelmunduskerk. In de sacristie werd de historische verzameling kazuifels getoond en de betekenis van de diverse gewaden uitgelegd. Op een lange tafel in de kerk was voor de gelegenheid een selectie van het kerkelijk vaatwerk tentoongesteld en werd per gebruiksvoorwerp de achtergrond uitgelegd. De organist speelde op het orgel en gaf tijdens een kijkje achter het orgel uitleg over de werking van het orgel. De goed-ter-benen en waaghalzen werden onder deskundige leiding rondgeleid in de toren, die tot in de galmgaten verkend werd. Zo konden het uurwerk en de klok aan een onderzoek onderworpen worden. Met enige acrobatiek kon zelfs via de galmgaten een blik over Driehuis en omgeving geworpen worden. Enkelen durfden het aan om het nog hogerop te zoeken en kwamen bestofd en behangen met spinraggen weer beneden. 
Na zo'n twee uur waren alle deelnemers weer uit alle krochten, hoeken en gaten tevoorschijngekomen, en ging ieder zijns of haars weeg. We kunnen terugkijken op een leerzame en interessante rondleiding, met grote dank aan de archiefgroep en de vrijwilligers van de St. Engelmunuduskerk!

(Erik Baalbergen)


 

Hieronder volgt een fotoreportage.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

(foto's gemaakt door Erik Baalbergen)