Oorlogs-verhalen IJmuiden

Dhr. George Willem Jimmink Geboren 1942

Evacuatie IJmuiden

Het verhaal begint ver voor de tweede wereldoorlog. Mijn opa van moeders kant heette Dedecker, geboren op 25 april 1884. Hij had de Belgische nationaliteit. Hij was op zevenjarige leeftijd met zijn moeder en stiefvader naar Nederland gekomen. Hij heeft vanaf 1913 in IJmuiden gewoond. Hij had van 1923 tot 1936 een eigen huis in de  Hadleystraat 25. Zijn beroep was walmachinist van vissersschepen, hij heeft vijf jaar als machinist op een vistrawler gevaren. Mijn familie sprak dat uit als “trolder”

Op iedere verjaardag kwam ter sprake dat mijn opa en oma dit huis kwijtgeraakt zijn. De opwinding en verontwaardiging was erg groot. Het was voor de oorlog erg bijzonder om in een eigen huis te wonen Ik verkeerde in de veronderstelling dat dit huis door de Duitsers gevorderd en gesloopt was. Zo verwonderlijk is dat niet, het geklaag over de Hadleystraat ging naadloos over in gescheld op de moffen.

Er is een bijna honderd jaar oude brandverzekeringspolis boven water gekomen waarin de adressen van mijn opa staan. Daarin staat dat hij al in 1936 uit de Hadleystraat weggegaan is.

Het had waarschijnlijk met de crisis te maken en niets met de bezetting van doen.  Sinds 1938 was  zijn adres Koningin Wilhelmina Kade 82 rd.

Mijn naam is George Willem Jimmink. Ik ben geboren op 23 september 1942.

Op mijn distributiestamkaart staat als adres op 25 september 1942 Noorderkade 82 rd. en op 8 december 1942 geëvacueerd.

De evacuatieadressen staan verder op het persoonsbewijs van mijn vader: Johan Gerard Jimmink. Geboren op 26 december 1909 in Zuidlaren.

Het persoonsbewijs is uitgegeven op 2 juli 1941. Daarop staat als eerste adres Koningin Wilhelmina Kade 82 rd. Op 25-4-1942 is dat Noorderkade 82 rd geworden.  Ik neem aan dat op last van de bezetter de Koningin Wilhelmina Kade omgedoopt is naar Noorderkade. Ik neem aan dat mijn ouders in de kleine bovenwoning op de Koningin Wilhelmina Kade 82 rd ingewoond hebben..

Op 7-10-1942 zijn mijn ouders verhuisd naar Leeuweriklaan 21 rd. Mijn ouders hebben altijd beweerd dat we in de Leeuweriklaan woonden toen ik geboren werd. Maar dat was dus twee weken later. Het kan ook zo zijn dat zij daar al woonden en pas toen het kind er was, zich officieel hebben laten inschrijven.

Op 7 december 1942 alweer geëvacueerd. Ik weet niet waar naar toe en ook niet waarom. Het huis in de Leeuweriklaan staat er heden ten dage nog steeds.

Op 10 juni 1943 naar Lijsterbeslaan 24 in Beverwijk. Op 6 oktober 1944 weer geëvacueerd naar Krommenie. Het huis in de Lijsterbeslaan staat er ook nog steeds, waarom dan evacuatie?  De evacuatie naar Krommenie ging op de fiets, mijn moeder vertelde dikwijls dat  zij mij zo dik had ingepakt dat ik bijaankomst in Krommenie helemaal blauw en buiten kennis was. Ze hebben mij weer bij kunnen brengen, anders schreef ik dit nu niet.

Van mijn moeder heb ik gehoord dat het inwoning was bij vreemde mensen. Op 2 januari 1945 geëvacueerd naar B52. Dit was een villa in Bloemendaal. Mijn eerste herinnering is daaraan. Mijn oom Henk had spijkers in de kale houten vloer geslagen en daar speelde ik met een houten autootje. Er is nog een foto van de familie. Een paar jaar geleden heb ik gezocht of ik de villa nog terug kon vinden. Dat is gelukt, de grote deuren op de foto zijn nog te herkennen. Als ik zo mijn familie op de foto zie, zou je toch niet zeggen dat dat mensen zijn die zojuist een oorlog en een hongerwinter overleefd hebben. En wie heeft de foto gemaakt en wie had nog fotomateriaal aan het einde van de oorlog of vlak na de bevrijding? Van links naar rechts op de foto staat mijn opa Dedecker, dan mijn oma met mij op schoot, tante Jannie, oom Henk, oom Jaap, mijn vader en mijn moeder. De hele familie was naar deze villa geëvacueerd. Waarom zijn zij niet eerder geëvacueerd? Zij zaten toch heel wat dichter bij “Festung IJmuiden” dan mijn ouders. Oom Henk woonde nog bij zijn ouders op de Koningin Wilhelmina Kade 82 rd en tante Jannie en oom Jaap woonden daar vlak bij. Volgens de polis zijn mijn opa en oma op 1 februari 1943 naar Bloemendaal gegaan. Pas op 10 december 1946 zijn zij weer naar hun eigen huis gegaan. Het is wel interessant om te zien dat de brandverzekering en het doorgeven van adressen ook tijdens de evacuatie nog functioneerde. Achter de Koningin Wilhelmina Kade was een school waar Duitsers ingekwartierd waren. Deze school is door Engelse vliegtuigen beschoten. Daarbij is het huis van mijn opa en oma ook geraakt. Mijn oom Henk lag in bed en de kogels vlogen rond zijn oren. Hij is niet geraakt. Waarschijnlijk moest het huis eerst hersteld worden voor zij weer terug konden. Het tuinameublement heeft nog jaren dienst gedaan. Hebben ze dat meegepikt uit de villa? Ik kan het helaas niet meer vragen. En was de villa soms van een weggevoerde Joodse familie? Daarna staat er nog Acacialaan 18 zonder datum en op 5 februari 1946 naar Julianaweg 6 in Wijk aan Zee. Ik hoop dat er uit het onderzoek van de provincie een beeld ontstaat van de beweegredenen van de bezetter voor het evacuatiebeleid. Als er al een beleid was.