Verslag van de Verslag Fietsexcursie monumenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude op zaterdagen 13 en 20 april 2013


Op zaterdag 13 april 2013 vond er een fietsexcursie plaats onder de bezielende leiding van Jan Morren. De excursie voerde de deelnemers langs diverse monumenten in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Wegens het grote succes is de excursie op zaterdag 20 april 2013 herhaald. De fietstocht van 13 april kende maar liefst 28 deelnemers en die van 20 april 12 deelnemers. Zowel leden van de Stichting Santpoort als de Historische Kring Velsen hadden zich ingeschreven.

De start van de fietstocht was het gebouw Vluchthoven aan de Hoofdstraat 236 te Santpoort. Al tijdens de start bleek dat de beide middagen niet meer stuk kon omdat de weergoden in ons voordeel waren. Het was droog en de zon nam in kracht toe.

Impressie van de tocht

 (Foto: Alex Spekking)

De tocht voer ons door Spaarndam-oost, Spaarnwoude, Haarlemmerliede naar Halfweg. In Halfweg stond de koffie ons op te wachten en konden wij bijkomen van de tocht. Tijdens de tocht gaf Jan Morren uitleg over het ontstaan van de polders met haar boerderijen, kerken en waterwerken. Ook stonden wij stil bij de geschiedenis van het gebouw van het Hoog Heemraadschap Rijnland (foto 2).

Gebouw van het Hoogheemraadschap Rijnland

Gebouw van het Hoogheemraadschap Rijnland

 (Foto: Alex Spekking)

Het oorspronkelijke gemeenlandshuis van Rijnland in Spaarndam was het inmiddels verdwenen “Huis te Oosterwaal”. In 1641 werd naast dat gemeenlandshuis een zogenaamd timmerhuis gebouwd, het huidige gemeenlandshuis. Het gemeenlandshuis was in de afgelopen eeuwen de incidentele vergaderplaats van het bestuur van Rijnland, meestal na de inspectie van de dijk en de sluizen. Het pand had vooral een belangrijke functie als woonhuis voor de opziener van Rijnland. Bekende waterstaatkundigen als Cruquius, Brunings en Conrad hebben in dit huis gewoond. Daarnaast was er ruimte voor een reparatiewerkplaats en opslag voor dijkmaterialen. Zo mogelijk zal de nieuwe werkgroep Activiteiten van de Historische Kring Velsen over dit gebouw nog eens een speciale excursie geven.

Ook heeft Jan de geschiedenis van het Gemeenlandshuis Swanenburg uitgebreid toegelicht. Het huis wordt ook wel Kasteel Swanenburg genoemd. Op de poort van het gebouw staan twee stenen zwanen, vandaar de naam (foto 3).

Kasteel Swanenburg

Kasteel Swanenburg

 (Foto: Alex Spekking)

Ook het Stoomgemaal kwam aanbod. Uiteraard heeft Jan ook veel uitleg gegeven over de geschiedenis van de andere monumenten zoals het gemeentehuis van Haarlemmerliede en Spaarnwoude te Halfweg (foto 4). Echter wordt dan dit verslag dan veel te lang.

Gemeentehuis van Haarlemmerliede en Spaarnwoude te Halfweg

Gemeentehuis van Haarlemmerliede en Spaarnwoude te Halfweg

 (Foto: Alex Spekking)

Leuk was de vraag van Jan of wij wisten waar de naam Halfweg vandaan kwam. Ik wist het niet, .. weet u het wel?

Alex Spekking