Excursie Begraafplaats Westerveld te Driehuis

Het bestuur van Historische Kring Velsen nodigde u uit voor een excursie op Begraafplaats Westerveld te Driehuis, te houden op zaterdag 17 Mei 2014 om 14.00 uur.

Deze was geheel volgeboekt !!

Westerveld vierde vorig jaar twee bijzondere jubilea, te weten 125 jaar begraafplaats en 100 jaar crematorium. Men heeft daar twee prachtige nieuwe boeken aan gewijd en bovendien een CD met daarop de meest vertolkte muziek tijdens een uitvaartplechtigheid de afgelopen 125 jaar. Voor nadere informatie hieromtrent kunt u de website www.bc-westerveld.nl raadplegen.

De excursie stond onder leiding van een medewerker van Westerveld. Er werd een korte inleiding gegeven over de historie van Westerveld, gevolgd door een rondleiding/wandeling van 1 á 1,5 uur langs monumenten van cultuurhistorische waarde en/of bekendheid van de overledenen.

Deelnemers aan deze excursie dienden er rekening mee te houden dat de rondleiding over geaccidenteerd terrein gaat. Wandelschoenen waren dus aanbevolen.

De kosten voor deelname waren € 2,00 per persoon, te betalen bij aanvang.

Maximaal aantal deelnemers 20 á 25 personen. Deelnemers die vorig jaar afvielen ivm de grote aanmelding hadden voorrang en waren reeds aangemeld.

Hier volgt een verslag van deze excursie.